Welke lessen kunnen we trekken uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk sinds de wetswijziging van 2014? Een uitwisseling tussen de gerechtelijke- en de preventiewereld

De wetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk is aanzienlijk geëvolueerd sinds 2014 door de opname van het concept zelf van de psychosociale risico's op het werk, de toegang van werknemers tot de interne procedure voor deze risico's en meer verduidelijking over de rol van alle interne bedrijfsactoren bij de preventie van deze risico's.

Het doel van deze studievoormiddag is om de preventiewereld en de gerechtelijke wereld samen te brengen.

Eerst worden de belangrijkste lessen voorgesteld die we sinds deze wijzigingen kunnen trekken uit de rechtspraak van de arbeidsrechtbanken. Vervolgens zal een arbeidssocioloog voor de gerechtelijke wereld een interessant licht werpen op de veranderende arbeidswereld en de impact daarvan op het mentaal welzijn van werknemers. Tot slot zal een arbeidsrechter zich in het bijzonder richten tot de preventiewereld door uit te leggen hoe deze materie door de rechtbanken wordt behandeld.

Een mooie kans om ervaringen en standpunten uit te wisselen en de eigen praktijk te verrijken.

Programma:

Voorzitters: Mélanie Straetmans (FR) en Griet Van Meulder (NL)

09:00: Statistieken over de rechtspraak vanaf 2016-2023, Evy Hilderson, juriste, FOD WASO.

09:15: Voorstelling en transversale analyse van drie thema’s uit de rechtspraak

Valérie Poucet, juriste FOD WASO (FR)

Inger Verhelst, advocaat Vennoot Claeys & Engels (NL)

Kelly Reyniers, docent faculteit rechten UAntwerpen en gastprofessor VUB en KULeuven (NL)

10:15: Vragen

10:30: Koffiepauze

11:00: Een terugblik op 10 jaar ervaring in het omgaan met individueel en collectief relationeel leed op het werk - CITES Clinique du Travail, ISOSL Liège

11:30: Ervaringen van een arbeidsrechter met verslagen van preventieadviseurs psychosociale aspecten op basis van anonieme cases, Joris Van Camp, raadsheer in het arbeidshof Antwerpen

11:50: Vragen

12:30: Einde

Er wordt simultaanvertaling voorzien. Een accreditatie van 3,5 punten is aangevraagd.