Archief Kalender welzijn op het werk

 • Bijscholing
  18.12.18

  e-Learning maken en inzetten binnen uw welzijnsbeleid

  Deze opleiding bereidt u via een praktijkgerichte aanpak voor op de implementatie van e-learning binnen uw bedrijf. Dankzij deze opleiding leert u op een efficiënte en didactisch verantwoorde manier e-learning modules opstellen die hun steentje...
 • Bijscholing
  13.12.18

  Een stressbeleid opzetten: workshop

  •U wilt het ziekteverzuim en de werklast in uw organisatie aanpakken? •U wilt in uw organisatie een efficiënt stressbeleid opzetten? •U wilt vernemen hoe u dat best aanpakt en welke stappen u moet zetten? •U bent op zoek naar best practices,...
 • Bijscholing
  13.12.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  13.12.18

  Gebruik persluchttoestel voor adembescherming

  Werk je in besloten ruimtes? Of maak je deel uit van de interventieploeg? Word je wel eens omringd door gevaarlijke stoffen? Of kom je regelmatig in contact met giftige rook? Giftige rook of gevaarlijke gaswolken deren niet zolang gezorgd wordt voor...
 • Bijscholing
  11.12.18

  Brain Based Safety

  Veiligheidsgedrag evolueert naar een veiligheidscultuur Als preventieadviseur houdt u in uw bedrijf de vinger aan de pols. U weet alles over de wettelijke verplichtingen rond veiligheid. En geeft zo de voorzet voor procedures, regels en...
 • 11.12.18

  Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt. Tijdens deze...
 • Bijscholing
  06.12.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  06.12.18

  De impact van de hiërarchische lijn op de veiligheidscultuur

  Bewustmaking en responsabilisering Deze opleiding geeft u alle kennis die nodig is om de leden van de Hiërarchische Lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden als N+1. Na deze opleiding kennen de deelnemers: •de...
 • Vorming
  05.12.18

  Basisvorming EHBO voor hulpverleners (2,5 dagen)

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Bijscholing
  04.12.18

  Verbeter de werking van uw CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)

  CPBW: een last of een middel om welzijn op de agenda van uw organisatie te zetten? U bent voorzitter van het CPBW in uw organisatie. Via dit forum zit u structureel samen met alle betrokken stakeholders rond welzijn. Maar haalt u eruit wat erin...
 • 04.12.18

  Contactmoment voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Beeldschermwerk

  Het periodiek medisch onderzoek voor beeldschermwerkers is afgeschaft sinds 1 januari 2016. De wetgeving voorziet in de plaats daarvan dat u een risicoanalyse moet maken van dit werken met de computer (Codex boek VIII, titel 2 beeldschermen). In...
 • Vorming
  04.12.18

  Module 7: Verzekering - risicobeheer

  Hogere cursus brandpreventie - module 7
 • Bijscholing
  04.12.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen...
 • Bijscholing
  29.11.18

  De risico-analyse brand: workshop

  Brandbestrijding is de laatste stap in een brandveiligheidsbeleid en toch is dit net het onderdeel waar bedrijven vooral op inzetten. Door de focus te zetten op brandpreventie, wordt de brandveiligheid groter en bespaart u kosten. Ook het nieuwe...
 • 29.11.18

  Contactnamiddag voor KMO preventieadviseurs (niveau 3): Risicoanalyse in KMO

  In elke organisatie zijn er risico’s aanwezig die aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke situaties en/of schade. Het doel van de risicoanalyse is, naast de identificatie van de verschillende risico’s, een inschatting te maken zodat er gepaste...
 • Bijscholing
  29.11.18

  Het KB brandpreventie op de arbeidsplaatsen

  Vertaal het KB brandpreventie naar uw praktijk Na deze training kent u al de verplichtingen inzake brandpreventie. U kent de onderdelen van de risico-analyse brand, u kunt een brandpreventiedossier samenstellen en een intern noodplan opstellen...
 • Bijscholing
  28.11.18

  De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?

  De verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing. De controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. Tijdens deze opleiding ontdekt u op een halve dag: •de verplichtingen die u moet naleven inzake de...
 • Bijscholing
  28.11.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  27.11.18

  Geweld, conflicten en relationele problemen op het werk. Hoe deze problemen ombuigen naar een constructieve groepsdynamiek? - VOLZET

  Sinds geruime tijd bestaat er een verhoogde maatschappelijke aandacht voor geweld, conflicten en relationele problemen op het werk. (Samen-)werken in organisaties stelt ook hogere eisen op vlak van parate kennis, vaardigheden en attitudes. Dat kan tot spanningen leiden tussen personen en groepen met elk hun eigen achtergronden en ambities.
 • Bijscholing
  26.11.18

  Werkvergunningen

  Weet jij voor welke taken er een werkvergunning nodig is? Ben je op de hoogte van de informatie die aanwezig moet zijn op een werkvergunning? Ben je bekend met de risico's waarmee je rekening moet houden bij een werkvergunning? Dit en nog veel...
 • Bijscholing
  26.11.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen...
 • Vorming
  23.11.18

  Implementatie en evaluatie van de maatregelen naar aanleiding van psychosociale risico's op het werk

  studienamiddag op 23/11/18
 • Evenement
  23.11.18

  Onderwijs : Risicoanalyse brand en algemene risicoanalyse van kleuterklassen

  Op 23 november 2018 organiseert het Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid van West-Vlaanderen een studienamiddag rond veiligheid in onderwijsinstellingen. De thema’s die dit jaar behandeld worden zijn risicoanalysetechnieken brand en een...
 • Bijscholing
  Descon BVBA
  23.11.18

  Safety Update Programma

 • Vorming
  22.11.18

  BA4 - BA5 enkel hoogspanning

  Wist je dat het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 vereist? Er is vaak onduidelijkheid over dit certificaat. De regelgeving is nog onvoldoende gekend of wordt fout...
 • 22.11.18

  Meer positieve vibes in je bedrijf: info- en doesessie

  Basisinformatie over goede lichaamshouding, langdurig zitten onderbreken, meer bewegen, beter ademen en je geest kalmeren aan de hand van praktische oefeningen.
 • Evenement
  22.11.18

  Crash course Stoffenmanager® in België

  Op donderdag 22 november 2018 organiseren we als partner van de campagne 'Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!' van EU-OSHA een kortdurende, intensieve, gratis crash course stoffenmanager® voor onze Belgische Stoffenmanager gebruikers...
 • Vorming
  21.11.18

  BA4 - BA5 met hoogspanning

  Wist je dat het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 vereist? Er is vaak onduidelijkheid over dit certificaat. De regelgeving is nog onvoldoende gekend of wordt fout...
 • Vorming
  21.11.18

  BA4 - BA5 zonder hoogspanning

  Wist je dat het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 vereist? Er is vaak onduidelijkheid over dit certificaat. De regelgeving is nog onvoldoende gekend of wordt fout...
 • Evenement
  19.11.18

  Workshops over psychosociale risico’s in het onderwijs - VOLZET

  Dat psychosociale problemen een risico vormen bij het uitoefenen van het beroep als leerkracht, is gekend. Aandacht voor het verbeteren van het psychosociaal welzijn is dan ook belangrijk en een opdracht voor elke werkgever.
 • Vorming
  19.11.18

  Opleiding vertrouwenspersonen (5 dagen)

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen die volgens de wetgeving van 28 februari 2014 en bijbehorend KB nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten als vertrouwenspersoon.
 • Bijscholing
  16.11.18

  Safety Works

  Safety works! Ja hoor, veiligheid werkt. En nog geen klein beetje. Het is namelijk een cruciaal aspect van welzijn op het werk. Daarom organiseren we op 16 november een niet te missen dag vol boeiende workshops, met als rode draad: veiligheid on...
 • Bijscholing
  16.11.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  16.11.18

  Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs

  De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module. ...
 • Evenement
  16.11.18

  Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs

  De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module. ...
 • 15.11.18

  Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Preventie van stress en burn-out

  Zo goed als elke organisatie wordt tegenwoordig geconfronteerd met psychosociale risico’s van het werk. Het hoofd bieden aan een overvloed aan (vaak digitale) informatie, toenemende flexibiliteit in waar en wanneer men werkt en een omgeving die snel...
 • Bijscholing
  15.11.18

