Loskoppelen: meer dan een behoefte, een recht!

Deconnectie betekent dat je als medewerker van een federale openbare dienst in normale omstandigheden het recht hebt om buiten de werktijd niet digitaal verbonden te zijn met laptop, tablet, smartphone, enz.

Sinds 1 februari 2022 is het recht op deconnectie verankerd in het koninklijk besluit m.b.t. het federale personeelsstatuut.

De reglementering kwam tot stand uit de overtuiging dat een stijgend gebruik van digitale arbeidsmiddelen buiten de werkuren door personeelsleden een grote bron van stress kan zijn.  

In de strijd tegen overmatige werkstress en burn-out, en binnen het kader van de nieuwe vormen van arbeidsorganisatie die flexibeler werk mogelijk maken, heeft een goed personeelsbeleid nood aan duidelijke afspraken over het gebruik van digitale arbeidsmiddelen en de mogelijkheid tot digitale deconnectie.

Programma

Voorzitter: Véronique Crutzen, Adviseur-generaal FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Algemene Directie Humanisering van de arbeid

 • 9:30 Onthaal  
 • 10:00 Start van het evenement met gastsprekers 

  • Uitleg rond deconnectie(recht) - Kristien Hemeryckx ( FOD BOSA) 

  • Deconnectie? Hoe te organiseren! - Julie Rawoe (directeur P&O - Federale Pensioendienst) 

  • Hybride werken en deconnectie - Anne Decock en Eline De Witte ( FOD BOSA) 

  • Conclusie door Ben Smeets (DG Rekrutering en Ontwikkeling - FOD BOSA)

 • 12:00 Lunch 
 • 13:00 Einde van het evenement

Deze studievoormiddag wordt georganiseerd in samenwerking met de FOD BOSA en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en geeft toelichting bij het koninklijk besluit maar wil eveneens goede praktijken tonen van overheidsdiensten die al aan de slag gingen met de aanpassing van hun personeelsbeleid aan dit nieuwe koninklijk besluit.