Workshop: analyse van de risico’s op MSA bij zittende werkposten

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 05/10/2021 - 09:00 tot 13:00
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
Regionaal kantoor Idewe Haasrode
Interleuvenlaan 58
Leuven 3001
Belgium
BE
Thema's: 
preventie van MSA
MSA, waaronder rugklachten, peesontstekingen en pijn aan de knieën…, vormen de belangrijkste oorzaken van afwezigheden op het werk, meer dan 1/3 valt hieraan toe te schrijven. Bovendien is geen enkele sector of afdeling risicovrij. Verkeerde houdingen kunnen al snel een invloed uitoefenen op het fysieke welzijn van de medewerkers. Daarom is het nodig om deze risico’s te inventariseren, analyseren en doeltreffend aan te pakken via concrete en passende preventieacties. Deze halve dag staat volledig in het teken van de risico’s met betrekking tot de zittende werkposten.

Het doel van deze workshop is om de deelnemers te voorzien van specifieke kennis, tools en praktische technieken om een analyse uit te voeren van de ergonomische risico’s bij de zittende werkposten van de eigen onderneming. De sessie geeft een antwoord op de vraag: “Hoe een analyse uitvoeren van de risico's op MSA bij een zittende werkpost?”

De deelnemers zullen inzicht krijgen in de risicofactoren en analysemethoden, aan de hand van de toepassing in praktijksituaties (repetitieve handelingen en beeldschermwerk). Er wordt voorts bijzonder aandacht geschonken aan het participatieve karakter van een risicoanalyse (RA) en voorstellen van preventiemaatregelen.

In dit programma worden didactische methoden en attractieve pedagogische instrumenten gebruikt waarbij interactief en participatief werken centraal staat en dit maakt leren uit de praktijken van anderen mogelijk.

Aan het einde van de workshop is de deelnemer in staat om de ergonomische risico’s bij de zittende werkposten te analyseren en om concrete preventieve acties (in termen van ergonomie en houdingen) voor te stellen om de risico’s op MSA te elimineren of te beperken.

Programma

09:00 - 09:30 - Inleiding en kennismaking met wish-list (behoeften deelnemers)

9:30 - 10:00 - Wettelijke en normatieve bepalingen MSA

10:00 - 11:00 - Inventarisatie ergonomische risico’s (identificatietool: gebruik van checklists)

11:15 - 13:00 – Evaluatie ergonomische risico’s (KIM-methodes en beeldschermwerk werkpostscreening)

InlichtingenNadia.Corryn@werk.belgie.be 

Doelgroep: De workshop is bestemd voor de actoren van de ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de preventie van MSA (zoals de diensthoofden/ploegbazen, de opleidingsverantwoordelijken, de personeelsafgevaardigden, de coördinatoren,...)

Maximum aantal deelnemers: 15 - Inschrijven is verplicht.

! Uiteraard primeert uw veiligheid, ook tijdens het verloop van deze sessie. De COVID-19 maatregelen en alle veiligheidsvoorschriften zullen strikt worden nageleefd.