De arbeidsverpleegkundigen: vandaag en morgen

De Belgian Federation of Occupational Health Nurses organiseert in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hun nationale studiedag op 3 juni 2021 getiteld: "De arbeidsverpleegkundigen: Vandaag en Morgen".

Programma

Impact van de crisis COVID -19 op de taken van de arbeidsverpleegkundigen

08u45 Onthaal

09:00 Welkomstwoord Véronique Crutzen, AD Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

09:10 Inleiding van de studiedag (FR-NL) - Valérie van Gulck en Mehdi El Fassi, co-voorzitters BEFOHN

09:20 In de kijker : Het gezondheidstoezicht op het werk tijdens een gezondheidscrisis (KB 05/01/2021)Dr Valentine Delsaux, Arbeidsinspectie, AD Toezicht op het Welzijn op het Werk - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

09:55 Testing: PCR / sneltestenAdi Vandenberghe, Arbeidsverpleegkundige IDPBW Inéos

10:15 Coronatracing Mélanie Longrée, Arbeidsverpleegkundige EDPBW Cesi

10:35 Vaccinatie COVID-19 Valérie Wright, Arbeidsverpleegkundige Teamcoach EDPBW Cohezio

10:55 Het woord aan de arbeidsverpleegkundigenMehdi El Fassi, Co-voorzitter BEFOHN - preventieadviseur 1, verpleegkundig Ziekenhuishygiënist CNP Saint-Martin

11:15 Vragen en antwoorden

11:25 Een beroep in constante evolutieDr Valentine Delsaux, Arbeidsinspectie, AD Toezicht op het Welzijn op het Werk - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

12:00 Lunch

De meerwaarde van de aanvullende medische handelingen

13:00 Het tussentijds gezondheidsbezoek : een nieuw element in het kader van het gezondheidstoezicht op werknemersDr Valentine Delsaux, Arbeidsinspectie, AD Toezicht op het Welzijn op het Werk - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

13:20 Spirometrie : Preventie en vroegtijdige diagnose van alle aandoeningen aan de luchtwegenDhr. Peter Reyskens van firma RDSM van Hasselt

14:00 Pauze

14:20 Blootstelling aan chemische agentia en biomonitoringDr Hilde De Raeve en Eddy Coen, Arbeidsverpleegkundige bij EDPBW IDEWE

15h10 Conclusies - Véronique Crutzen, AD Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Valérie van Gulck en Mehdi El Fassi, co-voorzitters BEFOHN

15:30 Einde