Webinar: The effect of declining unemployment benefits on transitions to employment: evidence from Belgium

De publicatie is beschikbaar op de site van de OESO: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-effect…

 

De vormgeving van het stelsel van werkloosheidsuitkeringen is de afgelopen jaren het onderwerp geworden van een intens beleidsdebat in België. Een groot deel van het debat spitst zich toe op de vraag hoe men ervoor kan zorgen dat werkzoekenden effectief worden geprikkeld om aan het werk te gaan. In een poging om de werkprikkels te versterken, heeft België in 2012 een hervorming doorgevoerd waardoor de werkloosheidsuitkeringen sterker dalen tijdens de duur van de werkloosheid, en er zijn voorstellen gedaan voor verdere hervormingen in die zin.

Om bij te dragen aan het lopende debat heeft de OESO een evaluatie uitgevoerd van de hervorming van 2012 inzake stromen van werkloosheidsuitkering naar werk. Naar aanleiding van de publicatie van de resultaten, organiseert de FOD WASO een online workshop op dinsdag 28/6, van 10:30u tot 12u: “The effect of declining unemployment benefits on transitions to employment: evidence from Belgium”

 Andrea Salvatori (OESO) zal de resultaten van het onderzoek presenteren, en vervolgens laten we vier Belgische experten ter zake aan het woord.

 

Programma:

10:30 Inleiding door de FOD WASO 

10:35 Presentatie door Andrea Salvatori (OESO)

10:55 Reacties op de resultaten door Stijn Baert (UGent), Muriel Dejemeppe/Nathan Lachapelle (UCLouvain), Wim Van Lancker (KULeuven) en Jean-Marc Vandenbergh (RVA)

11:15 Vragen en debat

11:45 Conclusies door de OESO en de panelleden

12:00 Einde

 

De voertaal is Engels.