Werkgelegenheidsconferentie op 14 en 15 juni - online

Logo

Personen van buitenlandse afkomst kampen in België met hindernissen voor hun toegang tot de arbeidsmarkt.  Dat tonen de cijfers aan.

De werkgelegenheidsgraad van personen afkomstig van een land van buiten de EU bedroeg slechts 40,1%, terwijl de algemene werkgelegenheidsgraad in België gemiddeld 70% was in 2020.

Ter vergelijking, binnen de Europese Unie was de werkgelegenheidsgraad van burgers afkomstig van buiten de EU 57,6% in 2020. België doet hierin dus gevoelig slechter dan het Europese gemiddelde.

Om de relance op de arbeidsmarkt te bevorderen en de algemene werkgelegenheidsgraad in België te verhogen, zijn belangrijke inspanningen nodig om de diversiteit op de arbeidsmarkt te waarborgen en de integratie van deze groep te verbeteren.

Daarom is het thema van de werkgelegenheidsconferentie van dit jaar de arbeidsmarktintegratie van personen met een herkomst buiten de EU.

Net zoals vorig jaar voorzien we livestreaming van de plenaire gedeeltes en simultaanvertaling.  Schrijf je op deze pagina in om de link naar de livestreaming te ontvangen.

Programma 14 juni

 • 10u: Inleiding door Pierre-Yves Dermagne, minister van Werk en Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit
 • 10u20: Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen - Nationale Arbeidsraad
 • 10u30: Visie van de sociale partners
 • 10u50: Socio-economische monitoring: arbeidsmarkt en diversiteit – Unia en FOD Werkgelegenheid
 • 11u40: Kernelementen op het vlak van werk voor migranten en vluchtelingen - vzw Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers)

Programma 15 juni

 • 10u-12u: presentaties door de voorzitters van de werkgroepen
 • 12u-14u: middagpauze
 • 14u-15u: debat met de regionale ministers
 • 15u-15u30: debat met de sociale partners
 • 15u30-15u50: koffiepauze
 • 15u50-16u50: debat met de sociale partners
 • 16u50: Afsluiting door Pierre-Yves Dermagne, minister van Werk