  Intern Transport

  Kom jij wel eens in contact met mobiele arbeidsmiddelen?
 • Bijscholing
  15.11.18

  Arbeidsongevallen in de praktijk

  Steeds meer verschillende profielen binnen een bedrijf worden belast met het opstellen, uitwerken en opvolgen van arbeidsongevallen. Bent u één van hen? Weet u welke stappen u moet zetten bij een arbeidsongeval? Kent u de wetgeving...
 • Bijscholing
  15.11.18

  Binnenklimaat

  Tijdens deze opleiding leert u alles over binnenklimaat, de luchtkwaliteit in kantoren en het KB voor thermische omgevingsfactoren. Een gezond binnenklimaat op kantoor is onontbeerlijk: werknemers presteren beter en voelen zich gelukkiger en...
 • Bijscholing
  13.11.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  13.11.18

  Module 6 : Reglementering

  Hogere cursus brandpreventie - module 6
 • Bijscholing
  13.11.18

  Veilig werken met derden

  Veilig werken met derden: fundament voor een goede samenwerking Werken met onderaannemers en uitzendkrachten? Daarbij is het belangrijk dat u de verplichtingen kent - voor beide kanten. •Wie staat in voor de veiligheid van derden? •Bent u...
 • Bijscholing
  13.11.18

  Arbeidsongevallenonderzoek

  Het vinden van de basisoorzaken van een arbeidsongeval en het integreren van de voorkomingsmaatregelen in een dynamisch risicobeheerssysteem is een hele opgave. In deze opleiding kom je meer te weten over het gebruik van de juiste...
 • Evenement
  09.11.18

  Hoe werken aan de preventie van burn-out? Behoud een gezonde veerkracht in uw organisatie - VOLZET

  Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress en burn-out, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer.
 • 09.11.18

  Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt. Tijdens deze...
 • Bijscholing
  09.11.18

  Preventieve aanpak van agressie

  Ondersteun jij, als preventieadviseur, medewerkers en leidinggevenden? Heb je als doel de impact van én het aantal agressie situaties te verminderen? Wil je graag acties ondernemen ter preventie van agressie? Als preventieadviseur heb je een...
 • Bijscholing
  08.11.18

  Risico’s en preventiemaatregelen bij laag- en hoogspanningsinstallaties

  Als preventieadviseur moet u advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Hebt u vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Deze opleiding...
 • Bijscholing
  08.11.18

  Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

  De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning worden geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvergunning. •Wilt u...
 • Bijscholing
  08.11.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies

  Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn. Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en...
 • Evenement
  07.11.18

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

  Tijdens deze infosessie wordt er informatie verschaft over de problematiek van alcohol- en druggebruik op de werkvloer.
 • Vorming
  Basiscursus preventieadviseur niveau III - Amelior
  06.11.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus Preventieadviseur Niveau III voldoet aan de eisen van de Codex Welzijn op het Werk en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen in deze praktisch ingerichte cursus van 40 lesuren, krijgen de cursisten een...
 • Vorming
  06.11.18

  Module 5 : Risicoanalyse

  Hogere cursus brandpreventie - module 5 (1 dag)
 • Bijscholing
  06.11.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. In deze...
 • 06.11.18

  Gratis inspiratiesessie 'De risicoanalyse psychosociaal welzijn'

  U hebt nog nooit gehoord van de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk? Uw organisatie heeft deze verplichte risicoanalyse nog niet uitgevoerd? U wenst binnen uw organisatie een risicoanalyse rond psychosociaal welzijn uit te voeren, maar...
 • Vorming
  05.11.18

  EHBO-opleiding aangeduide persoon

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Voor de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Vorming
  05.11.18

  Basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen 0-12 jaar

  Onthaalouders en personeel tewerkgesteld in de Vlaamse kinderopvang moeten vanaf 1/9/2009 in het bezit zijn van een attest van een basisopleiding reanimatie van kinderen (MB 26/2/2009 en BS 17/3/2009). Premed is door Kind en Gezin opgenomen in de...
 • Evenement
  05.11.18

  WOW-­Verpleegkundigen en het dynamisch risicobeheersingssysteem

  Het dynamisch risicobeheersysteem en de risicoanalyse vormen tegelijk de basis en de drijvende kracht van ons dagelijks werk in IDPBW en EDPBW. Wat is de betrokkenheid van de WOW-­Verpleegkundige bij dit proces?
 • Vorming
  26.10.18

  Infosessie: Duurzame inzetbaarheid & vitaliteit (ontbijtsessie)

 • Bijscholing
  25.10.18

  Keuringscoördinator

  Er zijn heel wat wettelijke keuringen verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen ook één van jouw taken? Heb je nood aan nuttige tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Behoort een...
 • Bijscholing
  25.10.18

  De omgevingsvergunning

  Vlaanderen is een uniek instrument rijker. Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen...
 • Evenement
  25.10.18

  R&S Event 2018 - Reveal what's hidden

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van regelgeving en normalisatie voor internationale handel en markttoegang, brandveiligheid, ecodesign, privacy en contractenrecht, transport, Internet of Things en blockchain, eHealth, …...
 • Bijscholing
  24.10.18

  Arbeidsongevallenonderzoek

  Het vinden van de basisoorzaken van een arbeidsongeval en het integreren van de voorkomingsmaatregelen in een dynamisch risicobeheerssysteem is een hele opgave. In deze opleiding kom je meer te weten over het gebruik van de juiste...
 • Vorming
  23.10.18

  Infosessie: Opstarten van een verzuimbeleid

 • 23.10.18

  Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Omgaan met crisissituaties en uitwerken van een crisisplan

  Een ernstig arbeidsongeval, het onverwacht overlijden van een collega, confrontatie met geweld of terreur, … een schokkende gebeurtenis op het werk komt onverwacht en heeft een aanzienlijke impact op de organisatie en haar werknemers. Om te...
 • 23.10.18

  Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Omgaan met crisissituaties en uitwerken van een crisisplan

  Een ernstig arbeidsongeval, het onverwacht overlijden van een collega, confrontatie met geweld of terreur, … een schokkende gebeurtenis op het werk komt onverwacht en heeft een aanzienlijke impact op de organisatie en haar werknemers. Om te...
 • Vorming
  23.10.18

  Module 4: Explosie

  Hogere cursus brandpreventie : module 4 (1 dag)
 • Evenement
  23.10.18

  Europese Week colloquium 2018 - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Belgisch lanceringscolloquium van de nieuwe campagne van EU-OSHA : “ Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”.
 • Bijscholing
  22.10.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  19.10.18

  Brandbestrijding: werken met kleine blusmiddelen

  Door een kordaat en beredeneerd optreden van opgeleide mensen kan heel veel menselijk leed, maar ook enorme materiële schade voorkomen of ingeperkt worden. Een degelijke basiskennis van vuur, de gevaren van vuur en de middelen die kunnen ingezet...
 • Evenement
  19.10.18

  Agressiepreventie in het onderwijs: als school agressie aanpakken en voorkomen - sessies secundair onderwijs

  Agressie is, net als in de maatschappij, ook in het onderwijs een realiteit. De mogelijkheid om met agressie geconfronteerd te worden, creëert bij nogal wat leerlingen en personeelsleden een gevoel van onveiligheid en onmacht.
 • Vorming
  19.10.18

  Brandbestrijding: werken met kleine blusmiddelen

  Door een kordaat en beredeneerd optreden van opgeleide mensen kan heel veel menselijk leed, maar ook enorme materiële schade voorkomen of ingeperkt worden. Een degelijke basiskennis van vuur, de gevaren van vuur en de middelen die kunnen ingezet...
 • Evenement
  18.10.18

  Safetyday

  Vias institute en Securitas organiseren op donderdag 18 oktober samen de Safety Day van 8:30 tot 18 uur bij Vias institute in Brussel.
 • Vorming
  18.10.18

  Basisopleiding EHBO

  Op correcte wijze de eerste hulp toedienen na een ongeval of bij een aandoening. Deze doelstelling streven we na tijdens de basiscursus EHBO. Na deze opleiding bent u in staat om de situatie na een ongeval of ongeluk correct in te schatten. Dankzij...
 • Vorming
  17.10.18

