De werking van de ondernemingsraden - webinar

Dit webinar over de werking en opdrachten van de ondernemingsraad maakt deel uit van de informatiecampagne die op initiatief van de FOD Werkgelegenheid werd georganiseerd naar aanleiding van de sociale verkiezingen in 2020.

De ondernemingsraad is vooral een overlegorgaan waarin de werknemersvertegenwoordigers worden geïnformeerd en eventueel geraadpleegd.

De ondernemingsraad heeft in bepaalde omstandigheden ook beslissings- en toezichthoudende bevoegdheid.

Programma

9u00: Verwelkoming en inleiding door de voorzitter - Sarah Depuydt, adviseur Afdeling van de Inspraakorganen en de Arbeidsgerechten binnen de AD Individuele Arbeidsbetrekkingen, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

9u15-10u15: Werking van de ondernemingsraden, inleiding tot hun sociale bevoegdheden en statuut van de leden - Michel De Gols, ere-directeur-generaal van de AD Individuele Arbeidsbetrekkingen, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

10u15-10u30: Getuigenissen van werknemers- en werkgeversafgevaardigden uit ondernemingsraden: goede praktijken, aandachtspunten en valkuilen (deel 1)

10u30: Pauze

10u45-11u15: Economische en financiële informatie en bevoegdheden van de ondernemingsraad - Marijke De Potter, Directiehoofd, Directie Inspraakorganen binnen de AD Toezicht op de Sociale Wetten, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

11u15-11u30: Getuigenissen van werknemers- en werkgeversafgevaardigden uit ondernemingsraden: goede praktijken, aandachtspunten en valkuilen (deel 2)

11u30-12u00: Vraag en antwoord

Inlichtingen

Nadia.Corryn@werk.belgie.be