Studiedag Socio-economische Monitoring Arbeidsmarkt en origine 2022

Op dinsdag 11 oktober 2022 stellen Unia en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de resultaten voor van het vijfde rapport van de Socio-economische Monitoring.

De Socio-economische Monitoring is een instrument dat tot doel heeft de situatie van personen op de arbeidsmarkt in beeld te brengen in functie van hun origine.

Dit nieuwe rapport stelt de arbeidsmarktindicatoren van 2008 tot en met 2019, maar bevat ook al een deel van de gegevens voor 2020 zodat de impact van de COVID-19-pandemie op de arbeidsmarkt en in het bijzonder voor personen van buitenlandse origine in kaart kan worden gebracht. Daarnaast zijn er nieuwe thematische hoofdstukken over studentenarbeid, schoolachterstand en een analyse van detacheringen naar België.

Programma

 • 9u00: Onthaal
 • 9u30: Inleiding: Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit
 • 9u45: Voorstelling van de resultaten
  • Valérie Gilbert – Adviseur bij de Directie Studies en statistieken, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Rachel Waerniers – Medewerkster/onderzoekster bij Unia
 • 10u25: Voorstelling van het hoofdstuk over detachering: Dr. Dries Lens – Economist, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
 • 10u45: Q&A over de resultaten
 • 11u00: Beschouwing bij de resultaten:
  • Patrick Charlier – Directeur van Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum
  • Tom Bevers – Adviseur-generaal, Afdeling van de internationale relaties en de socio-economische studies, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
 • 11u15: Pauze
 • 11u35: Paneldiscussie:
  • Sotieta Ngo – Directeur van vzw Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers)
  • Brechje Moerman – Projectcoördinator Nieuwkomers, Actiris
  • Prof. Dr. Géraldine André – Professor, Faculteit Economische, Sociale, Politieke en Communicatiewetenschappen, UCLouvain
  • Prof. Dr. Karel Neels – Hoogleraar sociologie, UAntwerpen
 • 12u30: Besluit: Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
 • 12u40: Lunch

De studiedag is gratis, maar inschrijving is verplicht via deze link, tot 7 oktober. Je krijgt een bevestiging van je inschrijving en de online link een paar dagen vóór de studiedag. 

De studiedag wordt simultaan vertaald naar het Nederlands en Frans.

De publicatie en het persbericht zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid.