Archief Kalender welzijn op het werk

 • Vorming
  24.12.20

  preventieadviseur NIV III - basisopleiding

  opleiding preventieadviseur NIV III - basisopleiding
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  18.12.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  17.12.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • 14.12.20

  Sociale voorzieningen op bouwplaatsen - webinar (focus op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

  Refters en sanitaire voorzieningen moeten voldoen moeten voldoen aan strikte voorwaarden. Voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen legt de regelgeving zeer duidelijke regels vast voor deze ‘sociale voorzieningen’, zoals ze in de collectieve arbeidsovereenkomst voor de bouwsector worden genoemd. Het hoeft geen betoog dat het aspect hygiëne op de bouwplaats door de coronacrisis meer dan ooit op scherp wordt gesteld. En de sociale voorzieningen spelen hierin uiteraard een cruciale rol.
 • Bijscholing
  14.12.20

  Gebruik van perslucht voor adembescherming

  Werk je in besloten ruimtes? Of maak je deel uit van de interventieploeg? Word je wel eens omringd door gevaarlijke stoffen? Of kom je regelmatig in contact met giftige rook? Giftige rook of gevaarlijke gaswolken deren niet zolang gezorgd wordt voor...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  14.12.20

  Intervisie voor vertrouwenspersonen

 • 11.12.20

  Sociale voorzieningen op bouwplaatsen - webinar (focus op Vlaanderen)

  Refters en sanitaire voorzieningen moeten voldoen moeten voldoen aan strikte voorwaarden. Voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen legt de regelgeving zeer duidelijke regels vast voor deze ‘sociale voorzieningen’, zoals ze in de collectieve arbeidsovereenkomst voor de bouwsector worden genoemd. Het hoeft geen betoog dat het aspect hygiëne op de bouwplaats door de coronacrisis meer dan ooit op scherp wordt gesteld. En de sociale voorzieningen spelen hierin uiteraard een cruciale rol.
 • Vorming
  11.12.20

  Adviseur arbeidshygiëne - editie 2020

  Deze bijzonder praktijkgerichte opleiding geeft inzicht in de omgevingsfactoren op de werkplaatsen en gaat ook in op de problematiek van de metingen: Hoe meten? Wanneer? Waar? De opleiding is een resultaat van een samenwerking tussen Prevent Academy...
 • Vorming
  10.12.20

  Een stressbeleid opzetten: workshop

  U wilt het ziekteverzuim en de werklast in uw organisatie aanpakken? U wilt in uw organisatie een efficiënt stressbeleid opzetten? U wilt vernemen hoe u dat best aanpakt en welke stappen u moet zetten? U bent op zoek naar best practices, tools en...
 • Bijscholing
  www.prevent.be
  10.12.20

  Specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren: werken aan en in de nabijheid van transportinfrastructuur - ONLINE

  Op donderdag 10 december organiseert Prevent een specifieke bijscholing over werken aan en in de nabijheid van transportinfrastructuur: risico's en preventiemaatregelen. Dit verloopt online, via Webex...
 • Recyclage
  10.12.20

  Vertrouwenspersoon: bijscholing en supervisie

  Wetgeving verandert en nieuwe inzichten leiden tot nieuwe procedures. In deze bijscholing ontvangt u informatie rond wetgeving en procedures, maar is er ook ruimte om ervaring uit te wisselen met andere vertrouwenspersonen. Deze opleiding is...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  10.12.20

  Intervisie voor vertrouwenspersonen

 • Formation
  10.12.20

  Bedrijfshulpverlener (EHBO): basisopleiding via game-based learning

  Weet u wat u moet doen wanneer een collega of klant plotseling onwel wordt? Of wanneer iemand onderuit gaat en breuken heeft? Neen? Dan biedt deze basisopleiding bedrijfshulpverlener (EHBO) u een kans om uw collega of klant bij te staan en te...
 • Vorming
  09.12.20

  De risico-analyse brand: workshop

  Brandbestrijding is de laatste stap in een brandveiligheidsbeleid en toch is dit net het onderdeel waar bedrijven vooral op inzetten. Door de focus te zetten op brandpreventie, wordt de brandveiligheid groter en bespaart u kosten. Ook het nieuwe KB...
 • Bijscholing
  09.12.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  Vigotec
  09.12.20

  Opleiding meten en beluchten

  Je leert praktisch omgaan met je gasdetector en gepast reageren bij wijziging van de atmosfeer of situatie.
 • Vorming
  09.12.20

  Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

  Vertaal de wetgeving rond brandpreventie naar uw praktijk Na deze training kent u al de verplichtingen inzake brandpreventie. U kent de onderdelen van de risico-analyse brand, u kunt een brandpreventiedossier samenstellen en een intern noodplan...
 • Vorming
  Vigotec
  09.12.20

  Opleiding meten en beluchten

  Je leert praktisch omgaan met je gasdetector en gepast reageren bij wijziging van de atmosfeer of situatie.
 • Bijscholing
  08.12.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  08.12.20

  Creëer een positief veiligheidsklimaat in uw organisatie

  Veiligheid wordt vaak benaderd vanuit een crisissfeer. Pas wanneer er iets mis gaat in de organisatie, wordt veiligheid plotseling een hot item. Het is niet verwonderlijk dat werknemers veiligheid vaak als betuttelend en negatief ervaren ... Een al...
 • Evenement
  08.12.20

  Re-integratie op de werkvloer - webinar

  Tijdens dit webinar ontdekken we de resultaten van het onderzoek besteld door de Directie Onderzoek voor de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Voor dit onderzoek werd een kwantitatieve, kwalitatieve en juridische evaluatie gemaakt van de regelgeving over re-integratie op de werkvloer. Na de evaluatie worden 2 praktische cases belicht uit de private en uit de publieke sector. Tenslotte is er nog mogelijkheid tot vraagstelling. Dit webinar wordt georganiseerd in het kader van de Europese campagne “Verlicht de last” van EU-OSHA.
 • Bijscholing
  07.12.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • 04.12.20

  Seminarie VVIB - AMTI - 'Vaccinatie tegen Covid-19'

  Tijdens deze uiteenzetting komt Dr. Lo aan het woord. Hij zal het hebben over ‘Vaccinatie tegen Covid-19’. Dr. Lo is hoofd van de Occupational Health afdeling van International SOS en heeft een enorme ervaring met het begeleiden van grote en...
 • Vorming
  03.12.20

  E-learning maken en inzetten

  Deze opleiding bereidt u via een praktijkgerichte aanpak voor op de implementatie van e-learning binnen uw bedrijf. Dankzij deze opleiding leert u op een efficiënte en didactisch verantwoorde manier e-learning modules opstellen die hun steentje...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  02.12.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  02.12.20

  Basisvorming EHBO voor hulpverleners (2,5 dagen)

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Bijscholing
  02.12.20

  Gedrag & Veiligheid - Tweedaagse training

  In deze 2 dagen leer je met enkele wetenschappelijke inzichten hoe menselijk gedrag écht werkt. En hoe je het kan beïnvloeden. Aan het eind van deze training heb je een diepgaand begrip van hoe het menselijk gedrag werkt weet je hoe je gedrag moet...
 • Vorming
  01.12.20

  Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2018

  De nieuwe ISO 19011:2018 vertaald naar de praktijk Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk...
 • Vorming
  01.12.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens deze...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  30.11.20

  Verzuim en re-integratie: van beleid tot praktijk

 • Evenement
  26.11.20

  Webinar: ‘Artificiële intelligentie en welzijn’

  Welke technologieën en trends hebben een impact op de veiligheid op werven en wat kunnen ze concreet betekenen voor uw bedrijf? Exoskelets, virtual reality, artificial intelligence-toepassingen voor het opvolgen van de wetgeving of de berekening...
 • Vorming
  26.11.20

  De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?

  De verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing. De controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. Tijdens deze opleiding ontdekt u op een halve dag: de verplichtingen die u moet naleven inzake de...
 • Vorming
  26.11.20

  Certified Human Capital Management® : module Hr-analytics en Insights voor een optimaal welzijnsbeleid

  Hr-analytics en wat we eronder verstaan Hr-analytics als onderdeel van een algemeen hr- en welzijnsbeleid Implementatie van hr-analytics in een organisatie (vb. projectmatig versus structureel, benodigde tools & competenties, GDPR) Methodiek...
 • Recyclage
  26.11.20

  Vertrouwenspersoon: bijscholing en supervisie

  Wetgeving verandert en nieuwe inzichten leiden tot nieuwe procedures. In deze bijscholing ontvangt u informatie rond wetgeving en procedures, maar is er ook ruimte om ervaring uit te wisselen met andere vertrouwenspersonen. Deze opleiding is...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  26.11.20

  Gesprekstechnieken voor leidinggevenden

 • Vorming
  26.11.20

  Arbeidsongevallen in de praktijk

  Steeds meer verschillende profielen binnen een bedrijf worden belast met het opstellen, uitwerken en opvolgen van arbeidsongevallen. Bent u één van hen? Weet u welke stappen u moet zetten bij een arbeidsongeval? Kent u de wetgeving hieromtrent en...
 • Vorming
  26.11.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. In deze...
 • Vorming
  26.11.20

  Veiligheid bij het ontwerpen van machines

  Doelstellingen Bij het ontwerp van een machine moet u zo vroeg mogelijk in het ontwerp oog hebben voor het veiligheidsaspect en de onderhoudbaarheid van de machine. Als u dat doet garandeert u snellere herstellingen en onderhoud van de machine en...
 • Vorming
  25.11.20

  Basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen 0-12 jaar

  Onthaalouders en personeel tewerkgesteld in de Vlaamse kinderopvang moeten vanaf 1/9/2009 in het bezit zijn van een attest van een basisopleiding reanimatie van kinderen (MB 26/2/2009 en BS 17/3/2009). Premed is door Kind en Gezin opgenomen in de...
 • 25.11.20

  Lancering van de OiRA tool voor de vastgoedsector via webinar

  Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.
 • Vorming
  24.11.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: bespreking van cases

