Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen - najaar 2020

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 20/10/2020 - 09:30 tot 16:00
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
BE
Doelgroep: 
Vertrouwenspersoon
Thema's: 
netwerksessies voor vertrouwenspersonen
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert opnieuw netwerksessies voor vertrouwenspersonen in het najaar van 2020. Voor u als vertrouwenspersoon de uitgelezen kans om ervaringen en cases uit te wisselen en te bespreken.

Volgende data staan op de agenda (telkens van 09:30 – 16:00 in het gebouw van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Ernest Blerotstraat 1 – 1 070 Brussel):

  • Dag 1 – 20 oktober 2020
  • Dag 2 – 8 december

De sessies zullen dit jaar begeleid worden door Ibeve.

Uiteraard zullen de veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd naar aanleiding van de huidige Coronacrisis met respect voor ‘social distancing’ (het aantal deelnemers per sessie wordt verminderd zodat er voldoende afstand tussen elke deelnemer kan worden gegarandeerd) en de lokalen worden na gebruik gereinigd. In het gebouw heeft de FOD WASO markeringen aangebracht voor éénrichtingsverkeer of voorrangsregels in gangen en op trappen zodat gebruikers van het gebouw elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen.

 

Wij volgen de actualiteit op de voet zodat wij indien nodig onze sessies tijdig kunnen aanpassen aan de gestelde normen.

Mocht door de crisis het ter plaatse deelnemen in het gebouw van de FOD niet meer of niet langer mogelijk zijn, dan zullen wij de mogelijkheid onderzoeken om via online sessies een invulling te geven aan deze 2 vooropgestelde data.

Inlichtingen: Nadia.Corryn@werk.belgie.be