Mensgericht digitaliseren - webinar

Het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigt u uit voor de webinar over: " Mensgericht digitaliseren " op 30 mei om 10.00 uur.
Tijdens deze webinar, die georganiseerd wordt binnen de campagne 2023-2025 “Veilig en gezond werken in de digitale samenleving, kijken we eerst naar de Belgische en Europese wet -en regelgeving over digitale technologieën. Vervolgens wordt de menselijke factor belicht: wat zijn mogelijke effecten van digitalisering, hoe zorgen we voor een mensgerichte aanpak hiervan en hoe organiseren we dat?

 

Agenda
10:00  Welkom - Frank Dehasque – Belgisch focal point manager EU-OSHA – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
10:10 Nieuwe technologieën en AI: Belgische wetgeving en Europese perspectieven – Annabelle Lion – Risk Officer - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
10 :30 Technostress: een panelstudie bij werkers in België – Tinne Vander Elst - Projectmanager data research -  IDEWE
11.00 De digitale werkplek: een kwestie van organisatie - Ezra Dessers - Onderzoeksmanager Werk, organisatie en technologie - HIVA/KU Leuven
11 :30 Q&A
11:45 Einde

Er wordt simultaanvertaling voorzien.


 Schrijf u in: REGISTRATIE | EUOSHA


Inleiding tot de campagne
Digitale technologieën leveren essentiële diensten en oplossingen voor alle sectoren van de economie en de samenleving. Digitale technologieën veranderen niet alleen de manier waarop we werken, maar ook de plaats waar en de tijden waarop we werken.
Robotica en artificiële intelligentie (AI) ondersteunen en vervangen personeel dat in gevaarlijke omgevingen werkt. “Big data” zorgt voor meer doeltreffende monitoringsystemen. Werken op afstand biedt werknemers meer autonomie en flexibiliteit.
Hoewel digitalisering voordelen heeft, is er nog altijd relatief weinig bekend over de gevolgen ervan voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Daarom is het belangrijk onderzoek te doen naar potentiële problemen en risico’s, om op basis daarvan het regelgevingskader ter bevordering en bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers aan te passen.
Een mensgerichte benadering bij ontwerp, implementatie, beheer en gebruik van digitale technologieën kan de veiligheid en arbeidsproductiviteit van werknemers helpen te waarborgen.
 
Over de campagne

De campagne "Veilig en gezond werken in een digitale samenleving" heeft tot doel:
•    De kennis over veilig en productief gebruik van digitale technologieën in alle sectoren te vergroten;
•    Het bewustzijn van VGW-uitdagingen in verband met de digitale transformatie van het werk te vergroten;
•    Informatie te verschaffen over nieuwe risico’s en kansen;
•    Risicobeoordeling en veilig beheer van digitale technologieën op het werk te bevorderen;
•    De uitwisseling van informatie en voorbeelden van goede praktijken tussen relevante belanghebbenden te bevorderen.