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Ook reflectie...
 • Bijscholing
  24.11.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Recyclage
  Securex
  23.11.20

  Bedrijfshulpverlener (EHBO): bijscholing (COVID-19) online

  COVID-19 is een nieuw virus waarmee men rekening moet houden tijdens de hulpverlening. Een eventuele besmetting kan immers in 2 richtingen plaatsvinden: van slachtoffer naar hulpverlener, maar ook van hulpverlener naar slachtoffer. Dit heeft...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  23.11.20

  Workshop 'Wat te doen bij een arbeidsongeval'

 • Evenement
  23.11.20

  COVID-19: Het nieuwe normaal van de anderhalvemeterorganisatie. De impact van de coronamaatregelen op het psychosociaal welzijn op het werk - Webinar via YouTube

 • Bijscholing
  20.11.20

  Weg met asbest! Afbouwbeleid - verplichtingen en preventiemaatregelen

  studienamiddag i.s.m. Prebes, Constructiv, Confederatie Bouw en Bouwunie over 'Weg met asbest! Afbouwbeleid - verplichtingen en preventiemaatregelen'...
 • Vorming
  19.11.20

  EHBO-opleiding voor aangeduide persoon

  Voor de aangeduide personen biedt Premed bijgaande opleiding aan waarbij een basis van EHBO wordt toegelicht met praktische benadering en inoefening. Deze cursus is minder uitgebreid dan de basisvorming EHBO voor hulpverleners. ...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  19.11.20

  Workshop 'Wat te doen bij een arbeidsongeval'

 • Vorming
  19.11.20

  Ergonomie voor de preventieadviseur

  Steeds meer medewerkers kampen met fysieke klachten. Dit leidt tot werkverlet en absenteïsme. Een aangepaste werkplaats waarbij ingezet wordt op ergonomie, kan helpen om fysieke klachten en dus werkverlet te voorkomen. Tijdens deze praktijkgerichte...
 • Vorming
  19.11.20

  BA4 BA5

  Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen.
 • Bijscholing
  19.11.20

  Oorzaken onderzoeken bij arbeidsongeval

  Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet...
 • Vorming
  19.11.20

  Coaching en veiligheid - tweedaagse opleiding

  Deze basistraining focust op ‘leren door ervaring’. Er worden enkele theoretische handvatten aangereikt die de basis vormen voor vele oefeningen waarmee deze tweedaagse doorspekt is. Geen rollenspelen, geen camera, we werken alleen met echte...
 • Recyclage
  19.11.20

  Preventieadviseur: bijscholing

  Als gediplomeerd preventieadviseur bent u wettelijk verplicht om de basisprincipes van uw functie geregeld op te frissen. Omwille van de coronamaatregelen gaat deze opleiding tot nader order online door...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  18.11.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  18.11.20

  Veilig werken met derden

  Veilig werken met derden: fundament voor een goede samenwerking Werken met onderaannemers en uitzendkrachten? Daarbij is het belangrijk dat u de verplichtingen kent - voor beide kanten. Wie staat in voor de veiligheid van derden? Bent u...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  17.11.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  17.11.20

  Workshop 'Het opsporen van specifieke risico's bij werknemers die rechtstreeks in contact komen met voeding'

 • 17.11.20

  Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar te delen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee ze worstelen. Tijdens deze supervisiemomenten...
 • Vorming
  17.11.20

  Hoe implementeert u ATEX 153 op de werkvloer?

  Wie bij explosierisico's uitsluitend denkt aan gevaarlijke stoffen en processen bij grootschalige (petro)chemische industrieën, onderschat de werkelijkheid. Ook in kleine bedrijven met schijnbaar risicoloze bedrijfsprocessen of werksituaties...
 • Evenement
  17.11.20

  Sensibiliseringssessie: Begin met de preventie van musculoskeletale (spier- en skelet-)aandoeningen in uw onderneming - OPGESCHORT omwille van COVID-19

  Omwille van het stijgende aantal coronabesmettingen wordt deze vorming uitgesteld naar het voorjaar van 2021. MSA, waaronder rugklachten, peesontstekingen en pijn aan de knieën, vormen de belangrijkste oorzaken van afwezigheden op het werk, meer dan 1/3 valt hieraan toe te schrijven. Bovendien is geen enkele medewerker risicovrij. Daarom is het van uitermate belang om een preventiebeleid op maat te ontwikkelen en te voeren gericht op de MSA in uw onderneming. De sensibiliseringsessie “Begin met de preventie van MSA” staat volledig in dit teken.
 • Bijscholing
  17.11.20

  Oorzaken onderzoeken bij arbeidsongeval

  Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet...
 • Bijscholing
  17.11.20

  Gedrag & Veiligheid - Tweedaagse training

  In deze 2 dagen leer je met enkele wetenschappelijke inzichten hoe menselijk gedrag écht werkt. En hoe je het kan beïnvloeden. Aan het eind van deze training heb je een diepgaand begrip van hoe het menselijk gedrag werkt weet je hoe je gedrag moet...
 • Bijscholing
  16.11.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  16.11.20

  BA4 BA5

  Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen.
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  13.11.20

