Werkgelegenheidsconferentie op 7 en 8 september

Op 7 en 8 september 2021 vond de Werkgelegenheidsconferentie plaats. Herbekijk hieronder de opnames en de presentaties.

Opnames van 7 september

Opnames van 8 september

Zoals voorzien in het regeerakkoord zal Pierre Yves Dermagne,  Vice-Eersteminister, Minister van Economie en Werk een jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie organiseren. Het thema van dit jaar is "harmonieuze eindeloopbanen".

Deze conferentie zal elk jaar de aandacht vestigen op een nieuw thema en de sociale partners, de gewesten en verscheidene stakeholders verzoeken hun analyse over dit thema uiteen te zetten en hun standpunten te bespreken. Het einddoel van de conferentie bestaat er voor de Minister van Werk in een concreet actieplan uit te werken om desgevallend te komen tot hervormingen of de goedkeuring van nieuwe maatregelen.

De sociale partners, de deelstaten en de stakeholders zullen de volgens hen grootste uitdagingen en hun voorstellen ter zake toelichten.  De conferentie zal een ontmoetingsplaats zijn en een plaats waar gedebatteerd zal worden. De doelstelling bestaat erin pistes voor concrete oplossingen te vinden.

Programma

Moderator: Wim De Vilder

7 september

9u30: Inleiding door Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister van de federale regering en minister van Economie en Werk

9u45-11u : Presentaties door verschillende stakeholders:

 • Denktank Minerva - Matthias Somers, coördinator
 • Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Annemie Pernot, ondervoorzitster
 • Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap - Stéphane Emmanuelidis
 • Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Steven Vanackere, ondervoorzitter
 • Co-Prev (Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk) - Geert De Smet, directeur
 • Federale Adviesraad voor Ouderen - Daniel Van Daele, voorzitter

11u-11u15: Pauze

11u15-12u15: Rondetafelgesprek met de regionale ministers van Werk:

 • Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en Zeevisserij
 • Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke besturen en Dierenwelzijn
 • Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
 • Isabelle Weykmans, Ministerin für Kultur und Sport, Beschäftigung und Medien der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

12u15: Afsluiting door Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister van de federale regering en minister van Economie en Werk

13u-18u: 5 thematische werkgroepen. Deze kunnen niet online gevolgd worden. De conclusies van de werkzaamheden binnen de thematische werkgroepen worden door de voorzitters ervan op 8 september voorgesteld.

8 september

10u-12u: de voorzitters van de thematische werkgroepen stellen de conclusies voor:

 • (Einde)loopbaan en gender : Liesbet Stevens - Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, adjunct-directeur
 • (Einde)loopbaan en gezondheid : Aurore Massart - FOD Werkgelegenheid, AD Humanisering van de Arbeid, directeur-generaal
 • (Einde)loopbaan en arbeidsvoorwaarden : Jean-Paul Delcroix - Nationale Arbeidsraad, secretaris
 • (Einde)loopbaan en kortgeschoolden : Tom Bevers - FOD Werkgelegenheid, AD Humanisering van de Arbeid, afdelingshoofd Afdeling van de internationale betrekkingen en de socio-economische studies
 • (Einde)loopbaan en intergenerationeel werken : Rudi Delarue - Nationale Arbeidsraad, voorzitter

12u-14u: Middagpauze

14u-16u: debatten met de sociale partners

 • Debat 1: ACLVB, ACV, Boerenbond en Fédération wallonne de l’Agriculture
 • Debat 2 : ABVV, ACV, UCM en Unizo
 • Debat 3 : ABVV, ACLVB, Unisoc en VBO

16u: Afsluiting door Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister van de federale regering en minister van Economie en Werk