Re-integratie 2.0 - Webinar

Op 3 oktober 2022 om 11u organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg een webinar over de nieuwe regels voor re-integratie op het werk na ziekte of ongeval.

Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers, dat deel uitmaakt van de Codex over het Welzijn op het Werk, zal binnenkort immers op verschillende punten ingrijpend gewijzigd worden. Tijdens dit webinar krijgt u dan ook een uitgebreide toelichting over de belangrijkste aanpassingen en nieuwigheden inzake re-integratie, zoals:

  • Een nieuw contactmoment om de werknemers te informeren over de mogelijkheden voor re-integratie en aangepast werk bij ziekte
  • De aanpassingen aan het re-integratietraject op vlak van de termijnen, de beslissingen van de arbeidsarts, de verplichtingen van de werkgever en de werknemer, de link met de terug-naar-werk-coördinator en de adviserend arts, enz.
  • Het versterken van het collectieve re-integratiebeleid.

Herbekijk het webinar: https://youtu.be/IhEI66izi6w

 

Agenda

Onthaal vanaf 10:50

11:00 Inleiding – Nadine Gilis - Adviseur-generaal Afdeling van het sociaal overleg over welzijn op het werk

11:15 De nieuwe regels voor re-integratie op het werk na ziekte of ongeval – Valérie Vervliet – Adviseur-generaal Afdeling van de Normen over het welzijn op het werk

12:00 Vraagstelling

12:30 Einde