Netwerk- en intervisiesessie voor vertrouwenspersonen uit de Vlaamse onderwijssector - Hasselt

Themadag

Opfrissing gespreksvoering met andere betrokken partijen en interventies als vertrouwenspersoon: betrekken van een derde, verzoening en bemiddeling

 

Deze netwerk- en intervisiesessie, georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg i.s.m. het  Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid van Limburg, biedt algemene ondersteuning bij het uitoefenen van uw taak als vertrouwenspersoon waarbij u op een veilige manier kan reflecteren over de moeilijkheden die u ondervindt bij het uitoefenen van uw functie als vertrouwenspersoon binnen de schoolpoort.

U krijgt de gelegenheid om onderling cases uit te wisselen en om diverse theoretische en deontologische thema's te bespreken onder begeleiding van deskundig advies.

Wenst u uw vaardigheden te optimaliseren zowel wat de opvang, het luisteren alsook de bemiddeling betreft, dan is dit, voor u als vertrouwenspersoon, de uitgelezen kans om deel te nemen.

Lesgever: Greet Daelemans