  Basisopleiding EHBO-hulpverlener

  De opleiding wordt over meerdere dagen verspreid: 13.11.2020; 20.11.2020; 27.11.2020; 04.12.2020; 11.12.2020 (telkens van 13:00 - 17:00) ...
 • Vorming
  12.11.20

  Risicoanalyse en actieplan psychosociale aspecten: workshop

  Stress, burn-out, grensoverschrijdend gedrag (#metoo) zijn thema’s die niet weg te houden zijn uit de actualiteit. De Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 toont onthutsende cijfers: Bijna 1 op de 3 werknemers (36,8 %) kampt met psychische...
 • Evenement
  12.11.20

  Netwerksessies voor preventieadviseurs psychosociale aspecten - ONLINE sessie via ZOOM

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert opnieuw 3 dagen van netwerksessies voor preventieadviseurs psychosociale aspecten in het najaar van 2020 en begin 2021. Voor u als preventieadviseur de uitgelezen kans om cases en ervaringen uit te wisselen en te bespreken. De eerste netwerksessie vindt plaats op 12 november (andere data : 17 december 2020 en 19 januari 2021).
 • Bijscholing
  10.11.20

  Veilig transporteren van ladingen en kantelen voorkomen (ladingzekerheid)

  Vervoer jij materialen over de openbare weg of het bedrijfsterrein? Wil je graag duidelijkheid in de regel- en wetgeving van ladingzekering? En heb je nood aan tips om het kantelen van ladingen te voorkomen?
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  10.11.20

  Basisopleiding EHBO-hulpverlener

  De opleiding wordt over meerdere dagen verspreid: 10.11.2020; 17.11.2020; 24.11.2020; 03.12.2020; 08.12.2020 (telkens van 13:00 - 17:00) ...
 • Vorming
  10.11.20

  Certified Human Capital Management®: module Chief happiness Officer

  Happiness rules? Goede stress, slechte stress Kapstokken voor een geïntegreerd welzijnsbeleid Het geïntegreerd beleid: stappenplan Van AS IS naar TO BE Het geïntegreerd beleid: werken op pro-activiteit en remediëring Wat als het toch fout gaat...
 • Bijscholing
  10.11.20

  Machinerichtlijn, machineveiligheid en LOTOTO

  Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid.
 • 10.11.20

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  ls vertrouwenspersoon heeft u een verantwoordelijke rol met impact op het welzijn van uw collega’s. De wet rond psychosociale risico’s op het werk verplicht vertrouwenspersonen een basisopleiding te volgen. Tijdens deze erkende opleiding leert u...
 • Bijscholing
  09.11.20

  Ergonomiebeleid op kantoor en in de industrie

  Hecht jij als preventieadviseur veel belang aan ergonomie op het werk? Wil je graag een ergonomiebeleid op poten zetten? En heb je hierbij informatie nodig over het beheersen van ergonomische risico's?...
 • Vorming
  07.11.20

  Certified Human Capital Management®: certificatiemodule

  3 x 2 uur begeleiding door prof. dr. Elke Van Hoof Eindwerkpresentatie (inclusief vragen)...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  03.11.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Bijscholing
  29.10.20

  Plannen, voorbereiden en opvolgen van keuringen (keuringscoördinator)

  Heel wat keuringen zijn wettelijk verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen één van jouw taken? Heb je nood aan informatie en praktische tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Dan is deze...
 • Vorming
  29.10.20

  BA4 BA5

  Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen. ...
 • Formation
  29.10.20

  Bedrijfshulpverlener (EHBO): basisopleiding via game-based learning

  Weet u wat u moet doen wanneer een collega of klant plotseling onwel wordt? Of wanneer iemand onderuit gaat en breuken heeft? Neen? Dan biedt deze basisopleiding bedrijfshulpverlener (EHBO) u een kans om uw collega of klant bij te staan en te...
 • Evenement
  28.10.20

  Workshop: analyse van de risico’s op MSA bij zittende werkposten - VOLZET

  MSA, waaronder rugklachten, peesontstekingen en pijn aan de knieën…, vormen de belangrijkste oorzaken van afwezigheden op het werk, meer dan 1/3 valt hieraan toe te schrijven. Bovendien is geen enkele sector of afdeling risicovrij. Verkeerde houdingen kunnen al snel een invloed uitoefenen op het fysieke welzijn van de medewerkers. Daarom is het nodig om deze risico’s te inventariseren, analyseren en doeltreffend aan te pakken via concrete en passende preventieacties. Deze halve dag staat volledig in het teken van de risico’s met betrekking tot de zittende werkposten.
 • Bijscholing
  28.10.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  27.10.20

  Certified expert machineveiligheid: Module 6 Project case voor certificatie

  Doelstellingen Het langlopend traject 'Certified expert machineveiligheid' is een modulaire opleiding die u volledig of per module kunt volgen. Als u het volledig traject afwerkt en uw case met succes afrondt ontvangt u het 'Wolters...
 • Vorming
  27.10.20

  Certified Human Capital Management®: module Well@Work

  Over wetgeving en anders werken Stress als katalysator voor groei (voor bedrijf, team, leidinggevende en medewerkers) Stappenplan welzijnsbeleid AS IS Opportuniteiten qua welzijnsplan...
 • 27.10.20

  Hoe stress aanpakken in mijn organisatie en medewerkers bevlogen houden?

