Jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie op 21 september 2023 (online)

Volg de conferentie live op ons Youtubekanaal!

Logo werkgelegenheidsconferentie 2023Op 21 september 2023 organiseert de Minister van werk de derde jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie. Het centrale thema is dit jaar de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen.

In de voormiddag komen het bestaande nationale en internationale kader en de aanbevelingen aan bod. Ook goede praktijken uit verschillende sectoren worden voorgesteld.

In de namiddag zullen de regionale ministers de gelegenheid hebben om de maatregelen voor te stellen waarvoor zij bevoegd zijn. De sociale partners zullen daarna hun bezorgdheden en actiemiddelen aanbrengen om de belangrijke uitdagingen op het vlak van gendergelijkheid aan te gaan.

Programma

Moderator: Liesbet Stevens (adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

9u30: Inleiding door de Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne en Marie-Colline Leroy, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit

10u: De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in de Europese Unie – Karen Vandekerckhove (Europese Commissie)

10u20: De situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt in de wereld en de rol van de ILO - Chidi King (ILO)

10u40: Voorstelling van het verslag over de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen - Steven Vanackere (Hoge Raad voor de Werkgelegenheid)

11u: Koffiepauze

11u20: Hoe wordt de arbeidstijd verdeeld? Een blik op deeltijds werken - Dominique Devos (Raad voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen)

11u40: Monitoring van diversiteit op sectoraal niveau – Valérie Gilbert (SPF Emploi)

12u: Individuele juridische ondersteuning bij discriminatie op grond van geslacht of gender op de arbeidsmarkt en de online toolkit Parents@Work - Alice Garrot, Charlot Bonte en Evelien Meylemans (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

12u20: Voorstelling project « Femmes et Construction » - Brahim Hilami (Constructiv - BoP@Wallonie)

12u35: Lunch

13u45: Presentatie “Women in Finance” - Claire Godding (Febelfin)

14u05: De regio’s aan het woord:
•    Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen, Dierenwelzijn, Gewestelijke Informatica en Administratieve Vereenvoudiging.
•    Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale et de l’Économie sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des Femmes
•    Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

14u50: Koffiepauze

15u15: Reacties en voorstellen van de sociale partners

16u30: Conclusies

16u50-18u: Afsluitende receptie

Praktische info

Er is simultaanvertaling voorzien.

Foto's

Bekijk hier de foto's van de werkgelegenheidsconferentie.