  Infosessie ISO 45001: het wat en hoe van dit nieuw veiligheidsmanagementsysteem

 • Vorming
  17.10.18

  Infosessie ISO 45001: het wat en hoe van dit nieuw veiligheidsmanagementsysteem

 • Vorming
  17.10.18

  Infosessie ISO 45001: het wat en hoe van dit nieuw veiligheidsmanagementsysteem

 • 16.10.18

  Meer positieve vibes in je bedrijf: info- en doesessie

  Basisinformatie over goede lichaamshouding, langdurig zitten onderbreken, meer bewegen, beter ademen en je geest kalmeren aan de hand van praktische oefeningen.
 • Bijscholing
  16.10.18

  Werken in de hoogte

  Werk jij wel eens in de hoogte? Heb je behoefte aan meer info over wetgeving & preventiemaatregelen hieromtrent? Kan jij de gevaren op hoogte inschatten? Nog steeds gebeuren vele bedrijfsongevallen door het vallen van een hoogte. In de bouw is...
 • Bijscholing
  16.10.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen...
 • Bijscholing
  16.10.18

  Veranker en borg uw veiligheidscultuur conform ISO 45001

  De ISO 45001 vervangt binnenkort de OHSAS. Deze nieuwe ISO norm vraagt een nieuwe en andere invulling van de veiligheidsgedrag- en veiligheidscultuuraanpak. Vanuit de norm moet u meer focussen op leiderschap, gedrag, werknemersparticipatie en de...
 • Bijscholing
  16.10.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens...
 • Bijscholing
  16.10.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens...
 • Evenement
  15.10.18

  Agressiepreventie in het onderwijs: als school agressie aanpakken en voorkomen - sessies basisonderwijs - VOLZET

  Agressie is, net als in de maatschappij, ook in het onderwijs een realiteit. De mogelijkheid om met agressie geconfronteerd te worden, creëert bij nogal wat leerlingen en personeelsleden een gevoel van onveiligheid en onmacht.
 • Vorming
  15.10.18

  De eerste interventieploeg: brandopleiding

  In de praktijk kan veel schade voorkomen worden indien een beginnende brandhaard bestreden wordt. Dit vergt kalmte en een kortdate aanpak. Via een praktijkgerichte opleiding zijn mensen effectief voorbereid om in een reële situatie een beginnende...
 • Vorming
  12.10.18

  Werken met kleine blusmiddelen

  Door een kordaat en beredeneerd optreden van opgeleide mensen kan heel veel menselijk leed, maar ook enorme materiële schade voorkomen of ingeperkt worden. Een degelijke basiskennis van vuur, de gevaren van vuur en de middelen die kunnen ingezet...
 • 11.10.18

  Praktische blusopleiding

  Dagelijks worden we, zowel in privésituaties als in de bedrijfswereld, geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar heel vaak ook met desastreuze materiële verliezen en enorm menselijk leed tot gevolg. Preventie en - als...
 • Bijscholing
  11.10.18

  Intern Transport

  Kom jij wel eens in contact met mobiele arbeidsmiddelen?
 • Bijscholing
  11.10.18

  VCA Leidinggevenden

  Het is noodzakelijk dat je als operationeel leidinggevende met succes een VCA opleiding volgt om zo te kunnen aantonen dat je over de vereiste kwalificaties beschikt. Alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers moeten in het bezit...
 • Bijscholing
  11.10.18

  Hoe implementeert u ATEX 153 op de werkvloer?

  Wie bij explosierisico's uitsluitend denkt aan gevaarlijke stoffen en processen bij grootschalige (petro)chemische industrieën, onderschat de werkelijkheid. Ook in kleine bedrijven met schijnbaar risicoloze bedrijfsprocessen of werksituaties...
 • Bijscholing
  11.10.18

  Arbeidsongevallenonderzoek

  Het vinden van de basisoorzaken van een arbeidsongeval en het integreren van de voorkomingsmaatregelen in een dynamisch risicobeheerssysteem is een hele opgave. In deze opleiding kom je meer te weten over het gebruik van de juiste...
 • Bijscholing
  Ontbijtsessie ISO45001 aandachtspunten van de auditor en praktische invulling
  11.10.18

  Ontbijtsessie - ISO45001 aandachtspunten van de auditor en praktische invulling

  De theorie en de inhoud van de ISO 45001-norm zijn reeds in vele seminaries aan bod gekomen. Met deze ontbijtsessie wensen we de focus te leggen op de praktijk: - Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van de auditor? - Hoe kunnen we invulling...
 • Bijscholing
  10.10.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  10.10.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector - Hasselt - VOLZET

  Op 10, 24 oktober en 7 en 21 november 2018 organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een vierdaagse opleiding over preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector in Hasselt telkens van 09:00 tot 16:00. Dit omdat 8 op de 10 werknemers vroeg of laat geconfronteerd worden met onder andere rug-, schouder- en/of nekklachten.
 • Vorming
  10.10.18

  Basiscursus preventieadviseur

  Wil je graag preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan de opzet van een veiligheidsbeleid? En heb je dus nood aan een stevige basis om je te oriënteren in reglementering en preventietechnieken? Dan is de basiscursus preventieadviseur het...
 • Bijscholing
  09.10.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: bespreking van cases

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Ook...
 • Bijscholing
  09.10.18

  Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem

  Opslag gevaarlijke producten: veelgestelde vragen De sectorale voorwaarden van Vlarem II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten vele gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven...
 • Bijscholing
  09.10.18

  De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren

  De OHSAS 18001 wordt de ISO 45001-norm Managementsystemen hebben als doel het continu verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit op verschillende vlakken waaronder veiligheid en gezondheid. Dit jaar wordt de OHSAS 18001 herzien en als ISO 45001...
 • Bijscholing
  09.10.18

  Chemische basisbegrippen

  Ben je je bewust van de chemische stoffen die aanwezig zijn in jouw bedrijf?
 • Bijscholing
  09.10.18

  Strategische vaardigheden

  Weet jij hoe je invloed krijgt op mensen waar je geen hiërarchische leidinggevende van bent?
 • Bijscholing
  09.10.18

  VCA Basisveiligheid

  VCA basisveiligheid is bedoeld om jou als werknemer voldoende brede kennis aan te reiken over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Deze kennis is nodig omdat je als werknemer geconfronteerd kan worden met verschillende opdrachtgevers en...
 • Bijscholing
  09.10.18

  VCA Leidinggevenden

  Het is noodzakelijk dat je als operationeel leidinggevende met succes een VCA opleiding volgt om zo te kunnen aantonen dat je over de vereiste kwalificaties beschikt. Alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers moeten in het bezit...
 • Bijscholing
  09.10.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

  Programma Praktijkcases aangebracht door de deelnemers en de lesgever vormen de hoofdbrok van deze supervisie. Via de cases worden de deontologische grenzen afgetast. Onderstaande thema’s vormen de fundamenten voor de casebespreking:...
 • Evenement
  08.10.18

  Zot van “werkbaar” werk

  Je moet zot zijn om op een manier te werken waarop je perfect je eigen burn-out voorbereidt. Je bent zot als je gestresseerd uitvalt op het werk en pas na maanden kunt re-integreren. Je moet zot zijn om je lichaam kapot te werken. Je bent zot als...
 • Vorming
  Basiscursus preventieadviseur niveau III - Amelior
  08.10.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus Preventieadviseur Niveau III voldoet aan de eisen van de Codex Welzijn op het Werk en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen in deze praktisch ingerichte cursus van 40 lesuren, krijgen de cursisten een...
 • Vorming
  08.10.18

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Het doel bestaat erin om de cursisten een grote en stevige bagage te geven gericht op de vele onderwerpen waar men als vertrouwenspersoon mee kan geconfronteerd worden. Vertrekkende vanuit een afgebakende functiebeschrijving leren we iemand...
 • Vorming
  08.10.18

  Basiscursus preventieadviseur

  Wil je graag preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan de opzet van een veiligheidsbeleid? En heb je dus nood aan een stevige basis om je te oriënteren in reglementering en preventietechnieken? Dan is de basiscursus preventieadviseur het...
 • Bijscholing
  05.10.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  04.10.18

