Webinar: Nieuwigheden in de wetgeving over tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Het koninklijk besluit tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is in werking getreden op 15 april 2023.

 

Een eerste deel van dit koninklijk besluit heeft tot doel de kennis en de vaardigheden met betrekking tot het veilig werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats te verbeteren door het invoeren van een basisveiligheidsopleiding. Een tweede deel van dit koninklijk besluit heeft tot doel de communicatie op de bouwplaats te verbeteren. Hiertoe moet het veiligheids- en gezondheidsplan een aantal regels bevatten met betrekking tot de verbale en non-verbale communicatie op de bouwplaats.

Tijdens het Webinar wordt een toelichting gegeven over de doelstellingen van de basisveiligheidsopleiding, de personen die deze opleiding moeten volgen, de wijze van organisatie van deze opleiding en de gevallen waarin personen kunnen vrijgesteld worden van deze opleiding. Deze opleiding is met ingang van 15 april 2023 van toepassing op personen die nog nooit op een bouwplaats hebben gewerkt. Voor personen die al ervaring hebben met het werken op een bouwplaats wordt deze verplichting van kracht op 15 april 2024. Tijdens het Webinar wordt ook de aanpak van de inspectie toezicht welzijn op het werk bij de uitvoering van controles op de naleving van deze nieuwe wetgeving besproken.

13:30: Lieve Ponnet, Adviseur-generaal AD HUA, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

14:00: Tom Vermeersch, Coördinator nationaal toezicht bouw, sociaal inspecteur AD TWW, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

14u15: Vragen

Herbekijk het webinar: https://www.youtube.com/watch?v=44OnqY8Gb_E