Voorstelling van de resultaten van de sectorprojecten ter preventie van psychosociale risico’s op het werk - slotevent PSR - VOLZET

Uit het Federaal Actieplan ‘Mentaal welzijn op het werk’ blijkt duidelijk dat de mentale druk bij vele werknemers hoog is en dat er nood is om in te zetten op collectieve ondersteunende acties ter preventie van psychosociale risico’s.

Gelet op deze noodzaak hebben de federale autoriteiten vorig jaar beslist om te ageren en te investeren in het psychosociaal welzijn van werknemers. Door het subsidiëren van projecten in 11 sectoren ondersteunde de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg duurzame projecten die gericht zijn op het voorkomen en beheersen van psychosociale risico’s. Gedurende een jaar, vanaf september 2022 tot september 2023, werkten projectteams die aangesteld werden door paritaire comités aan collectieve preventie op sector- en ondernemingsniveau. In het hele land gingen deze teams aan de slag in heel diverse sectoren zoals de zorgsector, de metaal- en houtbewerking, de voedings- en textielindustrie, beschutte werkplaatsen en bouwbedrijven. Tijdens dit slotevent worden de resultaten van hun werk voorgesteld.

Er wordt simultaanvertaling voorzien.

Programma

Voorzitter/ presentatrice: Valérie Thys

9:00-9:30: Onthaal met koffie

9:30: Inleiding door Minister Dermagne (FR-NL)

9:45: Reflecties over de collectieve dimensie van psychosociale risico's op het werk, Vanessa De Greef, ULB. (FR)

10:15: Koffiepauze

10:45: Voorstelling van het evaluatierapport van de 11 collectieve sectorprojecten, Ella Oelbrandt, VUB en Isabo Heirbaut, UGent. (NL)

11:35: vragen

11:45: Het sectorproject metaal, mechanica en elektriciteit: "Serious Game", Brigitte Remacle en Joelle Villard (IFPM) (FR)

12:00: Het project van de houtsector: PrePs in Wood: PREventie PsychoSociale risico’s in de houtsectoren, Marleen Limbourg (Mladvisie), Jeroen Doom en Stefan Hinnekens (Woodwize) (NL)

12:15: Een project dat zich heeft aangepast om risico's te bestrijden en welzijn te bevorderen in de beschutte werkplaatsen, Arnaud Leveque (Centrale Generale) & Gaetane Convent (EWETA) (FR)

12u30: Vragen en slotwoord

12u40: Lunchbuffet

Het event is gratis maar inschrijven is verplicht.