Agressiepreventie in het basisonderwijs: hoe als school agressie aanpakken en voorkomen? - tweedaagse vorming - VOLZET

Agressie is, net als in de maatschappij, ook in het onderwijs een realiteit. De mogelijkheid om met agressie geconfronteerd te worden, creëert bij nogal wat leerlingen en personeelsleden een gevoel van onveiligheid en onmacht. Pas als een school werk maakt van een schoolbreed beleid, kan de hoeveelheid agressie effectief dalen en zal het welbevinden van alle betrokkenen toenemen.

In dit programma worden leden uit het (midden)kader van scholen op weg gezet om dit proces op te starten. Zowel de inhoud van een preventief én curatief agressiebeleid, als het proces dat de school dient te doorlopen, komen aan bod. Naast grondige kennis van het fenomeen agressie worden in deze cursus een aantal actuele, praktisch bruikbare kaders aangeboden, waarop scholen hun agressiebeleid kunnen enten. In de timing is ruimte voorzien voor reflectie-opdrachten, interactie, groepswerk, vragen en bespreking van eigen casussen.

Doelgroep

Ieder lid van het schoolteam (basis- en/of secundair onderwijs) dat ondersteunend en/of beleidsmatig te maken heeft met agressie. Bedoeld worden o.m.: (adjunct)directeurs, graadcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, preventieadviseurs, beleidsondersteuners, pedagogische begeleiders en CLB-medewerkers.

Beide vormingsdagen zullen begeleid worden door Anke Maes en Gerrit De Moor.

Anke Maes is master in de pedagogische wetenschappen. Ze werkt als orthopedagoog  in het multifunctioneel centrum OC Nieuwe Vaart en als vormingsmedewerkster in het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ te Gent.

Gerrit De Moor is vormingsmedewerker in het Orthopedagogisch Centrum (OC) 'Nieuwe Vaart' te Gent.

Datum tweede vormingsdag : 30 mei 2023. Graag inschrijven voor beide vormingsdagen.