Studievoormiddag "De internationale kaderovereenkomsten op het kruispunt. België aan de spits?"

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid en Université catholique de Louvain
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 14/05/2019 - 09:00 tot 13:00
Kostprijs: 
0 €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
Brussel
België
BE
Op 14 mei organiseren de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het "Atelier de droit social" van de Université catholique de Louvain een participatieve studievoormiddag in het kader van de tenuitvoerlegging van het nationaal Actieplan "Ondernemingen en Rechten van de mens".

     

Al bijna twintig jaar onderhandelen de directies en vertegenwoordigers van de werknemers van bepaalde grote ondernemingen over internationale kaderovereenkomsten (IKO) en ondertekenen zij deze. Deze teksten stellen een kader vast voor de, individuele en collectieve, arbeidsverhoudingen, in alle landen waar deze ondernemingen hun activiteiten uitoefenen, en soms langs de productieketen. Zij omvatten de verbintenissen van de ondertekenaars om de fundamentele rechten na te leven, stellen de modaliteiten vast van een beleid inzake gelijkheid, preventie van bepaalde risico's, levenslange opleiding of zij creëren uitgewerkte bepalingen inzake overleg en regeling van grensoverschrijdende conflicten. De onzekerheden die het bindend karakter ervan bedreigen contrasteren soms met de ambitie van de inhoud ervan. Het moet worden gezegd dat over deze instrumenten tot nu toe geen enkele overheidsreglementering heeft bestaan, hoewel verscheidene voorstellen van "juridisch kader" werden naar voren gebracht door de Europese academische milieus onder de impuls van de AD werkgelegenheid van de Europese Commissie.

Vormen deze instrumenten een efficiënt middel om de fundamentele sociale rechten in de transnationale ondernemingen te bevorderen? Hoe is het fenomeen geëvolueerd, worden er "goede praktijken" geïdentificeerd en kan men wensen dat de overheid zich er van nabij voor zou interesseren en dat zij deze zou bevorderen?  Deze vragen staan centraal tijdens de participatieve studievoormiddag die wordt georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de "Atelier de droit sociAL" van de Université catholique de Louvain, in het kader van de tenuitvoerlegging van het nationaal Actieplan "Ondernemingen en Rechten van de mens". De aandacht zal in het bijzonder gaan naar recente akkoorden, ondertekend door drie grote Belgische ondernemingen - Solvay, Umicore en Besix - en naar de uitvoering ervan.

De aandacht zal ook gaan naar de uitvoering en voortzetting van het Bangladesh Veiligheidsakkoord dat ondertekend werd na de Rana Plaza ramp.

De debatten worden simultaan vertaald Frans-Nederlands-Engels

Programma van de studievoormiddag

8u30 – 9u   Onthaal van de deelnemers

9u - 10u30  Voltallige zitting (EN-FR-NL)

 • 9u Inleiding
  • Tom Bevers, Adviseur-generaal, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Auriane Lamine, Professor Arbeidsrecht, UCLouvain en lid van l’Atelier de droit sociAL du CRIDES

Doelstelling : Aandacht vestigen op de thematiek (nl de IKO's) en de motivatie die aan de basis ligt van de organisatie van de studievoormiddag.

 • 9u15 De IKO's in cijfers
  • Udo Rehfeldt, Onderzoeker, IRES (Institut de Recherches Economiques et Sociales)

Doelstelling : De ontwikkeling meten van het fenomeen in tijd en ruimte, van de diversiteit van de inhoud, van de toepassingsvelden, van de betreffende sectoren. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de laatste 5 jaren.

 • 9u30 De IKO's ernstig nemen – beloftes en inzet
  • Marie-Ange Moreau, Professor-Emeritus Privaatrecht en Sociaal Recht- Université Lyon 2 - CERCRID/CRIMT (Canada)

Doelstelling : Enerzijds de aandacht vestigen op de kenmerken van het fenomeen die er een veelbelovend instrument van maken voor het respect voor de fundamentele sociale rechten en de ontwikkeling van overlegvormen in de supranationale ondernemingen en anderzijds op de uitdagingen voor de actoren die betrokken zijn in deze praktijken.  

 • 9u45 Mini-panel. Waarom en hoe de IKO's bevorderen ?

Voorzitter : Auriane Lamine, Professor Arbeidsrecht, UCLouvain en lid van l’Atelier de droit sociAL du
CRIDES

 • Konstantinos Papadakis, Hoofd Specialist sociale dialoog en wereldwijde governance bij het IAB
 • Marco Cilento, Adviseur, Europees Verbond van Vakverenigingen-ETUC
 • Rebekah Smith, Adjunct-Directrice, Afdeling Sociale Zaken, BusinessEurope

Doelstelling : Het woord geven aan de vertegenwoordigers van verscheidene organisaties die te maken hebben gehad met het fenomeen van de IKO's.

10u30 – 11u   Koffiepauze

11u - 12u15    Workshops

Workshop 1 : De Solvay-, Umicore- en Besix-akkoorden : de fundamentele rechten van de werknemers toepassen, overal ter wereld (FR-NL)

Coördinatoren : Jean-Benoît Maisin, doctorandus aan l’Université Saint-Louis/Thomas Douillet, advocaat en assistent aan l’UCLouvain

 • Ignace de Ruijter, Senior Vice-President Human Resources, Umicore
 • Geert Aelbrecht, Chief Human Resources Officer, BESIX
 • Patrick Marichal, Solvay Campus Site Manager & HR Manager Benelux, Solvay
 • Jean-Christophe Sciberras, Head of Group Industrial Relations & Social Innovation, Solvay
 • Carlos Bravo, voormalig lid van Solvay EWC, voormalig lid SETCA
 • Jean-François Wansart, Adviseur Europese Zaken, ACLVB
 • Fidel Gavilan, Adviseur, ABVV-Metaal
 • Gianni De Vlaminck, Federaal Secretaris, Algemene Centrale ABVV
 • Pierre Cuppens, Algemeen Secretaris, ACV-bie
 • Bart De Wit, Economist, Studie- en Vormingsdienst, ACV METEA
   

Workshop 2 : Rana Plaza, een atypisch, voorbeeldig, doeltreffend akkoord ? (EN-FR-NL)

Coördinatoren : Fotios Bregiannis, doctorandus, UCLouvain/Elliot Cobbaut, assistent en doctorandus, UCLLouvain

 • Katrina Peake, PhD Student, Faculty of Social Sciences, School of Law, Nottingham
 • Sara Ceustermans, coördinator Schone Kleren Campagne
 • Tine Buysens, CSR Manager, Bel&Bo
 • Ambassade van Bangladesh
   

12u15 - 13u  Besluiten (EN-FR-NL)

 • 12u15: Voorstelling van de verslagen
 • 12u45: Besluiten
  • Petra Foubert, Professor Arbeidsrecht, UHasselt
    

13u  Broodjeslunch

 

Deze studievoormiddag is gratis. Schrijf u in op deze site via onderstaande knop “Inschrijven”.  

Om u te kunnen inschrijven moet u eerst een account maken op deze website, daarna kan u zich inschrijven.

Als u problemen hebt met de inschrijving kan u ons contacteren op evenementen@werk.belgie.be.