Industrieel lawaai en lawaai in (landschaps)kantoren

Lawaai op de werkvloer is een oud verhaal. Maar er zijn nieuwe aspecten in de kennis en aanpak van dit probleem. Zowel voor het industrieel lawaai als voor de geluidsoverlast in landschapskantoren zijn er nieuwe inzichten die tot betere risicoanalyses en preventie moeten leiden.

In de arbeidshygiëne is men beter in staat de blootstelling aan lawaai op de werkplek correct te bepalen. De ISO 9612 beschrijft een methode die met alle aspecten rekening houdt. De procedure van deze norm zal worden uitgelegd met praktijkvoorbeelden. Als er veel verschillende taken uitgevoerd worden kan men beter dosimetrie uitvoeren. Hiervan wordt ook een voorbeeld besproken. Voor de preventie is een systematische aanpak nodig. Daarom zal een voorbeeld van een preventiestrategie getoond worden.

Uit bevragingen bij kantoorwerkers blijkt steevast dat geluidsoverlast de vaakst voorkomende oorzaak van hinder is. Ergonomen van INRS in Frankrijk hebben tools ontwikkeld om dit probleem in te schatten en aan te pakken. Deze tools zullen voorgesteld worden. Tevens zal een praktische aanpak voorgesteld worden om geluid in kantoren te beperken.

Programma

9:00       Onthaal en koffie

9:30       Verwelkoming / Bienvenue - Véronique Crutzen, AD Humanisering van de arbeid FOD WASO.

9:40       Gezondheidsrisico’s en wetgeving - Dr. Maurits De Ridder, AD Humanisering van de arbeid FOD WASO en BSOH

Industrieel lawaai

Sessievoorzitter Tom Geens, BSOH

10:10     Bepaling van de blootstelling aan lawaai op de werkplek conform NBN EN ISO 9612: theorie en praktijk - Tom Segers, Bureau De Fonseca

11:00     De relatie tussen sonometrie en dosimetrie - Christel Swinnen, CLB en BSOH

11:30     Stratégie de prévention du bruit industriel dans une entreprise - Philippe Brux, acousticien et gérant de Modyva

12:00     Vragen en discussie

12:30     Broodjeslunch

Lawaai in kantoren

Présidence - sessievoorzitter : Alain Piette, BES

13:30     La prévention du bruit dans les bureaux - Nathalie Cock: Conseiller en prévention ergonome Eur. Erg, CESI

14:30     Praktische aanpak voor een goed akoestisch comfort in landschapskantoren - Tom Segers, Bureau De Fonseca

15:00     Isolement acoustique, transmissions solidiennes et aériennes, cas pratiques - Philippe Brux, acousticien et gérant de Modyva

15:30     Vragen en discussie

16:00     Einde van de studiedag