Sensibiliseringssessie: Begin met de preventie van musculoskeletale (spier- en skelet-)aandoeningen in uw onderneming - OPGESCHORT omwille van COVID-19

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 17/11/2020 - 09:00 tot 16:00
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Zaal Storck
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
BE
Thema's: 
preventie van MSA
Omwille van het stijgende aantal coronabesmettingen wordt deze vorming uitgesteld naar het voorjaar van 2021. MSA, waaronder rugklachten, peesontstekingen en pijn aan de knieën, vormen de belangrijkste oorzaken van afwezigheden op het werk, meer dan 1/3 valt hieraan toe te schrijven. Bovendien is geen enkele medewerker risicovrij. Daarom is het van uitermate belang om een preventiebeleid op maat te ontwikkelen en te voeren gericht op de MSA in uw onderneming. De sensibiliseringsessie “Begin met de preventie van MSA” staat volledig in dit teken.

Via een inleiding tot MSA, een kennismaking met verschillende tools (checklists) en methodes (SOBANE-Deparis methode en KIM-methodes), de analyse van risico’s, de uitwisseling van goede praktijken, een evaluatie… worden de deelnemers geïnspireerd, gestimuleerd en geholpen om een duurzaam en doeltreffend preventiebeleid op poten te zetten en een gestructureerde benadering van MSA in de onderneming in te voeren.

Er wordt gebruik gemaakt van didactische methoden en de nodige attractieve pedagogische instrumenten om interactief en participatief te werken. Nadien kunnen de deelnemers deze methoden en instrumenten gebruiken in hun eigen coachingstrajecten

Programma

09:00-09:30 - Inleiding en kennismaking - Tien (of meer) om te zien spel, goede praktijken

9:30-10:00 - MSA en overtuigingen (Tribe stellingenspel)

10:00-10:30 - Definitie + statistieken MSA

10:45-12:00 – Inventariseren ergonomische risico’s voor MSA

12:00-13:00 - Lunch

13:00-15:45 - Beleidsmatige aanpak van MSA volgens de vijf fases van de Gids ter preventie van MSA

15:45-16:00 – Evaluatie

 

InlichtingenNadia.Corryn@werk.belgie.be

Doelgroep: Leden van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk

Maximum aantal deelnemers: 15 - Inschrijven is verplicht.

! Uiteraard primeert uw veiligheid, ook tijdens het verloop van deze sessie. De COVID-19 maatregelen en alle veiligheidsvoorschriften zullen strikt worden nageleefd. De situatie wordt opgevolgd en alle deelnemers zullen na inschrijving op de hoogte gebracht worden van verdere instructies omtrent COVID-19. (Het meebrengen van een mondmasker en handschoenen is onder voorbehoud) !