Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Datum: 
Dinsdag 11/06/2019 - 09:30 tot 16:00
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
BE
Ben je vertrouwenspersoon in een bedrijf of een overheidsdienst? Heb je een opleiding voor vertrouwenspersonen achter de rug? Of heb je al jarenlang ervaring als vertrouwenspersoon maar heb je weinig gelegenheid om ervaringen en anonieme cases te delen met andere vertrouwenspersonen? Wil je jouw luistertechnieken bijschaven? Dan kan je bij de Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid terecht voor supervisie in onze netwerksessies.

Deze sessies bieden je ondersteuning bij het uitoefenen van jouw taak als vertrouwenspersoon.

Je kan ook op een veilige manier reflecteren over de moeilijkheden die men ondervindt bij het uitoefenen deze functie.

De wet schrijft voor dat vertrouwenspersonen minstens een maal per jaar moeten deelnemen aan dergelijke supervisiesessies maar je krijgt bij de FOD de kans om meerdere keren per jaar te participeren.

De sessies zijn volledig gratis maar inschrijven per sessie is verplicht.

Programma: preventie van en re-integratie na burn-out

  • Praktisch vervolg op de theorie rond stress- en burn-out.
  • Welke rol kan de vertrouwenspersoon spelen bij preventie van burn-out?
  • Preventief versterken van veerkracht, bij signalen herstellen van veerkracht, tijdens en na ziekte ondersteunen bij re-integratie.

Begeleiding: Els Coussement (IDEWE)