  Sinds de laatste wetswijziging betreffende psychosociale risico’s op 1 september 2014, worden stress en burn-out als volwaardige psychosociale risico’s erkend en dient elke werkgever een beleid te voeren rond de preventie ervan. En hoewel elke...
 • Vorming
  27.10.20

  Certified expert machineveiligheid: module 5 toepasselijke richtlijnen

  Het technisch dossier bevat het bewijs van conformiteit met de richtlijn. Hiertoe dienen een aantal documenten aanwezig te zijn. Tijdens deze module ontdekt u de verschillende mogelijkheden tot conformiteit aan de hand van een voorbeeld van een...
 • Vorming
  27.10.20

  Opleiding basiscursus preventieadviseur niveau 3

 • Bijscholing
  26.10.20

  Soorten, beheer en inhoud van werkvergunningen

  Weet jij voor welke taken er een werkvergunning nodig is? Ben je op de hoogte van de informatie die aanwezig moet zijn op een werkvergunning? Ben je bekend met de risico's waarmee je rekening moet houden bij een werkvergunning? Dit en nog veel...
 • Vorming
  Vigotec
  26.10.20

  Basisopleiding besloten ruimten

  Wanneer is een ruimte een besloten ruimte? Leer omgaan met de risico's, gevaren en tref de juiste maatregelen om zo veilig en efficiënt mogelijk in een besloten ruimte te werken...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  23.10.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Veiligheidsinstituut PVI
  23.10.20

  Basisveiligheid VCA opleiding en examen (23/10/20)

  In deze opleiding dompelen we medewerkers onder in de basisbeginselen, gevaren en risico’s ivm welzijn op het werk. De tweede lesdag sluit af met een meerkeuze examen voor het attest van de vzw BeSaCC-VCA. We behandelen de thema's op een...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  23.10.20

  Workshop Jaaractieplan/Globaal Preventieplan

 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  22.10.20

  Workshop Jaaractieplan/Globaal Preventieplan

 • Vorming
  Vigotec
  22.10.20

  Basisopleiding werken op hoogte

  Tijdens deze dag leer je theorie en praktische vaardigheden om veilig met persoonlijke valbeschermingsmiddelen om te gaan in de hoogte: van de juiste selectie PBM's tot bewustwording van risico's en omgang met redding...
 • Bijscholing
  21.10.20

  Gevaarlijke stoffen, veiligheidsinformatiebladen en risicoanalyses (chemische basisbegrippen)

  Ben je je bewust van de chemische stoffen die aanwezig zijn in jouw bedrijf? Heb je aandacht voor de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van chemische agentia? En wil je jouw kennis verruimen om de risico's beter te kunnen...
 • Vorming
  21.10.20

  Basisopleiding preventieadviseur - oktober 2020

  De basiscursus voor preventieadviseurs omvat 6 opleidingsdagen, die de toekomstige preventieadviseurs toelaten om de functie op te nemen in de zogenaamde C en D bedrijven met beperkt risico. De opleiding richt zich eveneens tot de leden van de...
 • Bijscholing
  21.10.20

  Gedrag & Veiligheid - Tweedaagse training

  In deze 2 dagen leer je met enkele wetenschappelijke inzichten hoe menselijk gedrag écht werkt. En hoe je het kan beïnvloeden. Aan het eind van deze training heb je een diepgaand begrip van hoe het menselijk gedrag werkt weet je hoe je gedrag moet...
 • Vorming
  21.10.20

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge...
 • Vorming
  20.10.20

  De omgevingsvergunning

  Vlaanderen is een uniek instrument rijker. Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen...
 • Vorming
  20.10.20

  De omgevingsvergunning

  Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen geïntegreerd in 1 nieuwe omgevingsvergunning. De...
 • Vorming
  Vigotec
  20.10.20

  Uitgebreide opleiding risico-analyse

  Leer een flexibel en dynamisch risico-management uitwerken en verder denken dan de wet. Analyse en follow-up van risico's op vlak van welzijn zijn verplicht sinds de Welzijnswet (04.08.96) van kracht is. In de drie KB's van 27 maart 1998...
 • Vorming
  Vigotec
  20.10.20

  Basisopleiding risico-analyse

  Leer een flexibel en dynamisch risico-management uitwerken en verder denken dan de wet. Analyse en follow-up van risico's op vlak van welzijn zijn verplicht sinds de Welzijnswet (04.08.96) van kracht is. In de drie KB's van 27 maart 1998...
 • Evenement
  20.10.20

  Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen - najaar 2020

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert opnieuw netwerksessies voor vertrouwenspersonen in het najaar van 2020. Voor u als vertrouwenspersoon de uitgelezen kans om ervaringen en cases uit te wisselen en te bespreken.
 • Vorming
  20.10.20

