Webinar Psychosociale risico’s

Wijziging van de bescherming tegen represailles voor werknemers die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk aankaarten.

 

Ingevolge een arrest van het Europese Hof van Justitie werd het toepassingsgebied van de federale antidiscriminatiewetten uitgebreid op het vlak van de personen die beschermd zijn tegen nadelige maatregelen. Ook de Welzijnswet moest aan dit arrest voldoen en rekening houden met de wijzigingen in het toepassingsgebied van deze wetten. 

Tijdens deze informatiesessie zal een uitgebreide toelichting worden gegeven over de verschillende wijzigingen aan de bescherming tegen nadelige maatregelen voor werknemers die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk opwerpen. Het zal onder meer gaan over de uitbreiding van de beschermde personen in geval van discriminatoire gedragingen, maar ook over de aanpassingen aan de omvang van de bescherming en de gevolgen voor de interne procedure.

Sprekers: Evy Hilderson, juriste bij de afdeling Normen Welzijn op het werk en Charlot Bonte, Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen

Herbekijk het webinar: https://www.youtube.com/watch?v=Sb0fKlEJI_k