Tools voor de preventie van MSA - webinar

Ongeveer 3 op de 5 werknemers in de EU klagen over MSA.

Musculoskeletale aandoeningen (of aandoeningen aan het bewegingsapparaat) zijn fysieke gezondheidsproblemen die hun oorsprong vinden in de werksituatie: rugpijn, peesontsteking, tenniselleboog, hernia, tintelingen, krampen, beperkingen van gewrichtsmobiliteit ... Ze manifesteren zich in de spieren, pezen, zenuwen en gewrichten. Alle delen van het lichaam kunnen worden aangetast: rug, nek, bovenste ledematen (schouders, ellebogen, polsen, handen en vingers) en onderste ledematen (heupen, knieën en enkels).

Onder het thema "Gezond werk: verlicht de last!", heeft de Europese campagne 2020-2022 tot doel te sensibiliseren over MSA en de noodzaak om te wijzen over het belang van het bevorderen van een cultuur van risicopreventie.

In dit webinar worden naast enkele bestaande tools voor de preventie van MSA ook twee nieuwe voorgesteld : De Reflectiechecklist  IPA - ergonomie en MSA is een toegankelijke tool die de interne preventieadviseur (IPA) ondersteunt in de aanpak van MSA en bij het opstarten van een ergonomiebeleid in de organisatie en de Knipperlichtentool Ergonomie en de preventie van MSA met verschillende indicatoren/knipperlichten om na te denken over het ergonomiebeleid, de preventie van MSA, de stand van zaken, het beschikbare cijfermateriaal, en de prioriteiten die kunnen worden gesteld, voor alle actoren die betrokken zijn bij dit preventiebeleid : vertegenwoordigers van de werknemers, de interne preventieadviseur (IPA), een verantwoordelijk van de aankoopdienst, facilitaire dienst, HR-dienst, hiërarchische lijn, de preventieadviseur ergonomie (intern/extern), de preventieadviseur-arbeidsarts.

Herbeleef het webinar op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid.

 

Programma

10:45 – 11:00 Onthaal

11:00 – 11:20 Tools voor de preventie van MSA - Frank Dehasque - Belgisch focal point manager EU-OSHA - FOD Werk

11:20 – 12:00 De Reflectiechecklist IPA - ergonomie en MSA en de Knipperlichtentool Ergonomie en de preventie van MSA - Kristien Selis, verantwoordelijke discipline ergonomie & Bram Van de Velde, preventieadviseur ergonomie - IDEWE

12:00 – 12:15 Vraagstelling

12:15 Einde