Netwerk- en intervisiesessies voor preventieadviseur psychosociale aspecten

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Datum: 
Donderdag 13/06/2019 - 09:30 tot 16:00
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
BE
Ben je preventieadviseur psychosociale aspecten? Dan kan je bij de Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid terecht voor supervisie in onze netwerksessies. De sessies zijn volledig gratis maar inschrijven per sessie is verplicht.

Deze sessies bieden je ondersteuning bij het uitoefenen van jouw taak als preventieadviseur psychosociale aspecten.

Je kan ook op een veilige manier reflecteren over de moeilijkheden die men ondervindt bij het uitoefenen deze functie.

Programma:

  • Nog te bepalen in functie van vraag deelnemers
  • Evt. spreker rond suïcidepreventie

Begeleiding:Annelies Geuens (Premed)