  Infonamiddag - Intern verkeer

  Het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid – Provinciaal Veiligheidscomité Limburg, het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant voor de Bevordering van de Arbeid, de Dienst Toezicht Welzijn op het Werk en Prebes sloegen de handen in...
 • Vorming
  04.10.18

  VCA basisveiligheid

  VCA basisveiligheid is bedoeld om jou als werknemer voldoende brede kennis aan te reiken over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Deze kennis is nodig omdat je als werknemer geconfronteerd kan worden met verschillende opdrachtgevers en...
 • Evenement
  03.10.18

  Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B

  De opleiding bereidt de cursist voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
 • Vorming
  03.10.18

  Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A

  De niveau A opleiding omvat naast de algemene kennis ook de vereiste kennis tot het coördineren van veiligheid op grote en industriële werven en het opstellen van een coördinatiestructuur. ...
 • Bijscholing
  03.10.18

  Machineveiligheid

  Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid.
 • Bijscholing
  03.10.18

  Procesveiligheid

  Kom je wel eens in contact met procesinstallaties?
 • Bijscholing
  02.10.18

  Keuringscoördinator

  Er zijn heel wat wettelijke keuringen verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen ook één van jouw taken? Heb je nood aan nuttige tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Behoort een...
 • Bijscholing
  02.10.18

  Werken in de hoogte

  Werk jij wel eens in de hoogte?
 • Vorming
  Specialisatiemodule preventieadviseur psychosociale aspecten - Amelior
  02.10.18

  Specialisatiemodule preventieadviseur psychosociale aspecten

  IN SAMENWERKING MET HOWEST (ONDERDEEL VAN UGENT) Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als preventieadviseur psychosociale aspecten aan de slag wil en daartoe de vereiste vaardigheden en kennis wenst te bezitten conform Bijlage II.4-7 van de...
 • Vorming
  02.10.18

  Module 2 : Passieve bescherming

  Hogere cursus brandpreventie - module 2 (2 dagen)
 • Bijscholing
  02.10.18

  Creëer een positief veiligheidsklimaat in uw organisatie

  Veiligheid wordt vaak benaderd vanuit een crisissfeer. Pas wanneer er iets mis gaat in de organisatie, wordt veiligheid plotseling een hot item. Het is niet verwonderlijk dat werknemers veiligheid vaak als betuttelend en negatief ervaren ... Een al...
 • Vorming
  01.10.18

  Opleiding vertrouwenspersonen (5-daagse opleiding)

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen die volgens de wetgeving van 28 februari 2014 en bijbehorend KB nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten als vertrouwenspersoon. Aan het einde...
 • Bijscholing
  01.10.18

  Gebruik van persluchttoestel voor adembescherming

  Werk je in besloten ruimtes? Of maak je deel uit van de interventieploeg? Word je wel eens omringd door gevaarlijke stoffen? Of kom je regelmatig in contact met giftige rook? Giftige rook of gevaarlijke gaswolken deren niet zolang gezorgd wordt voor...
 • Evenement
  01.10.18

  2nd workshop 'Nano in Belgium' - 2018: Occupational health protection

  Within the large field of chemicals, nanomaterials are a fast expanding group with specific characteristics. This theme will be linked with the state-of-play updates on national and EU-level regulations and the findings from various Belgian research projects.
 • Vorming
  28.09.18

  De uitdagingen van de preventieadviseur: Hoe begin ik er aan?

  Studienamiddag georganiseerd door het provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen op vrijdag 28 september 2018
 • Vorming
  27.09.18

  Veilig omgaan met gevaarlijk stoffen

  Vrijwel elke onderneming maakt gebruik van gevaarlijke producten. Ze komen voor onder allerlei vormen en verpakkingen. Deze producten brengen vaak heel wat (ongekende) risico's binnen in het bedrijf. Het opslaan en het werken met deze stoffen...
 • Vorming
  Amelior vzw
  26.09.18

  Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau I

  IN SAMENWERKING MET HOWEST Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als preventieadviseur niveau I aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau I) moet behalen. Iedere cursist die zich wenst in te schrijven voor deze...
 • Bijscholing
  25.09.18

  Verkeersveiligheid

  Wat zijn de basisprincipes van een geïntegreerd verkeerspreventiebeleid?
 • Evenement
  25.09.18

  Lancering campagne asbest

 • Vorming
  25.09.18

  Energiemanagement: ISO50001 in theorie en praktijk

  e ISO50001-norm Deze opleiding geeft u inzicht in alle aspecten van de nieuwe ISO50001-norm voor energiemanagementsystemen. U ontdekt wat deze norm inhoudt, hoe deze toegepast moet worden, hoe u deze in uw organisatie kunt implementeren en...
 • Vorming
  25.09.18

  Module 3: Energie, verwarming risico's

  Hogere cursus brandpreventie - module 3 (2 dagen)
 • Vorming
  25.09.18

  Basisopleiding KMO Preventieadviseur (6 daagse opleiding)

  Iedere onderneming, hoe klein of hoe groot ook, is wettelijk verplicht om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Voor bedrijven van de D-groep mag deze functie uitgeoefend worden door de werkgever zelf. Voor C-...
 • Bijscholing
  25.09.18

  Arbeidsongevallenonderzoek

  Het vinden van de basisoorzaken van een arbeidsongeval en het integreren van de voorkomingsmaatregelen in een dynamisch risicobeheerssysteem is een hele opgave. In deze opleiding kom je meer te weten over het gebruik van de juiste...
 • Vorming
  24.09.18

  Basisvorming EHBO voor hulpverleners (2,5 dagen)

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Vorming
  21.09.18

  Masterclass milieucoördinatie voor preventieadviseurs

  5 daags programma om preventieadviseurs, HR-verantwoordelijken, ondernemers en iedereen met milieutaken wegwijs te maken in milieureglementering, met het oog op het praktisch invullen en nakomen van verplichtingen.
 • Bijscholing
  21.09.18

  Didactische vaardigheden voor professionals

  Sta je in voor het geven van presentaties, opleidingen of toolboxen? Weet jij hoe je best jouw kennis overbrengt? En hoe je ervoor zorgt dat de bijgebrachte leerstof effectief wordt toegepast? Naast leerdoelen en vakinhoudelijke kennis, is doceren...
 • 20.09.18

  Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt. Tijdens deze...
 • Evenement
  20.09.18

  Re-integratie in de praktijk

  Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid en voor de maatschappij, maar zeker ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf: het leidt tot inkomstenverlies, verlies van sociale...
 • Bijscholing
  20.09.18

  Van preventieadviseur naar SHEQ manager

  Ben jij een preventieadviseur? Kom je wel eens in contact met de SHEQ manager taken? Heb je hulp nodig bij de juiste invulling van deze functie? De adviserende en onafhankelijke hoofdrol die de functie van preventieadviseur inhoudt is één van de...
 • Evenement
  20.09.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de kinderopvangsector - 20 en 27 september

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • 20.09.18

  Terugkomdag + supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt. Tijdens deze...
 • Vorming
  20.09.18

  Ability Case Manager

  De opleiding richt zich tot een multidisciplinair publiek en wil re-integratie en jobbehoud na afwezigheid van een werknemer omwille van gezondheidsproblemen optimaliseren.
 • Bijscholing
  19.09.18

  Werkvergunningen

  Weet jij voor welke taken er een werkvergunning nodig is? Ben je op de hoogte van de informatie die aanwezig moet zijn op een werkvergunning? Ben je bekend met de risico's waarmee je rekening moet houden bij een werkvergunning? Dit en nog veel...
 • Vorming
  18.09.18

  BA4 BA5 enkel hoogspanning

  Wist je dat het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 vereist? Er is vaak onduidelijkheid over dit certificaat. De regelgeving is nog onvoldoende gekend of wordt fout...
 • Evenement
  18.09.18

  Preventie in de praktijk in de openbare diensten - back to basics

  De eerste stappen als preventieadviseur zijn niet altijd evident en theoretische kennis omzetten naar de praktijk blijkt dikwijls moeilijker dan gedacht. Maar ook de senior-preventieadviseur ziet soms het bos door de bomen niet meer en kan een opfrissing van de basisprincipes gebruiken. Ook voor managers en andere leidinggevenden is het nuttig om een herhaling te krijgen van de taken en verantwoordelijkheden op vlak van welzijn op het werk.
 • Bijscholing
  18.09.18

  Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2011

  De nieuwe ISO 19011:2011 vertaald naar de praktijk Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de...
 • Vorming
  18.09.18

  Hogere opleiding brandpreventie 2018-2019

  In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om aanvaardbare...
 • Vorming
  18.09.18

  Multidisciplinaire basismodule ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur

  Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau I of niveau II) gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wie verder wil doorstromen, moet voldoen aan de voorwaarden van de...
 • Vorming
  18.09.18

  Module 1 : Fysica en chemie

  Hogere cursus brandpreventie - module 1
 • Vorming
  Descon BVBA
  18.09.18

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2

 • Bijscholing
  17.09.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  17.09.18

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1

  De specialisatiemodule niveau 1 wil de kennis en vaardigheden aanleveren aan preventieadviseurs in een groep A-bedrijf om een deskundig advies te leveren voor een degelijk preventiebeleid op het niveau van de organisatie, de werkpost en het individu...
 • Vorming
  17.09.18

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1

  De specialisatiemodule niveau 1 wil de kennis en vaardigheden aanleveren aan preventieadviseurs in een groep A-bedrijf om een deskundig advies te leveren voor een degelijk preventiebeleid op het niveau van de organisatie, de werkpost en het individu...
 • Vorming
  17.09.18

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2

  Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen: preventieadviseurs in een groep B-bedrijf of preventiemedewerkers in een groep A-bedrijf. De opleiding is doorspekt met praktische oefeningen en...
 • Vorming
  17.09.18

  BA4 - BA5 met hoogspanning

  Wist je dat het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 vereist? Er is vaak onduidelijkheid over dit certificaat. De regelgeving is nog onvoldoende gekend of wordt fout...
 • Vorming
  17.09.18

  BA4 - BA5 zonder hoogspanning

  Wist je dat het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 vereist? Er is vaak onduidelijkheid over dit certificaat. De regelgeving is nog onvoldoende gekend of wordt fout...
 • Vorming
  17.09.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus preventieadviseur niveau 3 voldoet aan de eisen van het KB van 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof. Na slagen van deze praktisch ingerichte cursus, krijgen de cursisten een getuigschrift van deelname aan de...
 • Vorming
  17.09.18

  Preventieadviseur niveau 3

  Ieder bedrijf heeft verplicht een persoon aangesteld als preventieadviseur. Afhankelijk van uw werkzaamheden wordt het niveau bepaald. Voor vele bedrijven is het voldoende om over het basisniveau te beschikken. Deze opleiding biedt u technieken ter...
 • 13.09.18

  Meer positieve vibes in je bedrijf: info- en doesessie

  Basisinformatie over goede lichaamshouding, langdurig zitten onderbreken, meer bewegen, beter ademen en je geest kalmeren aan de hand van praktische oefeningen.
 • Bijscholing
  13.09.18

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge...
 • Evenement
  13.09.18

  Vorming ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de sector van de thuishulp

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Vorming
  Amelior vzw
  13.09.18

  Specialisatiemodule preventieadviseur niveau II

  IN SAMENWERKING MET HOWEST Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als preventieadviseur niveau II aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau II) moet behalen. Iedere cursist die zich wenst in te schrijven voor deze...
 • Bijscholing
  13.09.18

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door...
 • 11.09.18

  Hoe stress aanpakken in mijn organisatie en medewerkers bevlogen houden?

  Sinds de laatste wetswijziging betreffende psychosociale risico’s op 1 september 2014, dienen stress en burn-out als volwaardige psychosociale risico’s aangepakt te worden door de werkgever. Stress op het werk is echter nog steeds een taboe en...
 • Evenement
  10.09.18

  Voorstelling OIRAtool voor de sector van parken en tuinen

  Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier...
 • Vorming
  10.09.18

  Ergonomie

  Met het toenemend ziekteverzuim en het langer werken, komt ergonomie meer en meer op de voorgrond. Ergonomie heeft zo zijn vaste plaats binnen de multidisciplinaire risicoanalyse. Deze basisopleiding wil daarom aan preventieadviseurs een update...
 • Bijscholing
  05.09.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  03.09.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel - 3 september en 1 oktober

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Bijscholing
  26.06.18

  ARBEIDSTIJD EN WERKORGANISATIE

  De regels waaraan een onderneming zich moet houden bij het opstellen en overschrijden van de werkroosters is een (juridisch) kluwen. Met deze opleiding willen we u helpen het bos door de bomen te zien. Vragen als wanneer is overloon verschuldigd,...
 • Evenement
  21.06.18

  Veiligheid en gezondheid op het werk - Laat de nieuwe ISO 45001 norm uw ideale gids zijn!

  Dagelijks vallen wereldwijd meer dan 6300 sterfgevallen te betreuren door werkgerelateerde ongevallen en ziektes. Dat komt neer op een trieste tol van 2,3 miljoen levens per jaar. Ook de economische impact is aanzienlijk.
 • Bijscholing
  21.06.18

  e-Learning maken en inzetten binnen uw welzijnsbeleid

  Deze opleiding bereidt u via een praktijkgerichte aanpak voor op de implementatie van e-learning binnen uw bedrijf. Dankzij deze opleiding leert u op een efficiënte en didactisch verantwoorde manier e-learning modules opstellen die hun steentje...
 • Vorming
  19.06.18

  Contactnamiddag voor kinderdagverblijven: opleiding welzijn op het werk

  In elke organisatie zijn er risico’s aanwezig die aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke situaties en/of schade. Om het welzijn van de werknemers te verhogen, zijn er daarom een aantal verplichtingen opgenomen in de wet. Zo moeten er bijvoorbeeld...
 • Bijscholing
  19.06.18

  Webinar: het dossier elektrische installatie opmaken

  Doelstellingen Volgens het KB elektrische installaties moet u voor elke elektrische installatie een dossier opstellen. Als preventieadviseur bent u vaak het eerste aanspreekpunt hiervoor. •Hoe begint u aan zo een dossier? •Welke...
 • Evenement
  18.06.18

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

  Tijdens deze infosessie wordt er informatie verschaft over de problematiek van alcohol- en druggebruik op de werkvloer.
 • Vorming
  18.06.18

  Basisvorming EHBO voor hulpverleners (2,5 dagen)

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Bijscholing
  14.06.18

  Verbeter de werking van uw CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)

  CPBW: een last of een middel om welzijn op de agenda van uw organisatie te zetten? U bent voorzitter van het CPBW in uw organisatie. Via dit forum zit u structureel samen met alle betrokken stakeholders rond welzijn. Maar haalt u eruit wat erin...
 • 14.06.18

  Meer positieve vibes in je bedrijf: info- en doesessie

  Basisinformatie over goede lichaamshouding, langdurig zitten onderbreken, meer bewegen, beter ademen en je geest kalmeren aan de hand van praktische oefeningen.
 • Vorming
  14.06.18

  Ontbijtsessie 'Gevaarlijke producten'

  Gevaarlijke producten Het belang van een goede inventarisatie!...
 • Bijscholing
  13.06.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  13.06.18

  OIRAtool voor de sector van de podiumkunsten

  Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier...
 • 13.06.18

  Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt. Tijdens deze...
 • Evenement
  12.06.18

  Veilig omgaan met asbest

  Het woord “asbest” zorgt heel vaak voor ongerustheid en roept onmiddellijk veel vragen op. Zeker in het kader van “asbestverwijderingswerken”...
 • Evenement
  11.06.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel - 11 en 22 juni

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Bijscholing
  08.06.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: bespreking van cases

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Ook reflectie...
 • Bijscholing
  08.06.18

  navorming preventieadviseur: Risicoinventarisatie en -evaluatie van elektrische installaties

  De navorming heeft tot doel de noodzakelijke basisinformatie m.b.t. elektrische risico’s te verschaffen zodat de deelnemer in staat is risico’s van elektrische installaties kan inschatten en bevoegdheden kan beoordelen voor werknemers.
 • Bijscholing
  08.06.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Uw opdracht...
 • Bijscholing
  07.06.18

