Infomoment - Het digitaal interventieplan als onderdeel van het brandpreventiedossier

Organisatie: 
Het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg – Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 04/06/2019 - 13:00 tot 16:00
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
Provinciehuis - Boudewijnzaal
Universiteitslaan 1
Hasselt 3500
België
BE
Thema's: 
Brandpreventie
De codex welzijn op het werk legt de bedrijven en dus ook de scholen heel wat reglementering en verplichtingen betreffende brandpreventie op. In een duidelijk doch beknopt overzicht zullen de bijzonderste items worden toegelicht vanuit de van toepassing zijnde wetgeving. Een belangrijke aanvulling hierop sinds 2014 is het ter beschikking hebben van een brandpreventiedossier.

Dit brandpreventiedossier is opgebouwd uit verschillende delen, waaronder het interventieplan. In het verleden werd dit interventieplan in verschillende brandweerkazernes opgemaakt door een ploeg van
interne tekenaars. Deze dossiers werden in kasten met mapjes opgeslagen in de verschillende kazernes. Door tijdsgebrek, onwetendheid en of vergetelheid zijn deze dossiers in de loop der jaren niet meer up-to-date gehouden en hierdoor waardeloos geworden. Recentelijk werd het digitaal interventieplan (DIP) ontwikkeld, waarbij er met een digitaal platform met inlogcode wordt gewerkt en de gebruiker van het gebouw en de brandweer, de noodzakelijke info permanent kunnen beheren en bijsturen. Na de theoretische toelichting bij de opbouw en gebruik van dit digitaal pakket, is er ook tijd voorzien om de gebruiksvriendelijkheid te demonstreren aan de hand van een praktisch voorbeeld.

PROGRAMMA
13.00 u : Verwelkoming
13.15 u : Wetgeving rond brand
Pieter De Munck, mijningenieur
13.45 u : Het Digitale Interventie Plan DIP – technische aspecten
Marc Thijs, officier preventie zone Zuid-West-Limburg
14.45 u : Koffiepauze
15.00 u : Praktisch voorbeeld i.v.m de opstelling van een DIP
Dany Vanharen, coördinerend preventieadviseur, scholengemeenschap
St-Quintinus Hasselt-Zonhoven-Stevoort
15.45 u : Vraagstelling

INLICHTINGEN
Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg
Universiteitslaan 1 – 3500 HASSELT
Tel. 011/23 79 08
e-mail: veiligheidscom@limburg.be
contactpersoon programma : Greet Caubergs, secretaris
contactpersoon inschrijvingen : Cecile Claes