Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert in samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen.

Het netwerk voor vertrouwenspersonen komt ongeveer 2x per jaar samen om verschillende cases en onderlinge verhalen uit te wisselen en op tafel te leggen.

Bent u vertrouwenspersoon en wilt u in de toekomst deel uitmaken van dit netwerk? Schrijf u dan nu in!  De eerste sessie vindt plaats op 1 juni 2023. De tweede sessie is gepland op 6 november 2023.

Het is wenselijk om in te schrijven voor beide opleidingsdagen. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Lesgever: Johan Nulens