  Een stressbeleid opzetten: workshop

  •U wilt het ziekteverzuim en de werklast in uw organisatie aanpakken? •U wilt in uw organisatie een efficiënt stressbeleid opzetten? •U wilt vernemen hoe u dat best aanpakt en welke stappen u moet zetten? •U bent op zoek naar best practices,...
 • 07.06.18

  Praktische blusopleiding

  Dagelijks worden we, zowel in privésituaties als in de bedrijfswereld, geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar heel vaak ook met desastreuze materiële verliezen en enorm menselijk leed tot gevolg. Preventie en - als...
 • Evenement
  07.06.18

  De autonome werknemer

  Om een werknemer te kunnen zijn, moet je onder gezag staan. Maar in een gedigitaliseerde wereld, is dat gezag niet langer vanzelfsprekend. Een telewerker valt op vele vlakken wellicht minder makkelijk te controleren dan iemand op de werkvloer. En...
 • Bijscholing
  07.06.18

  Binnenklimaat

  Tijdens deze opleiding leert u alles over binnenklimaat, de luchtkwaliteit in kantoren en het KB voor thermische omgevingsfactoren. Een gezond binnenklimaat op kantoor is onontbeerlijk: werknemers presteren beter en voelen zich gelukkiger en...
 • Bijscholing
  07.06.18

  De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren

  De OHSAS 18001 wordt de ISO 45001-norm Managementsystemen hebben als doel het continu verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit op verschillende vlakken waaronder veiligheid en gezondheid. Dit jaar wordt de OHSAS 18001 herzien en als ISO 45001...
 • Bijscholing
  05.06.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • 05.06.18

  Gratis inspiratiesessie 'De risicoanalyse psychosociaal welzijn'

  U hebt nog nooit gehoord van de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk? Uw organisatie heeft deze verplichte risicoanalyse nog niet uitgevoerd? U wenst binnen uw organisatie een risicoanalyse rond psychosociaal welzijn uit te voeren, maar...
 • Evenement
  04.06.18

  Workshops voor preventieadviseurs: back to basics - "Preventie bij het gebruik van gevaarlijke stoffen"

  De eerste stappen als preventieadviseur zijn niet altijd evident en theoretische kennis omzetten naar de praktijk blijkt dikwijls moeilijker dan gedacht. Maar ook de senior-preventieadviseur ziet soms het bos door de bomen niet meer en kan een opfrissing van de basisprincipes gebruiken.
 • Evenement
  01.06.18

  Industrieel lawaai en lawaai in (landschaps)kantoren

  Lawaai op de werkvloer is een oud verhaal. Maar er zijn nieuwe aspecten in de kennis en aanpak van dit probleem. Zowel voor het industrieel lawaai als voor de geluidsoverlast in landschapskantoren zijn er nieuwe inzichten die tot betere risicoanalyses en preventie moeten leiden.
 • Bijscholing
  01.06.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  01.06.18

  Safetydag

  Thema's: Brand – EHBO- Veiligheid – Mobiliteit – Verkeersveiligheid – Animaties – Demonstraties – Eco-driving – New Urban Mobility ...
 • Bijscholing
  31.05.18

  Toolboxmeetings: de essentie

  Laat uw boodschap nazinderen U wilt starten met toolboxmeetings over milieu, veiligheid en welzijn in uw organisatie? Zorg dat uw inspanningen renderen. Deze opleiding geeft u op een halve dag praktijktips en cases. U ontdekt alle...
 • Vorming
  31.05.18

  Basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen 0-12 jaar

  Onthaalouders en personeel tewerkgesteld in de Vlaamse kinderopvang moeten vanaf 1/9/2009 in het bezit zijn van een attest van een basisopleiding reanimatie van kinderen (MB 26/2/2009 en BS 17/3/2009). Premed is door Kind en Gezin opgenomen in de...
 • Bijscholing
  29.05.18

  De risico-analyse brand: workshop

  Brandbestrijding is de laatste stap in een brandveiligheidsbeleid en toch is dit net het onderdeel waar bedrijven vooral op inzetten. Door de focus te zetten op brandpreventie, wordt de brandveiligheid groter en bespaart u kosten. Ook het nieuwe...
 • Bijscholing
  29.05.18

  navorming preventieadviseur: KB Brandpreventie op de werkvloer

  KB Brandpreventie op de werkvloer omzetten naar de praktijk. Wat is er allemaal veranderd en wat moet u in orde maken om aan de wetgeving te voldoen.
 • Bijscholing
  29.05.18

  Het KB brandpreventie op de arbeidsplaatsen

  Vertaal het KB brandpreventie naar uw praktijk Na deze training kent u al de verplichtingen inzake brandpreventie. U kent de onderdelen van de risico-analyse brand, u kunt een brandpreventiedossier samenstellen en een intern noodplan opstellen...
 • Vorming
  29.05.18

  Gekwalificeerde controleur van draagbare en mobiele blustoestellen

  Volgens het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 dienen de brandblusapparaten van een bedrijf ieder jaar gecontroleerd te worden door een gespecialiseerd persoon. Dit kan gebeuren door een extern erkend bedrijf, maar er kan ook geopteerd worden voor...
 • Vorming
  Gekwalificeerde controleur van draagbare en mobiele blustoestellen
  29.05.18

  Gekwalificeerde controleur van draagbare en mobiele blustoestellen

  Volgens het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 dienen de brandblusapparaten van een bedrijf ieder jaar gecontroleerd te worden door een gespecialiseerd persoon. Dit kan gebeuren door een extern erkend bedrijf, maar er kan ook geopteerd worden voor...
 • Vorming
  28.05.18

  EHBO-opleiding aangeduide persoon

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Voor de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Evenement
  25.05.18

  Interprovinciaal congres welzijn op het werk - Preventie en bescherming op het werk. Uitdagingen in een veranderende arbeidswereld.

  Onderaanneming, uitbesteding, delocalisatie, uitzendarbeid, veroudering van de werknemerspopulatie, vrijwilligerswerk, flexi-jobs, flexicurity, tijdelijke contracten, gedeelde jobs, dubbele jobs, stress, burn-out, evaluatieprocedures, gedetacheerde werknemers, outplacement, e-platformen, just in time, schijnzelfstandigen, nieuwe mensenhandel, nieuwe risico’s, herstructurering, langer werken, …
 • Bijscholing
  24.05.18

  Veilig werken met derden

  Veilig werken met derden: fundament voor een goede samenwerking Werken met onderaannemers en uitzendkrachten? Daarbij is het belangrijk dat u de verplichtingen kent - voor beide kanten. •Wie staat in voor de veiligheid van derden? •Bent u...
 • Bijscholing
  23.05.18

  Brain Based Safety

  Veiligheidsgedrag evolueert naar een veiligheidscultuur Als preventieadviseur houdt u in uw bedrijf de vinger aan de pols. U weet alles over de wettelijke verplichtingen rond veiligheid. En geeft zo de voorzet voor procedures, regels en...
 • Bijscholing
  17.05.18

  Risico’s en preventiemaatregelen bij laag- en hoogspanningsinstallaties

  Als preventieadviseur moet u advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Hebt u vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Deze opleiding...
 • Vorming
  16.05.18

  Opleiding vertrouwenspersonen (5-daagse opleiding)

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen die volgens de wetgeving van 28 februari 2014 en bijbehorend KB nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten als vertrouwenspersoon. Aan het einde...
 • 15.05.18

  Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Preventie van stress en burn-out

  Zo goed als elke organisatie wordt tegenwoordig geconfronteerd met psychosociale risico’s van het werk. Het hoofd bieden aan een overvloed aan (vaak digitale) informatie, toenemende flexibiliteit in waar en wanneer men werkt en een omgeving die snel...
 • Bijscholing
  15.05.18

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge...
 • Vorming
  15.05.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 16: Interventie + bezoek

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Bijscholing
  14.05.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  09.05.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector - Antwerpen

  Op 9, 23, 30 mei en 6 juni organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een vierdaagse opleiding over preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector in Antwerpen. Dit...
 • Vorming
  09.05.18

  Basisprincipes van NFPA13

  In particular, for the protection of storage buildings, the NFPA 13 is often used. During the course, the basic principles of this standard are explained. The general knowledge for sprinkler systems and sprinklers is believed to be known. Various...
 • Vorming
  Basisprincipes van NFPA13
  09.05.18

