Netwerksessies voor preventieadviseurs psychosociale aspecten - ONLINE sessie via ZOOM

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Donderdag 12/11/2020 - 09:30 tot 16:00
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
BE
Thema's: 
Netwerksessies
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert opnieuw 3 dagen van netwerksessies voor preventieadviseurs psychosociale aspecten in het najaar van 2020 en begin 2021. Voor u als preventieadviseur de uitgelezen kans om cases en ervaringen uit te wisselen en te bespreken. De eerste netwerksessie vindt plaats op 12 november (andere data : 17 december 2020 en 19 januari 2021).

Volgende data staan op de agenda (telkens van 09:30 – 16:00 in het gebouw van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Ernest Blerotstraat 1 – 1 070 Brussel):

  • 12 november 2020
  • 17 december 2020
  • 19 januari 2021

De sessies zullen dit jaar begeleid worden door Pulso.

Uiteraard zullen de veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd naar aanleiding van de huidige Coronacrisis met respect voor ‘social distancing’ (het aantal deelnemers per sessie wordt verminderd zodat er voldoende afstand tussen elke deelnemer kan worden gegarandeerd) en de lokalen worden na gebruik gereinigd. In het gebouw heeft de FOD WASO markeringen aangebracht voor éénrichtingsverkeer of voorrangsregels in gangen en op trappen zodat gebruikers van het gebouw elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen.

.

Wij volgen de actualiteit op de voet zodat wij indien nodig onze sessies tijdig kunnen aanpassen aan de gestelde normen.

Mocht door de crisis het ter plaatse deelnemen in het gebouw van de FOD niet meer of niet langer mogelijk zijn, dan zullen wij de mogelijkheid onderzoeken om via online sessies een invulling te geven aan deze 3 vooropgestelde data.

Inlichtingen: Nadia.Corryn@werk.belgie.be