Aanpassing aan de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft

Het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2021 publiceerde het koninklijk besluit van 14 augustus 2021 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft. Er wordt een nieuw hoofdstuk ingevoerd, getiteld “Specifieke opdrachten van de externe dienst”. Het KB treedt op 1 januari 2022 in werking.

Valérie Vervliet, Adviseur-diensthoofd Afdeling Normen, zal alles toelichten tijdens dit webinar. 

Er is reeds meer info te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aanpassing-aan-de-bepalingen-van-de-codex-over-het-welzijn-op-het-werk-wat-de

Agenda

Onthaal vanaf 10.50u

Start webinar om 11.00u

Presentatie nieuwe regelgeving door Valérie Vervliet, Adviseur-diensthoofd Afdeling Normen

Vraagstelling

Einde omstreeks 12.30u