Jobkwaliteit in België in 2021 : analyse aan de hand van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden EWC(T)S 2021

Het doel van deze webinar is de belangrijkste resultaten voor te stellen van het rapport over de arbeidsomstandigheden in België na de analyse van de Belgische gegevens van de Europese EWC(t)S 2021 enquête.

In dit rapport stellen we een gedetailleerde analyse van de gegevens voor België voor die werden verzameld op basis van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWC(t)S 2021) van Eurofound. Sinds de start in 1990 heeft deze enquête tot doel de arbeidsomstandigheden van werknemers en zelfstandigen in de Europese Unie in kaart te brengen, het verband tussen verschillende aspecten van de arbeidsomstandigheden te onderzoeken en risicogroepen en probleemgebieden te identificeren om zo bij te dragen tot het ontwikkelen van een adequater beleid voor de kwaliteit van werk en werkgelegenheid. Net als in 2010 en 2015 werd opnieuw een overeenkomst tussen België en Eurofound afgesloten om de Belgische steekproef uit te breiden. Als gevolg van de COVID-crisis werd de enquête, die oorspronkelijk gepland was voor 2020 via face-to-face interviews, uitgesteld naar 2021 en uitgevoerd via telefonische interviews (CATI).

Het eerste deel van het rapport geeft een vrij algemene kijk op de kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België, terwijl het tweede deel zich richt op de specifieke verbanden tussen de kenmerken van werk en werkgelegenheid en de directe of indirecte gevolgen voor de werknemer.

Programma

13:30 - Inleiding, Greet Van Meulder - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

13:40 - Lise Szekér - HIVA KU Leuven

14:30 – Vraagstelling

15:00 - Einde 

Rechtstreekse deelnamelink