Werkgelegenheidsconferentie op 14 en 15 juni - online

Herbekijk de opnames van de plenaire sessies op youtube:

De presentaties vind je onderaan deze pagina bij Documentatie.

 

LogoPersonen van buitenlandse afkomst kampen in België met hindernissen voor hun toegang tot de arbeidsmarkt.  Dat tonen de cijfers aan.

De werkgelegenheidsgraad van personen afkomstig van een land van buiten de EU bedroeg slechts 40,1%, terwijl de algemene werkgelegenheidsgraad in België gemiddeld 70% was in 2020.

Ter vergelijking, binnen de Europese Unie was de werkgelegenheidsgraad van burgers afkomstig van buiten de EU 57,6% in 2020. België doet hierin dus gevoelig slechter dan het Europese gemiddelde.

Om de relance op de arbeidsmarkt te bevorderen en de algemene werkgelegenheidsgraad in België te verhogen, zijn belangrijke inspanningen nodig om de diversiteit op de arbeidsmarkt te waarborgen en de integratie van deze groep te verbeteren.

Daarom is het thema van de werkgelegenheidsconferentie van dit jaar de arbeidsmarktintegratie van personen met een herkomst buiten de EU.

Net zoals vorig jaar voorzien we livestreaming van de plenaire gedeeltes en simultaanvertaling.  Schrijf je op deze pagina in om de link naar de livestreaming te ontvangen.

Moderatrice: Annick Capelle

Programma 14 juni

 • 10u: Inleiding door Pierre-Yves Dermagne, minister van Werk en Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit
 • 10u20: Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen - Nationale Arbeidsraad -

  Nathalie Diesbecq (ACV) en Mehmet Saygin (Unisoc)

 • 10u30: Visie van de sociale partners - Raf De Weerdt (ABVV) en Joris Renard (UNIZO)
 • 10u50: Socio-economische monitoring: arbeidsmarkt en diversiteit –  Valérie Gilbert en Tom Bevers (FOD Werkgelegenheid) en Rachel Waerniers en Patrick Charlier (Unia)
 • 11u40: Kernelementen op het vlak van werk voor migranten en vluchtelingen - Sotieta Ngo - vzw Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers)

Programma 15 juni

 • 10u-12u: presentaties door de voorzitters van de werkgroepen:
  • Werkgroep Diversiteit - Els Keytsman (Unia)
  • Werkgroep Toegang tot de arbeidsmarkt - Peter Vansintjan (FOD Werkgelegenheid)
  • Werkgroep Arbeidsomstandigheden en -voorwaarden - Rudi Delarue (Nationale Arbeidsraad)
  • Werkgroep Detachering en sociale dumping - Damien Delatour (FOD Werkgelegenheid)
  • Werkgroep Gender - Liesbet Stevens (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen)
    
 • 12u-14u: middagpauze
   
 • 14u-15u: debat met de regionale ministers:
  • Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn
  • Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
  • Isabelle Weykmans, Ministerin für Kultur und Sport, Beschäftigung und Medien der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
  • Hassan Bousetta, adjunct-kabinetschef van Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
    
 • 15u-15u30: debat met de sociale partners:

  Thierry Bodson (ABVV), Pieter Timmermans (VBO), Marc Leemans (ACV), Michaël De Gols (Unisoc), Olivier Valentin (ACLVB) en Danny Van Assche (UNIZO)
   

 • 15u30-15u50: koffiepauze
   

 • 15u50-16u50: debatten met de sociale partners:

  • Debat 1: Thierry Bodson (ABVV), Monica De Jonghe (VBO), Mathieu Verjans (ACV), Chris Botterman (Boerenbond), Olivier Valentin (ACLVB) en Matthieu Dewevre (UCM)
  • Debat 2: Thierry Bodson (ABVV), Monica De Jonghe (VBO), Mathieu Verjans (ACV), Michaël De Gols (Unisoc), Olivier Valentin (ACLVB) en Danny Van Assche (Unizo)
    
 • 16u50: afsluiting door Pierre-Yves Dermagne, minister van Werk