Aanpassing aan de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft

Het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2021 publiceerde het koninklijk besluit van 14 augustus 2021 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft. Er wordt een nieuw hoofdstuk ingevoerd, getiteld “Specifieke opdrachten van de externe dienst”. Het KB treedt op 1 januari 2022 in werking.

Dit webinar zal worden toegelicht door mevrouw Valérie Vervliet, Adviseur-diensthoofd van de Afdeling Normen.

Agenda

  • Onthaal vanaf 10:50
  • Start webinar om 11:00
  • Presentatie nieuwe regelgeving door Valérie Vervliet, Adviseur-diensthoofd Afdeling Normen
  • Vraagstelling
  • Einde omstreeks 12:30

Meer informatie is te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aanpassing-aan-de-bepalingen-van-de-codex-over-het-welzijn-op-het-werk-wat-de

Inschrijving en deelname

Inschrijven voor dit evenement is verplicht. Na inschrijving ontvangt u de link om deel te nemen aan de livegebeurtenis.

De Franstalige sessie van dit evenement vindt plaats op maandag 20 september 2021, eveneens van 11:00 t.e.m. 12:30.