  Basisprincipes van NFPA13

  In particular, for the protection of storage buildings, the NFPA 13 is often used. During the course, the basic principles of this standard are explained. The general knowledge for sprinkler systems and sprinklers is believed to be known. Various...
 • Vorming
  NFPA13 a basic understanding
  09.05.18

  NFPA13 a basic understanding

  In particular, for the protection of storage buildings, the NFPA 13 is often used. During the course, the basic principles of this standard are explained. The general knowledge for sprinkler systems and sprinklers is believed to be known. Various...
 • Bijscholing
  08.05.18

  Arbeidsongevallen in de praktijk

  Steeds meer verschillende profielen binnen een bedrijf worden belast met het opstellen, uitwerken en opvolgen van arbeidsongevallen. Bent u één van hen? Weet u welke stappen u moet zetten bij een arbeidsongeval? Kent u de wetgeving...
 • Vorming
  08.05.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 15: Evacuatie

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Vorming
  Amelior vzw
  07.05.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus preventieadviseur niveau 3 voldoet aan de eisen van het KB van 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen van deze praktisch ingerichte cursus, krijgen de cursisten een getuigschrift van deelname...
 • Bijscholing
  03.05.18

  De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?

  De verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing. De controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. Tijdens deze opleiding ontdekt u op een halve dag: •de verplichtingen die u moet naleven inzake de...
 • Evenement
  03.05.18

  Risicoanalysetechnieken brand en een algemene risicoanalyse van kleuterklassen - Gent

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd door de provinciale comités van Antwerpen (24/4), Limburg 26/4, Oost-Vlaanderen (3/5) en Vlaams-Brabant (7/5) in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming.
 • Evenement
  03.05.18

  Belgisch lanceringscolloquium nieuwe campagne EU-OSHA - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Belgisch lanceringscolloquium van de nieuwe campagne van...
 • 03.05.18

  Meer positieve vibes in je bedrijf: info- en doesessie

  Basisinformatie over goede lichaamshouding, langdurig zitten onderbreken, meer bewegen, beter ademen en je geest kalmeren aan de hand van praktische oefeningen.
 • Evenement
  27.04.18

  Terugkomdag alumni veiligheidskunde UCLL

 • Bijscholing
  26.04.18

  Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem

  Opslag gevaarlijke producten: veelgestelde vragen De sectorale voorwaarden van Vlarem II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten vele gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven...
 • Bijscholing
  Descon BVBA
  26.04.18

  Een inspiratiemoment: Communicatie

  "Inspiratiemoment Communicatie": nuttige ICT tools om je boodschap over te brengen...
 • Vorming
  25.04.18

  Basisvorming EHBO voor hulpverleners (2,5 dagen)

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • 24.04.18

  Meer positieve vibes in je bedrijf: info- en doesessie

  Basisinformatie over goede lichaamshouding, langdurig zitten onderbreken, meer bewegen, beter ademen en je geest kalmeren aan de hand van praktische oefeningen.
 • Vorming
  24.04.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 14: Adembescherming

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Bijscholing
  24.04.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  23.04.18

  EHBO, de pleister voorbij

  EHBO, Eerste Hulp Bij Ongevallen, een thematiek die ons allen bekend is. Maar is dit wel zo, is EHBO in jouw organisatie correct uitgebouwd? Is jouw organisatie goed voorbereid zodat slachtoffers meteen de nodige hulp kunnen krijgen? Een medewerker...
 • Bijscholing
  23.04.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  23.04.18

  1968-2018 : 50e verjaardag van de wet op de cao’s en de paritaire comités

  In 2018 viert de FOD Werkgelegenheid de 50e verjaardag van de wet van 1968 op de cao’s en de paritaire comités. Er zullen activiteiten worden georganiseerd over de uitdagingen waar het sociaal overleg in de 21ste eeuw mee geconfronteerd wordt. Er worden ook sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd om jongeren te informeren over het belang en de structuur van het Belgisch systeem van sociaal overleg.
 • Bijscholing
  20.04.18

  (Ernstige) arbeidsongevallen: wat nu?

  studienamiddag
 • Bijscholing
  19.04.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  19.04.18

  Webinar: Reïntegratie langdurig zieken

  Dit webinar biedt u de kans om de presentatie over “Re-integratie van langdurig zieken” te volgen via uw computer, tablet of smartphone. Het programma volgt de laatste wijzigingen in de regelgeving, verzamelt praktische tips en signaleert...
 • Bijscholing
  19.04.18

  Reïntegratie van werknemers na langdurige afwezigheid

  Edelhart Kempeneers geeft inzicht in de wetgeving rond reïntegraties van langdurig zieke werknemers, met een beschrijving van de verschillende stappen en een stand van zaken. Aan de hand van concrete voorbeelden worden mogelijke scenario's met...
 • 19.04.18

  Contactmoment voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Beeldschermwerk

  Het periodiek medisch onderzoek voor beeldschermwerkers is afgeschaft sinds 1 januari 2016. De wetgeving voorziet in de plaats daarvan dat u een risicoanalyse moet maken van dit werken met de computer (Codex boek VIII, titel 2 beeldschermen). In...
 • 18.04.18

  Een effectief alcohol- en drugbeleid opzetten: wat na de beleidsverklaring?

 • Vorming
  17.04.18

  ISO 45001 - nieuwe norm voor Welzijn & Veiligheid toegelicht

 • Vorming
  Amelior vzw
  17.04.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus preventieadviseur niveau 3 voldoet aan de eisen van het KB van 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen van deze praktisch ingerichte cursus, krijgen de cursisten een getuigschrift van deelname...
 • 17.04.18

  Praktische blusopleiding

  Dagelijks worden we, zowel in privésituaties als in de bedrijfswereld, geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar heel vaak ook met desastreuze materiële verliezen en enorm menselijk leed tot gevolg. Preventie en - als...
 • Bijscholing
  17.04.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies

  Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn. Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en...
 • Vorming
  17.04.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 13: Gevaren van de interventie

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Vorming
  Woodwize
  27.03.18

  Lancering vernieuwde risicoanalysetool OiRA Hout 2.0

  Een goede aanpak van jouw preventiebeleid!
 • Vorming
  27.03.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 12: Gassen en dampen : meten en detecteren

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Evenement
  23.03.18

  Algemene vergadering en nationale studiedag - VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE EN AANVERWANTE

  De studiedag wordt voorafgegaan door de algemene vergadering (enkel voor de leden VCCS). Deze vergadering gaat door van 09:00 tot 10:30.
 • Bijscholing
  22.03.18

  Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2011

  De nieuwe ISO 19011:2011 vertaald naar de praktijk Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de...
 • Bijscholing
  22.03.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. In deze...
 • Vorming
  20.03.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 11: Automatische blusinstallaties

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Bijscholing
  15.03.18

  werken in besloten ruimte, hoe begin je eraan!

