Studiedag Keuringen

Organisatie: 
Het Provinciaal Comité voor de bevordering van de arbeid van Vlaams-Brabant i.s.m. Prebes Vlaams-Brabant en Brussel
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Donderdag 26/09/2019 - 09:00 tot 16:30
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
Elewijtcenter
Tervuursesteenweg 564
ELEWIJT 1982
België
BE
Thema's: 
keuringen
Het is evident dat iedereen op een veilige werkplek zijn job kan uitoefenen. Dit gaat o.a. gepaard met veel onderhoud, keuringen en controles van arbeidsmiddelen en installaties. Het is ook de taak van de preventieadviseur, de werkgever erop te wijzen dat verschillende keuringen moeten worden uitgevoerd. Krijg op deze studiedag meer inzicht in wat er gekeurd moet worden en hoe verschillende actoren hiermee omgaan.

PROGRAMMA

9.00 uur: Onthaal

9.20 uur: Verwelkoming

9.30 uur: Overzicht van wat keuringsplichtig is en periodiciteiten

10.00 uur: Wat verwacht TWW van de preventieadviseur op het vlak van keuringen?

10.30 uur: Wat mag de preventieadviseur verwachten
van de EDTC?

11.00 uur: Pauze

11.30 uur: Organisatie en opvolging van keuringen
en hoe om te gaan met opmerkingen

12.00 uur: Vraagstelling

12.30 uur: Broodjeslunch

13.15 uur: Wat wordt hoe gekeurd?  (deel 1)

Hijswerktuigen, liften, elektrische installaties

14.45 uur: Pauze

15.15 uur: Wat wordt hoe gekeurd? (deel 2)

Brand- en alarmsystemen, PBM’s

16.15  uur: Vraagstelling

16.30  uur: Einde

MEER INFO

Provinciaal comité Vlaams-Brabant
Chris Brichau
02 454 82 89
arbeid@vlaamsbrabant.be