ESENER 3 - Welzijn op het werk in de Belgische en Europese bedrijven

Het Europese Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) is één van de projecten van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Deze enquête levert uitgebreide informatie op vlak van veiligheid en gezondheid in de bedrijven. De derde golf van de Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico's (ESENER) werd uitgevoerd in het voorjaar/zomer 2019, waarbij meer dan 45.000 bedrijven in alle activiteitensectoren en bedrijfsgrootteklassen in 33 Europese landen werden geïnterviewd.

De enquête bestrijkt vier hoofdgebieden: (1) beheer van veiligheid en gezondheid op het werk, (2) beheer van psychosociale risico's, (3) stimulansen en belemmeringen voor veiligheid en gezondheid op het werk en (4) participatie van werknemers.
In de presentatie wordt niet alleen gekeken naar de ESENER 2019-bevindingen, maar wordt ook een vergelijking gemaakt met ESENER 2014, aangezien de vragenlijst en de algemene enquêtemethode grotendeels gelijk zijn gebleven. In 2019 is een nieuw hoofdstuk over digitalisering en veiligheid en gezondheid op het werk opgenomen.
De presentatie zal vooral gericht zijn op de Belgische resultaten en hoe deze zich verhouden tot het gemiddelde van de Europese Unie en de aparte landen.
 

Taal: Deze presentatie wordt in het Engels gegeven, er wordt geen simultaanvertaling voorzien

Programma

10:15 Online aanmelden

10:25 Verwelkoming - Frank Dehasque, Belgisch focal point manager EU-OSHA

10:35 Presentatie Belgische ESENER 2019 bevindingen en vergelijking met 2014, het EU-gemiddelde en de aparte landen -  Xabier IRASTORZA, Project Manager Prevention and Research Unit EU-OSHA

11:45 Vraagstelling

12:15 Einde