  Binnenmilieu

  Ontdek het nieuw KB binnenlucht van 2 mei 2019 Een gezond binnenmilieu op kantoor is onontbeerlijk: werknemers presteren beter en voelen zich gelukkiger en fitter. Op 2 mei 2019 verscheen het nieuwe KB binnenlucht. Kent u de nieuwigheden al? Als...
 • Vorming
  20.10.20

  Re-integratie langdurig zieken

  Doelstellingen Sinds 1 januari 2017 wordt u geconfronteerd met vragen tot re-integratie van langdurig zieken. Maar welke documenten en procedures zijn precies vereist? Wat is uw rol als preventieadviseur? En welke rol speelt het CPBW? Tijdens...
 • Vorming
  Vigotec
  20.10.20

  Basisopleiding risico-analyse

  Leer een flexibel en dynamisch risico-management uitwerken en verder denken dan de wet. Analyse en follow-up van risico's op vlak van welzijn zijn verplicht sinds de Welzijnswet (04.08.96) van kracht is. In de drie KB's van 27 maart 1998...
 • Bijscholing
  16.10.20

  Lerende jongeren op de werkvloer: Stage - Duaal leren - Deeltijds leren

  studienamiddag
 • Bijscholing
  16.10.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  16.10.20

  Initiatieopleiding EHBO

 • Recyclage
  16.10.20

  Preventieadviseur: bijscholing

  Als gediplomeerd preventieadviseur bent u wettelijk verplicht om de basisprincipes van uw functie geregeld op te frissen. Omwille van de coronamaatregelen gaat deze opleiding tot nader order online door...
 • Vorming
  15.10.20

  Handhaving van het omgevingsrecht: over geldboetes, bestuurlijke maatregelen en strafprocedures (en hoe ze te vermijden)

  Sinds 1 januari 2018 is de Omgevingsprocedure op alle niveaus in werking getreden. Op het gebied van handhaving bestaat er echter nog geen eengemaakte procedure. Milieumisdrijven en bouwmisdrijven worden elk volgens eigen regels afgehandeld. Zowel...
 • Vorming
  15.10.20

  Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem

  Opslag gevaarlijke producten: veelgestelde vragen De sectorale voorwaarden van Vlarem II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten vele gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven toch...
 • Bijscholing
  15.10.20

  Werken in de hoogte

  Werk jij wel eens in de hoogte? Heb je behoefte aan meer info over wetgeving & preventiemaatregelen hieromtrent? En heb je tips nodig om de gevaren op hoogte te kunnen inschatten?
 • Vorming
  15.10.20

  Masterclass milieucoördinatie

  De Masterclass biedt een 5 daags programma om preventieadviseurs, hr-verantwoordelijken, ondernemers en iedereen met milieutaken wegwijs te maken in milieureglementering, met het oog op het praktisch invullen en nakomen van verplichtingen.
 • Bijscholing
  15.10.20

  SeHy seminarie van 15 oktober 2020

  SeHy seminarie van 15 oktober 2020 - Een effectieve en duurzame veiligheidscultuur: hoe kom je daar?
 • Vorming
  15.10.20

  BA4 BA5

  Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen.
 • Evenement
  15.10.20

  Het Corona-nieuwe normaal: hoe welzijn garanderen en aanpassen in openbare diensten. Webinar via Teams

  Tijdens de Cononacrisis werd de arbeidsorganisatie ook in heel wat openbare diensten grondig doorheen geschud. Voor personeelsleden wiens functie zich ertoe leende, werd telethuiswerk de norm. Indien thuiswerk niet kon, moesten maatregelen nageleefd worden zoals de anderhalve meter afstand en mondmaskers tijdens het pendelen met het openbaar vervoer. Door de FOD WASO werd een generieke gids gepubliceerd om organisaties en ondernemingen bij te staan in de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten.https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-2-en
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  14.10.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  14.10.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  13.10.20

  Certified expert machineveiligheid: module 4 functionele veiligheid

  Functionele veiligheid is een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen en samenbouwen van machines. De betrouwbaarheid van besturingssystemen moet worden aangetoond. In deze module gaat u dieper in op het bepalen van performance level en SIL, het...
 • Vorming
  13.10.20

  Ability Case Manager

  De opleiding richt zich tot een multidisciplinair publiek en wil re-integratie en jobbehoud na afwezigheid van een werknemer omwille van gezondheidsproblemen optimaliseren.
 • Evenement
  13.10.20

  Workshop: analyse van de risico’s op MSA bij het hanteren van lasten - VOLZET

  MSA, waaronder rugklachten, peesontstekingen en pijn aan de knieën…, vormen de belangrijkste oorzaken van afwezigheden op het werk, meer dan 1/3 valt hieraan toe te schrijven. Verkeerde bewegingen kunnen al snel een invloed uitoefenen op het fysieke welzijn van de medewerkers. Daarom is het nodig om deze risico’s te inventariseren, analyseren en doeltreffend aan te pakken via concrete en passende preventieacties. Deze halve dag staat volledig in het teken van de risico’s met betrekking tot het hanteren van lasten.
 • Bijscholing
  13.10.20

