Telewerk, hoe musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s voorkomen?

Om de COVID-pandemie in te dijken heeft de overheid een uitzonderlijke inspanning gevraagd aan al wie kan telewerken. Een groot aantal werknemers werd gedwongen om(quasi) permanent en gedurende vele maanden te telewerken. Het aantal telewerkers dat 3 of meer dagen telewerkte steeg van 22,6% tot 52,4% tijdens de eerste coronagolf. Maar liefst 23,9% daarvan werkte 5 of meer dagen vanuit de thuisbubbel. Ook vandaag blijft een grote groep werknemers telewerken. Dit langdurig telewerken heeft gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid: musculoskeletale aandoeningen en psychosociale klachten namen toe. Voor telewerkers is het ook vaak niet gemakkelijk om het evenwicht tussen werk en privéleven te bewaren.

Herbekijk de opname.

Deze webinar wil:
•    het wetgevend kader schetsen, waaronder de cao nr. 149 van 26 januari 2021 over het aanbevolen of verplicht telewerk als gevolg van de Covid-19-crisis.
•    instrumenten en goede praktijken aanreiken om de arbeidsomstandigheden van telewerkers te verbeteren, musculoskeletale aandoeningen en psychosociale klachten te voorkomen of te verminderen.

Programma

Voorzitter: Hanne Sanders, beleidscel van de Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne

14:00 : Inleiding door Minister Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

14:15 : Toelichting bij CAO 149 over aanbevolen en verplicht telewerk  – Brecht Stalmans, IAB, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

14:35: Vragen -antwoorden

14:50 : De preventie van  psychosociale risico’s bij telewerkers: beleid en praktische tip – Annelies Geuens , preventieadviseur psychosociale aspecten, PREMED.

15:20 : Ergonomie bij telewerkers: beleid en tips - Roeland Motmans, ergonoom DELHAIZE en voorzitter van VerV .

15:50 : Vragen - antwoorden

16:00 : Einde