Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen (uit diverse sectoren)

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert in samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen uit diverse sectoren.

Het netwerk voor vertrouwenspersonen komt ongeveer 2x per jaar samen om verschillende cases en onderlinge verhalen uit te wisselen en op tafel te leggen.

Bent u vertrouwenspersoon en wilt u in de toekomst deel uitmaken van dit netwerk? Schrijf u dan nu in!  De eerste sessie vond al plaats. De tweede sessie gaat door op 6 november 2023.

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Lesgever: Johan Nulens