Roadmap on Carcinogens: “STOP”

Deze studiedag, georganiseerd door het Belgisch focal point binnen het kader van de activiteiten van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), gaat over het preventieprincipe STOP (Substitutie, Technische maatregelen, Organisatorische maatregelen en Persoonlijke beschermingsmiddelen), dat zal geïllustreerd worden aan de hand van praktijkvoorbeelden.  

België neemt actief deel aan de nieuwe Roadmap strategie, die werd gelanceerd in 2020 in Berlijn en zal toekomen in 2024 in Brussel tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

 

Wat?

Kanker is de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde sterfte in de EU. Het identificeren van slimme oplossingen en het delen van goede praktijken tussen bedrijven en organisaties kan een enorm verschil maken.

Hoe?

Het zou de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen verminderen en het zou de overlevingskansen van veel werknemers vandaag en morgen verbeteren.

Om de problematiek van kankerverwekkende stoffen op het werk aan te pakken werd de Roadmap on carcinogens gecreëerd, een pan-Europees vrijwillig actieschema om het bewustzijn over de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek te vergroten en goede praktijken uit te wisselen.

Agenda

8:30 Onthaal met koffie

9:00 Inleiding: de hiërarchie van de preventiemaatregelen STOP - Lieve Ponnet - Afdeling van de Normen van het welzijn op het werk - FOD WASO

9:15 Het belang van substitutie - Aline Demortier - Controle van het Toezicht van het welzijn op het werk - FOD WASO

9:40 Voorbeelden van apparatuur en goede preventiepraktijken voor het beperkt gebruik (wegen, doseren, extruderen) van gevaarlijke stoffen (CMR, nanomaterialen, fijne poederdeeltjes, enz.) in gesloten of halfgesloten systemen- Pierre Depret - Solvay

10:00 Voorbeelden van gesloten systemen uit de halfgeleiderindustrie - Nausikaä Van Hoornick – Imec

10:20 Pauze

10:40 Het belang van het correcte gebruik van collectieve en individuele beschermingsmiddelen - Dimitri De Coninck en Elke De Vits - Controle van het Toezicht van het welzijn op het werk – FOD WASO

11:10 Veilig werken met farmacologische stoffen binnen Janssens Pharmaceutica - Michel Vangeel – Janssens Pharmaceutica

11:35 PBM : Hoe men ze op de juiste manier gebruikt en onderhoudt - Emmanuelle Boilan - Wakari

12:00 einde

Simultaanvertaling wordt voorzien. 

Schrijf u in : Welkom/ Accueil | EUOSHA BELGIUM (roadmaponcarcinogensbelgium.com)