Lancering van de nieuwe “Datamining”-website van de FOD Werkgelegenheid die meer dan 500 indicatoren verzamelt over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België - Streaming

Volg live: https://www.youtube.com/watch?v=3cvBEyS_BaE

Deze conferentie zal worden bijgewoond door vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne.

Binnen de AD Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid heeft de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA) Europese steun gekregen om een website te creëren die de meeste Belgische gegevens over beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden centraliseert. Voor de allereerste keer in België brengt een website de gegevens uit verschillende bronnen samen en stelt ze digitaal ter beschikking van een zo groot mogelijk aantal belanghebbenden (politieke besluitvormers, sociale partners, deskundigen, bedrijven).

De site presenteert meer dan 500 indicatoren die zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s aangaande beroepsrisico’s: (1) blootstelling aan gevaren, (2) gevolgen en schade en (3) preventie. Deze indicatoren worden gepresenteerd in de vorm van interactieve grafieken, zodat gebruikers ze gemakkelijk kunnen bekijken met behulp van verschillende filters (geslacht, leeftijd, activiteitensector, jaar).

De gegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen (bv. socialezekerheidsinstellingen, externe preventiediensten, sociale secretariaten, specifieke enquêtes).

Het is belangrijk om in België over gegevens te beschikken die toelaten om de evolutie van beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden op te volgen. Het verkrijgen van een globaal, gemeenschappelijk en digitaal overzicht van deze gegevens zal de actoren van het welzijn op het werk in staat stellen om het beleid en de te nemen maatregelen beter af te stemmen op zowel sensibilisering als preventie. De uitdaging is om duurzame arbeidsomstandigheden te garanderen die de fysieke en mentale gezondheid van werknemers gedurende hun hele loopbaan beschermen.

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Belgisch nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV).

Meer informatie over het project is te vinden via: 2022 - 2026 Project (RRF) DATAMINING van beroepsrisico’s voor duurzaam werk (lopende) | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

Voorlopig programma

Het definitieve, gedetailleerde programma zal u enkele weken voor de conferentie worden toegestuurd.

Conferentievoorzitter: Aurore Massart, Directeur-generaal, AD Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid

09u00 – 09u30: Welkom

09u30: Introductie

  • Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

Voorstelling van het project en de Datamining-website door het team van de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA) van de FOD Werkgelegenheid (AD Humanisering van de Arbeid).

  • Alain Piette, Europees ergonoom
  • Fabienne Scandella, socioloog en preventieadviseur psychosociale aspecten
  • Jessica Vandeven, bioloog

Event datamining