  Oorzaken onderzoeken bij arbeidsongeval (arbeidsongevallenonderzoek)

  Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet...
 • Bijscholing
  13.10.20

  Oorzaken onderzoeken bij arbeidsongeval

  Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet...
 • Vorming
  13.10.20

  Opleiding tot Vertrouwenspersoon

  Deze vijfdaagse opleiding omschrijft en ondersteunt de belangrijke taak van de vertrouwenspersoon. De opleiding beantwoordt aan de wetgeving inzake de preventie van psychosociale risico's op het werk en leert de risico's te herkennen en...
 • 13.10.20

  Preventieadviseur niveau 3: basisopleiding

  Elke werkgever moet een preventieadviseur aanstellen. Deze adviseur waakt over en verbetert de veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Om zijn taken op een optimale manier uit te voeren moet hij zeker opgeleid worden. Dankzij deze opleiding,...
 • Bijscholing
  12.10.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  09.10.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Bijscholing
  09.10.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  08.10.20

  Praktische blusopleiding

  Dagelijks worden we, zowel in privésituaties als in de bedrijfswereld, geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar heel vaak ook met desastreuze materiële verliezen en enorm menselijk leed tot gevolg. Preventie en - als...
 • Bijscholing
  08.10.20

  Verkeerspreventiebeleid opstellen (verkeersveiligheid)

  Wat zijn de basisprincipes van een geïntegreerd verkeerspreventiebeleid? Welke stappen moet je volgen om een beleid op sporen te zetten? Hoe kan je ongevallen voorkomen in het woon-werktraject? Het stijgend aantal verkeersongevallen is voor steeds...
 • Bijscholing
  08.10.20

  Plannen, voorbereiden en opvolgen van keuringen (keuringscoördinator)

  Heel wat keuringen zijn wettelijk verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen één van jouw taken? Heb je nood aan informatie en praktische tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Dan is deze...
 • Evenement
  08.10.20

  Alcohol-, drugs- en medicatiebeleid in de onderneming

  Alcohol-gerelateerde kosten in de werkomgeving worden in België geraamd op zo’n 2,2 miljard euro. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de productiviteit daalt met 25% bij medewerkers met een ernstig alcoholprobleem. Een preventief alcohol-, drugs- en medicatiebeleid biedt werkgevers handvaten om met dergelijke problemen op de werkvloer om te gaan.
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  08.10.20

  Workshop opstarten globale risicoanalyse in KMO

 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  08.10.20

  Veerkrachtig omgaan met stress

 • Vorming
  08.10.20

  Veranker en borg uw veiligheidscultuur conform ISO 45001

  De ISO 45001 vervangt de OHSAS. Deze ISO norm vraagt een nieuwe en andere invulling van de veiligheidsgedrag- en veiligheidscultuuraanpak. Vanuit de norm moet u meer focussen op leiderschap, gedrag, werknemersparticipatie en de koppeling tussen de...
 • Vorming
  08.10.20

  Tweedaagse vorming - Train the trainer ter preventie van musculoskeletale (spier- en skelet-)aandoeningen bij kantoorwerk

  Hoe een doeltreffende en duurzame preventie van MSA in kantoren voeren? Dag 2 van deze vorming vindt plaats op woensdag 21 oktober 2020.
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  07.10.20

  Een positieve geest in een gezond lichaam

 • Vorming
  07.10.20

  Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B - Oktober 2020

  De opleiding bereidt de cursist voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het K.B. van 25 januari 2001...
 • Vorming
  07.10.20

  Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A - Oktober 2020

  De niveau A opleiding omvat naast de algemene kennis ook de vereiste kennis tot het coördineren van veiligheid op grote en industriële werven en het opstellen van een coördinatiestructuur. Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het K.B. van 25...
 • Bijscholing
  07.10.20

  Machinerichtlijn, machineveiligheid en LOTOTO

  Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid.
 • Bijscholing
  07.10.20

  Asbest herkennen en voorkomen (omgaan met asbest)

  Ben je op de hoogte van wat asbest precies is en waar het kan voorkomen? Wil je je beter informeren over de actuele wetgeving rond asbest? Heb je nood aan kennis om de wetgeving in de praktijk, met focus naar preventiemaatregelen, toe te passen? Dan...
 • Bijscholing
  06.10.20

  Risico's herkennen en voorkomen bij interne transportmiddelen (intern transport)

  Kom jij wel eens in contact met mobiele arbeidsmiddelen? Wil je meer inzicht in de dagelijkse risico's hieromtrent? En ken jij de reglementaire bepalingen? Het intern transport is het verplaatsen, vervoeren en verhandelen van goederen of...
 • Vorming
  06.10.20

  Certified Human Capital Management®: module Insourcing

  Definitie concepten werkhervatting versus care-as-usual Cijfers en letters m.b.t. ziekteverzuim en werkhervatting Theoretische kaders Wetgeving werkhervatting Overzicht betrokken stakeholders Beroepsgeheim en communicatie Insourcing-aanpak...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  06.10.20

  Workshop 'Het opsporen van specifieke risico's bij werknemers die rechtstreeks in contact komen met voeding'

