Work related diseases: presentation, prevention, exposure

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u voor een studiedag “work related diseases: presentation, prevention, exposure”, die zal plaatsvinden woensdag 2 oktober 2019, 10:00 tot 16:00, in Auditorium Storck van de FOD WASO rechtover het Brusselse Zuidstation. Deze studiedag is in samenwerking met de Belgian Society for Occupational Hygiene (BSOH), in het kader van de Europese campagne 2018-2019 rond gevaarlijke stoffen.

Programma

09:30 Onthaal met koffie
10:00 Frank Dehasque (Focal Point manager EU-OSHA – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) : Inleiding
10:05 Elke Schneider (EU-OSHA) : Work-related diseases: findings from an EU-OSHA activity
10:30 Dr. Johan Sterckx (MENSURA) : Blootstelling aan biologische agentia in de industrie: enkele praktijkcasussen
11:20 Elie van Strien (voorzitter van de European Fire Safety Alliance. (voormalig commandant brandweer van Rotterdam en Amsterdam) : Waar rook is...
11:50 Vragen
12:00 Pauze
13:15 Mia Eeckhout (prof. Universiteit Gent) : Stofbeheersing: voorkomen van farinose in de bakkerij
13:45 Dr. Stephan Keirsbilck (IDEWE) : Dieselroet
14:35 Pauze
14:50 Steven Ronsmans (KU Leuven) : Gezondheidseffecten van blootstelling aan mineraal stof: nieuwe ontwikkelingen
15:20 Dimitri De Coninck (Laboratorium voor arbeidshygiëne, ADTWW) : Veilig werken met kwartscomposiet materialen
15:50 Vragen
16:00 Einde

Taal: Nederlands/Frans - simultaanvertaling wordt voorzien.