Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Datum: 
Dinsdag 26/02/2019 - 09:30 tot 16:00
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
BE
Ben je vertrouwenspersoon in een bedrijf of een overheidsdienst? Heb je een opleiding voor vertrouwenspersonen achter de rug? Of heb je al jarenlang ervaring als vertrouwenspersoon maar heb je weinig gelegenheid om ervaringen en anonieme cases te delen met andere vertrouwenspersonen? Wil je jouw luistertechnieken bijschaven? Dan kan je bij de Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid terecht voor supervisie in onze netwerksessies.

Deze sessies bieden je ondersteuning bij het uitoefenen van jouw taak als vertrouwenspersoon.

Je kan ook op een veilige manier reflecteren over de moeilijkheden die men ondervindt bij het uitoefenen deze functie.

De wet schrijft voor dat vertrouwenspersonen minstens een maal per jaar moeten deelnemen aan dergelijke supervisiesessies maar je krijgt bij de FOD de kans om meerdere keren per jaar te participeren.

De sessies zijn volledig gratis maar inschrijven per sessie is verplicht. De sessies vinden plaats op 26 februari, 23 april en 11 juni 2019.

Programma: Gesprekstechnieken en bemiddeling

  • De deelnemers worden uitgenodigd om zelf een case mee te brengen, eigen cases krijgen voorrang op die van de lesgever.
  • Oefenen in het voeren van gesprekken aan de hand van concrete cases in kleine groepen.
  • Plenair bespreken en vanuit de moeilijkheden een voorbeeld van gespreksvoering aanbieden.

Begeleiding: Els Coussement (IDEWE)