  Doelstelling - Theoretische onderbouw verwerven over besloten ruimte - risico’s kennen en de preventiemaatregelen kunnen opstellen voor werken in besloten ruimten - opstellen van besloten ruimte kaarten, reddingsplan, betredingsvergunning,...
 • Bijscholing
  13.03.18

  Documentenbeheer voor de preventieadviseur

  Dankzij een doeltreffend en transparant documentenbeheerssysteem kan de preventieadviseur tijd vrij maken voor het 'echte' preventiewerk! Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert u hoe u snel en efficiënt te werk kunt gaan bij de...
 • Bijscholing
  13.03.18

  Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

  De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning worden geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvergunning. •Wilt u...
 • Evenement
  12.03.18

  Lancering vernieuwde risicoanalysetool OiRA Hout 2.0

 • Evenement
  08.03.18

  Veilig werken in ULO koelcellen - infoavond

  Tijdens het najaar van 2017 vond in Haspengouw en het Hageland een inspectiecampagne plaats rond de veiligheid van ULO-koelcellen - samen met een basisinspectie. Hierover vinden er twee dezelfde infoavonden plaats, met name in Diest en in Sint-Truiden. De infoavond in Sint-Truiden ( ’t Veilinghuis, zaal “Dolf & Minneke” - Tongersesteenweg 150 -3800 Sint-Truiden) vindt plaats op 22 maart 2018.
 • Evenement
  06.03.18

  ISO 45001:2018 - Launch Event

 • Bijscholing
  06.03.18

  Risicoanalyse voor machines

  Risicoanalyse is een essentieel onderdeel van de machinerichtlijn. Ze wordt uitgevoerd voordat een machine een CE-markering opgekleefd krijgt. Ook de wetgeving arbeidsveiligheid verplicht een beoordeling van de risico's op het werk, met als...
 • Vorming
  06.03.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 10: Blusmiddelen

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Bijscholing
  Lunch & Learn webinars van senTRAL.be (Wolters Kluwer)
  27.02.18

  De ISO 45001: meer dan een upgrade van OHSAS 18001

  De nieuwe ISO 45001 norm is méér dan de ISO-standaard erkenning van de OHSAS 18001. We hebben er lang moeten op wachten, maar naast de High Level structuur zitten er nog enkele ‘mooie’ processen in verweven. Stijn De Ryck zal in dit webinar de...
 • Vorming
  27.02.18

  Preventieadviseur Niveau 1 - Februari 2018

  De opleiding preventieadviseur niveau 1 is georganiseerd in thematische modules. Op die manier sluit de opleiding niveau 1 flexibel aan zowel op de noden van het terrein als op de eisen uit het KB over de vorming van preventieadviseurs. Deze...
 • Vorming
  27.02.18

  Preventieadviseur Niveau 2 - Februari 2018

  Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen: preventieadviseurs in een groep B-bedrijf of preventiemedewerkers in een groep A-bedrijf. De opleiding is doorspekt met praktische oefeningen en...
 • Bijscholing
  27.02.18

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge...
 • Vorming
  27.02.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 9: Detectie

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Bijscholing
  27.02.18

  De impact van de hiërarchische lijn op de veiligheidscultuur

  Bewustmaking en responsabilisering Deze opleiding geeft u alle kennis die nodig is om de leden van de Hiërarchische Lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden als N+1. Na deze opleiding kennen de deelnemers: de...
 • Vorming
  23.02.18

  Adviseur Ergonomie

  Deze praktijkgerichte opleiding leidt tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden door via een multidisciplinaire methodiek het werk aan de mens aan te passen. ...
 • Evenement
  22.02.18

  Gezondheid op de werkvloer

  Gezonde werknemers zijn een meerwaarde voor elk bedrijf. Dat is een open deur. Maar gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Bijscholing
  22.02.18

  Veranker en borg uw veiligheidscultuur conform ISO 45001

  De ISO 45001 vervangt binnenkort de OHSAS. Deze nieuwe ISO norm vraagt een nieuwe en andere invulling van de veiligheidsgedrag- en veiligheidscultuuraanpak. Vanuit de norm moet u meer focussen op leiderschap, gedrag, werknemersparticipatie en de...
 • Bijscholing
  22.02.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens...
 • Bijscholing
  20.02.18

  Security management: basisopleiding

  Bent u verantwoordelijk voor security binnen uw organisatie, maar hebt u ook nog heel wat andere taken onder uw hoede? Of bent u misschien nieuw in de functie van securitymanager? Deze unieke opleiding over security biedt u in 2 dagen een...
 • Vorming
  20.02.18

  A-FIRST - Hogere opleiding brandpreventie

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Vorming
  20.02.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 8: Rook - en warmteafvoerinstallaties (RWA)

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Bijscholing
  19.02.18

  Omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

  Dit onderwerp is momenteel erg actueel. Mogelijks komt u dus in de komende periode als preventieadviseur in aanraking met een situatie waarbij een medewerker u komt melden dat hij/zij met ongewenst grensoverschrijdend gedrag wordt geconfronteerd (...
 • Bijscholing
  19.02.18

  Webinar: Omgaan met ongewenst grensoverschrijdend gedrag (OGGW)

  Het taboe rond ongewenst grensoverschrijdend gedrag (OGGW) lijkt doorbroken. De media staat vol met klachten en meldingen. Weet u als preventieadviseur, vertrouwenspersoon of hr-verantwoordelijke hoe u best reageert bij een melding van ongewenst...
 • Vorming
  06.02.18

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Behoud een gezonde veerkracht in uw organisatie - VOLZET

  Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress en burn-out, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer.
 • Bijscholing
  30.01.18

  De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren

  De OHSAS 18001 wordt de ISO 45001-norm Managementsystemen hebben als doel het continu verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit op verschillende vlakken waaronder veiligheid en gezondheid. Dit jaar wordt de OHSAS 18001 herzien en als ISO 45001...
 • Vorming
  26.01.18

  studienamiddag 'Welzijn op het werk in de praktijk'

  Infonamiddag waarbij een overzicht wordt gegeven van de meest recente wijzigingen in de wetgeving inzake welzijn op het werk. Vragen worden beantwoord door een panel van deskundigen .
 • 26.01.18

  De ISO 45001: meer dan een upgrade van OHSAS 18001

 • 26.01.18

  Omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

 • 26.01.18

  Omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

 • Vorming
  Amelior vzw
  24.01.18

  Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur

  IN SAMENWERKING MET HOWEST Deze multidisciplinaire basisvormingsopleiding is bedoeld voor wie als preventieadviseur niveau I of niveau II aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau I of niveau II) moet behalen. Amelior...
 • Bijscholing
  23.01.18

  Goede praktijken in ergonomie

  De Vlaamse Ergonomie Vereniging, VerV, organiseert op 23 januari 2018 zijn jaarlijkse studiedag "Goede praktijken in ergonomie" of de Nieuwjaarsontmoeting. Onderwerpen zijn cobots bij Mariasteen, fitte medewerkers bij Carglass, gezonde...
 • Bijscholing
  Logo VerV
  23.01.18

  Goede praktijken in ergonomie

  De Vlaamse Ergonomie Vereniging, VerV, organiseert op 23/01/2018 zijn jaarlijkse studiedag "Goede praktijken in ergonomie" of de Nieuwjaarsontmoeting. Achteraf biedt VerV u een receptie aan. Iedereen is welkom op dit gratis event...
 • Bijscholing
  23.01.18

  Webinar: Het integraal milieujaarverslag (IMJV) en het jaarverslag van de MC (JVMC): praktische aanpak

  Met dit webinar kunt u de presentatie over 'Het integraal milieujaarverslag en het jaarverslag van de MC' volgen via uw computer, tablet of smartphone. Het programma volgt de laatste wijzigingen in de regelgeving, verzamelt praktische tips...
 • Vorming
  18.01.18

  Aanvullende vorming preventieadviseur niveau 2

  Als preventieadviseur moet u over heel wat onderwerpen parate kennis hebben. Volg onze multidisciplinaire basisvorming en de specialisatiemodule niveau II en verwerf als bewijs van uw bekwaamheid het getuigschrift van “Preventieadviseur niveau II”.
 • Vorming
  18.01.18

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de preventieadviseurs van de C- en D-ondernemingen een...
 • Vorming
  18.01.18

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de preventieadviseurs van de C- en D-ondernemingen een...
 • Vorming
  15.01.18

  Multidisciplinaire basisvorming - start 15 januari 2018

  Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau I of niveau II) gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wie verder wil doorstromen, moet voldoen aan de voorwaarden van de...
 • Evenement
  12.01.18

  Opleidingsdag Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen

  Opleidingsdag: Fit en veilig in de bouw! Medewerkers die zich goed voelen in hun vel zijn goud waard. Daarom organiseert Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen op vrijdag 12 januari 2018 haar tweede grote opleidingsdag in het teken van...
 • 12.01.18

  Opleidingsdag Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen

  Opleidingsdag: Fit en veilig in de bouw! Medewerkers die zich goed voelen in hun vel zijn goud waard. Daarom organiseert Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen op vrijdag 12 januari 2018 haar tweede grote opleidingsdag in het teken van...
 • 09.01.18

  Een inspiratiemoment: Communicatie

 • Vorming
  16.11.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de preventieadviseurs van de C- en D-ondernemingen een...
 • Vorming
  16.11.17

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de preventieadviseurs van de C- en D-ondernemingen een...