Lancering van de OiRA tool voor de vastgoedsector

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.

Elk beroep houdt risico’s in. Een risicoanalyse uitvoeren en van daaruit de nodige acties ondernemen is bij wet verplicht. OiRA helpt u daar graag bij. Zo zorgt u ervoor dat medewerkers dag na dag veilig aan de slag kunnen. Het gebruik ervan biedt elke onderneming tal van voordelen: meer bescherming tegen ongevallen en beroepsziektes, minder afwezigheden, een hogere productiviteit, lagere verzekeringspremies, een betere dialoog met de externe preventieadviseur, meer collegialiteit en een sterke reputatie als werkgever.

Deze OiRA tool kwam tot stand door een intense samenwerking tussen de werkgevers en werknemersorganisaties van de sector en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit is de uitgelezen kans om nader kennis te maken met de tool.