Studienamiddag Provinciale Comités in samenwerking met Departement Onderwijs en Vorming - GENT

Organisatie: 
Provinciale comités voor de bevordering van de arbeid i.s.m. het departement Onderwijs en Vorming
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Donderdag 09/05/2019 - 13:00 tot 15:35
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
PAC Het Zuid
W. Wilsonplein 2
GENT 9000
België
BE
In 2019 organiseren de Provinciale Comités ter Bevordering van de Arbeid opnieuw een studienamiddag voor onderwijs met 2 thema’s: de subsidies voor versnelde asbestverwijdering en de tool tijdsbesteding voor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de projectgroep onderwijs Prebes.

De andere studienamiddagen gaan door in de comités van Brugge (21/5), Asse (22/5),  Antwerpen (29/5) en Hasselt (11/6).

Programma

13.00: Verwelkoming deelnemers

13.10: Inleiding van de sprekers

13.15: Start deel 1 : Ondersteuning voor versnelde asbestverwijdering in onderwijs (OVAM)

14.00: Vragenronde

14.15: Pauze

14.35: Start deel 2: Tool voor tijdsbesteding IDPBW (Projectgroep Onderwijs Prebes)

15.20: Vragenronde

15.35: Einde

Moderator:          Anthony Kets, Beleidsthemabeheerder Preventie en Bescherming in het Vlaams Onderwijs, Departement Onderwijs en Vorming

Sprekers:

Ondersteuning voor versnelde asbestverwijdering in onderwijs:

Astrid Verheyen                                  Team asbestafbouw OVAM

Tijdsbesteding IDPBW:

Rodolf Broers                                      GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap                           en/of

Krista Dekoning                                   Coördinerend preventieadviseur KOBA Metropool                    en/of

Jos Van Laeken                                   Coördinerend preventieadviseur GIDO Meetjesland                 en/of

Franky Wauters                                   Stafmedewerker veiligheid Katholiek Onderwijs Vlaanderen                 

Thema’s:

Deel 1: Ondersteuning versnelde asbestverwijdering in onderwijs (Vlaanderen)

Elke school in Vlaanderen kan een beroep doen op ondersteuning van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om asbest in schoolgebouwen versneld en veilig te verwijderen. Het betreft zowel praktische ondersteuning (bv mogelijk gebruik van raamcontracten voor o.a. asbestverwijderaars) als financiële ondersteuning.  Deze financiële ondersteuning is aanvullend aan de reguliere financiering van Agion of het GO!. In dit deel licht OVAM toe hoe en voor welke werkzaamheden scholen beroep kunnen doen op deze ondersteuning.

 

Deel 2: Tool tijdsbesteding interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

In deel 2 stelt de projectgroep onderwijs van Prebes haar nieuwe tool tijdsbesteding IDPBW voor. Deze tool simuleert een richtinggevend urenpakket dat de interne dienst nodig heeft voor het uitvoeren van haar wettelijk opgelegde opdrachten vanuit de welzijnswetgeving. De simulatie houdt, in vergelijking met de vorige Prebesrichtlijn,  rekening met heel wat bijkomende parameters.