Netwerk- en intervisiesessie voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs - ONLINE sessie met Hanne Tournel - VOLZET

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg i.s.m. het Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg en het Vlaams Ministerie van Onderwijs
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 24/11/2020 - 10:00 tot 12:00
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
Belgium
BE
Thema's: 
netwerksessie vertrouwenspersonen onderwijs

Deze online sessie voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs biedt algemene ondersteuning bij het uitoefenen van uw taak als vertrouwenspersoon. Het is een uitgelezen kans om samen met collega vertrouwenspersonen op een veilige manier te reflecteren over de moeilijkheden die u ondervindt bij het uitoefenen van uw functie.

Aan de hand van het bespreken van cases worden vaardigheden geoptimaliseerd en krijgt u passende adviezen over een efficiënte aanpak van bepaalde deontologische thematieken.

Deze sessie geldt als verplichte jaarlijkse supervisie voor vertrouwenspersonen en zal focussen op uw rol als vertrouwenspersoon in het onderwijs, in de context van Corona.

 

! Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om deel te nemen aan deze sessie, wordt er een tweede identieke online sessie georganiseerd, eveneens op 24/11/2020 van 10:00-12:00. Mocht deze sessie volzet blijken, zou ik u aanraden om u in te schrijven voor de sessie met Geert Verhaege.