Save the date: werkgelegenheidsconferentie op 7 en 8 september

Datum: 
Dinsdag 07/09/2021 - 09:00 tot Woensdag 08/09/2021 - 17:00
Zoals voorzien in het regeerakkoord zal Pierre Yves Dermagne, Vice-Eersteminister, Minister van Economie en Werk een jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie organiseren. Het thema van dit jaar is "harmonieuze eindeloopbanen".

Deze conferentie zal elk jaar de aandacht vestigen op een nieuw thema en de sociale partners, de gewesten en verscheidene stakeholders verzoeken hun analyse over dit thema uiteen te zetten en hun standpunten te bespreken. Het einddoel van de conferentie bestaat er voor de Minister van Werk in een concreet actieplan uit te werken om desgevallend te komen tot hervormingen of de goedkeuring van nieuwe maatregelen.

De sociale partners, de deelstaten en de stakeholders zullen de volgens hen grootste uitdagingen en hun voorstellen ter zake toelichten.  De conferentie zal een ontmoetingsplaats zijn en een plaats waar gedebatteerd zal worden. De doelstelling bestaat erin pistes voor concrete oplossingen te vinden.

Het evenement zal plaatsvinden op 7 en 8 september 2021.Omwille van de coronamaatregelen zal de conferentie dit jaar gedeeltelijk digitaal plaatsvinden. De plenaire sessies zullen online kunnen gevolgd worden. Die sessies zijn voorzien op 7 september in de voormiddag en op 8 september in de namiddag.

Wil je een van beide of beide sessies volgen? Schrijf je nu in en dan ontvang je een week op voorhand per mail de link om de sessie online te volgen. Ook via ons Youtubekanaal en onze Facebookpagina zal je de conferentie kunnen volgen.

Meer informatie zal volgen begin augustus.