Studievoormiddag "De internationale kaderovereenkomsten op het kruispunt. België aan de spits?"

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid en Université catholique de Louvain
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 14/05/2019 - 09:00 tot 13:00
Kostprijs: 
0 €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid
België
BE
Save the date: Op 14 mei organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het "Atelier de droit social"van de Université catholique de Louvain een participatieve studievoormiddag in het kader van de tenuitvoerlegging van het nationaal Actieplan "Ondernemingen en Rechten van de mens". De aandacht zal in het bijzonder gaan naar recente akkoorden, ondertekend door drie grote Belgische ondernemingen - Solvay, Umicore en Besix - en naar de uitvoering ervan.

     

Al bijna twintig jaar onderhandelen de directies en vertegenwoordigers van de werknemers van bepaalde grote ondernemingen over internationale kaderovereenkomsten (IKO) en ondertekenen zij deze. Deze teksten stellen een kader vast voor de, individuele en collectieve, arbeidsverhoudingen, in alle landen waar deze ondernemingen hun activiteiten uitoefenen, en soms langs de productieketen. Zij omvatten de verbintenissen van de ondertekenaars om de fundamentele rechten na te leven, stellen de modaliteiten vast van een beleid inzake gelijkheid, preventie van bepaalde risico's, levenslange opleiding of zij creëren uitgewerkte bepalingen inzake overleg en regeling van grensoverschrijdende conflicten. De onzekerheden die het bindend karakter ervan bedreigen contrasteren soms met de ambitie van de inhoud ervan. Het moet worden gezegd dat over deze instrumenten tot nu toe geen enkele overheidsreglementering heeft bestaan, hoewel verscheidene voorstellen van "juridisch kader" werden naar voren gebracht door de Europese academische milieus onder de impuls van de AD werkgelegenheid van de Europese Commissie.

Vormen deze instrumenten een efficiënt middel om de fundamentele sociale rechten in de transnationale ondernemingen te bevorderen? Hoe is het fenomeen geëvolueerd, worden er "goede praktijken" geïdentificeerd en kan men wensen dat de overheid zich er van nabij voor zou interesseren en dat zij deze zou bevorderen? 

Deze vragen staan centraal tijdens de participatieve studievoormiddag die wordt georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het "Atelier de droit social" van de Université catholique de Louvain, in het kader van de tenuitvoerlegging van het nationaal Actieplan "Ondernemingen en Rechten van de mens". De aandacht zal in het bijzonder gaan naar recente akkoorden, ondertekend door drie grote Belgische ondernemingen - Solvay, Umicore en Besix - en naar de uitvoering ervan.

De aandacht zal ook gaan naar de uitvoering en voortzetting van het Bangladesh Veiligheidsakkoord dat ondertekend werd na de Rana Plaza ramp.

De debatten worden simultaan vertaald Frans-Nederlands-Engels.

Inschrijven is nog niet mogelijk.