Webinar - Het Belgisch luik van de Europese Inspectiecampagne van SLIC over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA)

We nodigen u uit om u aan te melden voor het webinar “Het Belgisch luik van de Europese Inspectiecampagne van SLIC over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA)” dat het Belgisch Focal Point organiseert binnen het kader van de EU-OSHA campagne “Gezond werk: verlicht de last!” op donderdag 24 maart 2022.

Tussen half maart 2022 en eind juni 2022 zal de arbeidsinspectie (AD Toezicht Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne uitvoeren in de sectoren Transport- en koerieractiviteiten en Voedsel- en drankindustrie om na te gaan hoever ergonomie in het welzijnsbeleid van deze ondernemingen is uitgebouwd en om hen te sensibiliseren de preventie van de gezondheidsrisico’s aan de rug en de bovenste ledematen aan te pakken. Deze campagne gaat door op initiatief van het SLIC (Senior Labour Inspection Committee) en zal in heel Europa plaatsvinden.

Herbekijk het webinar: https://www.youtube.com/watch?v=zSD889eKjCY

 

Uit de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER) uit 2019 blijkt dat 65,5% van de bedrijven in de sectoren handel, vervoer, horeca en recreatie vindt dat er zware lasten dienen getild of verplaatst te worden. 59,7% schat het risico van gevolgen aan repetitieve bewegingen aan de bovenste ledematen als aanwezig. Werknemers in de transport- en koeriersector zijn dan ook vaak blootgesteld aan lichamelijke belasting, welke taken ze ook uitvoeren. Zij voeren vaak handelingen uit in onnatuurlijke houdingen, dienen zware lasten te verplaatsen of zitten lang op de bestuurdersplaats.

Uit deze enquête blijkt eveneens dat 81,1% van de bedrijven in de industrie vindt dat er zware lasten dienen getild of verplaatst te worden. 70% schat het risico van gevolgen aan repetitieve bewegingen aan de bovenste ledematen als aanwezig. Werknemers in de vlees- en drankindustrie zijn dan ook vaak blootgesteld aan lichamelijke belasting, welke taken ze ook uitvoeren. Zij voeren vaak handelingen uit in statische houdingen, dienen zware lasten te verplaatsen of repetitief werk uit te voeren.

Deze campagne wil naast het sensibiliseren van de werkgevers, onder meer bijdragen aan het verminderen van het aantal beroepsziekten en arbeidsongevallen, aan respect voor het werk van de werknemers en het werkbaar maken van dit werk om de duur van de arbeid in goede omstandigheden te kunnen verlengen. Daarnaast wil deze campagne de interne en externe preventiediensten ondersteunen.

Programma

9:15 – 9:30 Onthaal

9:30 – 09:40 Inleiding en stand van zaken EU-OSHA campagne – Frank Dehasque, Belgisch focal point manager EU-OSHA

09:40 – 10:15 Het Belgisch luik van de Europese Inspectiecampagne van SLIC over de preventie van musculuskeletale aandoeningen - Yves De Groeve, arbeidsinspecteur TWW Oost-Vlaanderen, lid werkgroep EMEX SLIC, nationaal coördinator kennisdirectie ergonomie

10:15 – 10:30 Vraagstelling

10:30 Einde

Inschrijven: www.lightentheload-euosha.com