Kick-offmeeting Sectorprojecten - Preventie van psychosociale risico’s op het werk

Uit het Federaal Actieplan ‘Mentale veerkracht en preventie van stress op het werk’ bleek duidelijk dat de mentale druk bij vele werknemers hoog is en dat er acute nood is om na de verschillende Covid-19-golven in te zetten op collectieve ondersteunende acties ter preventie van psychosociale risico’s.

Daarom hebben de federale autoriteiten beslist om te ageren en te investeren in het psychosociaal welzijn van werknemers. De Ministerraad keurde 11 duurzame subsidieprojecten goed die gericht zijn op het voorkomen en beheersen van psychosociale risico’s die eigen kunnen zijn aan de arbeidsomstandigheden in bepaalde sectoren. De projecten vertrekken vanuit een collectieve sectorale bezorgdheid en kunnen, in tweede instantie, geïmplementeerd worden op ondernemingsvlak, met telkens de nadruk op de specifieke psychosociale risico’s in de desbetreffende sector.

Tijdens de Kick-offmeeting worden alle projecten kort voorgesteld en wordt ook een toelichting gegevens bij het eindverslag dat verwacht wordt na de realisatie van deze projecten.

Programma

08:30 Onthaal met koffie 

09:00 Introductie door de Minister van Werk 

Deze meeting wordt gemodereerd door Ilse De Vis.

Voorstelling van de projecten 

09:20 Outil Technios RPS - FR CP 111: Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Madame Brigitte Remacle, coordinatrice de l’asbl IFPM Ouvriers et responsable du projet Madame Joëlle Villard, manager administratif de l’asbl IFPM Ouvriers

09:35 PRE-WIN (Psychosocial risk PREvention through Workplace Innovation) Voedingsindustrie – NL PC 118: Paritair comité voor de voedingsnijverheid Henk Dejonckheere, projectverantwoordelijke, Initiatieven voor Professionele Vorming voor de Bedienden van de Voedingsnijverheid (IPV vzw) - Alimento

09:50 PRE-WIN Textiel (Psychosocial risk PREvention through Workplace INnovation) - NL PC 120-214: Paritair comité voor de textielnijverheid en Paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid Michel Loncke, projectverantwoordelijke, Cobot

10:05 Building your Mental Resilience – NL PC 124: Paritair Comité voor het bouwbedrijf Willem Van Peer, projectverantwoordelijke, Constructiv
Evy Sadicaris, Teamleader - psychosociale aspecten, Liantis

10:20 Prévention des risques psychosociaux au sein du secteur non marchand francophone et germanophone des entreprises de travail adapté - FR CP 327.03: Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone François Willemot, responsable du projet, Association paritaire pour l’emploi et la formation (APEF asbl)

10:35 Koffiepauze 

11:00 PrePs in Wood (PREventie PsychoSociale risico’s in de houtsectoren) – NL PC 126: Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Stefan Hinnekens, consulent veiligheids- en welzijnsbeleid en projectleider, Woodwize vzw

11:15 Mini-vormingen ter preventie van PSR in de elektrotechnische sector – NL PC 149.01: Paritair Subcomitévoor de elektriciens: installatie en distributie Veerle Van Antenhove, adviseur werkbaar werk, Volta vzw

11:30 Prévention des risques psychosociaux au sein du secteur non marchand francophone et germanophone – FR CP 332: Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé François Willemot, responsable du projet, Association paritaire pour l’emploi et la formation (APEF asbl)

11:45 Voorkomen en beheersen van (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse diensten voor gezinszorg ter ondersteuning van het psychosociaal welzijn van de medewerkers - NL PC 318.02: Paritair subcomite voor de diensten voor gezins-en bejaardenhulp van de Vlaamse gemeenschap Ivan Konovalloff, projectverantwoordelijke, Vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, Vivo vzw - Icoba

12:00 #Me(n)taal krachtig – NL PC 209: Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Carl Van Mol, expert kenniscentrum- studiedienst van Mtech+

12:15 Werken aan werkbaarheid in de Maatwerkbedrijven met een werkbaarheidsscan – NL PC 327.01: Beschutte en sociale werkplaatsen, maatwerkbedrijven (Vlaanderen) Bert Decoster, projectbeheerder, VIVO vzw

12:30 Toelichting bij de rapporteringsvereisten/ Note explicative sur le reporting Isabo Heirbaut (UGent), Jens Doms (VUB), Aline Bingen (ULB)

12:45 Conclusie 

13:00 Lunch

14:00 Einde