 • Evenement
  06.10.20

  Agressiepreventie in het onderwijs: als school agressie aanpakken en voorkomen - tweedaagse sessie voor het basisonderwijs - VOLZET

  Agressie is, net als in de maatschappij, ook in het onderwijs een realiteit. De mogelijkheid om met agressie geconfronteerd te worden, creëert bij nogal wat leerlingen en personeelsleden een gevoel van onveiligheid en onmacht. Pas als een school werk maakt van een schoolbreed beleid, kan de hoeveelheid agressie effectief dalen en zal het welbevinden van alle betrokkenen toenemen.
 • Bijscholing
  06.10.20

  Gedrag & Veiligheid - Tweedaagse training

  In deze 2 dagen leer je met enkele wetenschappelijke inzichten hoe menselijk gedrag écht werkt. En hoe je het kan beïnvloeden. Aan het eind van deze training heb je een diepgaand begrip van hoe het menselijk gedrag werkt weet je hoe je gedrag...
 • Vorming
  06.10.20

  Basisvorming voor hulpverleners (2,5 dagen)

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Vorming
  06.10.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies

  Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn. Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en...
 • Vorming
  06.10.20

  Certified expert machineveiligheid module 3 Toegepaste technieken

  Doelstellingen In het kader van de machinerichtlijn is een technisch kader van honderden geharmoniseerde normen geschreven. Wanneer u aan deze normen voldoet, hebt u het wettelijke vermoeden van overeenstemming met de richtlijn. Het is dus...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  05.10.20

  Alcohol en drugs op de werkvloer

 • Bijscholing
  05.10.20

  Leren overtuigen, veranderingen begeleiden en meetings faciliteren (strategische vaardigheden)

  Wil je graag meer invloed krijgen op mensen waar je geen hiërarchische leidinggevende van bent? Heb je advies nodig over manieren die mensen stimuleren om effectief te veranderen? En wil je meer knowhow over het opzetten van constructieve en...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  01.10.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Bijscholing
  01.10.20

  Soorten, beheer en inhoud van werkvergunningen

  Weet jij voor welke taken er een werkvergunning nodig is? Ben je op de hoogte van de informatie die aanwezig moet zijn op een werkvergunning? Ben je bekend met de risico's waarmee je rekening moet houden bij een werkvergunning? Dit en nog veel...
 • 01.10.20

  Arbeidsongevallen bij uitzendkrachten

  Wie heeft welke rol bij een arbeidsongeval met uitzendkrachten? Wat zijn de valkuilen? Wat verdient extra aandacht om ongevallen te voorkomen? Op deze studiedag kom je meer te weten over ongevallencijfers, aangiftes, het onderzoek, juridische...
 • 01.10.20

  Vertrouwenspersoon: bijscholing en supervisie

  Wetgeving verandert en nieuwe inzichten leiden tot nieuwe procedures. In deze bijscholing ontvangt u informatie rond wetgeving en procedures, maar is er ook ruimte om ervaring uit te wisselen met andere vertrouwenspersonen. Deze opleiding is...
 • Vorming
  01.10.20

  Basisopleiding KMO Preventieadviseur (6-daagse opleiding)

  Iedere onderneming, hoe klein of hoe groot ook, is wettelijk verplicht om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Voor bedrijven van de D-groep mag deze functie uitgeoefend worden door de werkgever zelf. Voor C-...
 • Vorming
  01.10.20

  Risico’s en preventiemaatregelen bij laag- en hoogspanningsinstallaties

  Als preventieadviseur moet u advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Hebt u vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Deze opleiding...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  30.09.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Bijscholing
  30.09.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  29.09.20

  De impact van de hiërarchische lijn op de veiligheidscultuur

  Bewustmaking en responsabilisering Deze opleiding geeft u alle kennis die nodig is om de leden van de Hiërarchische Lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden als N+1. Na deze opleiding kennen de deelnemers: de wettelijke...
 • Vorming
  29.09.20

  Certified expert machineveiligheid: module 2 Risicoanalyse voor machines

  Risicoanalyse is een essentieel onderdeel van de machinerichtlijn. Ze wordt uitgevoerd voordat een machine een CE-markering opgekleefd krijgt. Ook de wetgeving arbeidsveiligheid verplicht een beoordeling van de risico's op het werk, met als...
 • Bijscholing
  29.09.20

  Van preventieadviseur naar SHEQ manager

  Ben jij een preventieadviseur? Kom je wel eens in contact met de SHEQ manager taken? Heb je hulp nodig bij de juiste invulling van deze functie?
 • Bijscholing
  29.09.20

  Webinar - Interne bijscholing voor preventieadviseurs

  Deze studiedagen zijn in de eerste plaats bestemd voor personeelsleden van Engie Electrabel die in het bezit zijn van een diploma van preventieadviseur. Ook andere preventieadviseurs van de Engie group België mogen deelnemen. De studiedagen, onder...
 • Vorming
  Vigotec
  29.09.20

  Opleiding veiligheidswacht

  Je leert de taken van een veiligheidswacht en wordt getraind hoe om te gaan met de verantwoordelijkheden en risico's in verschillende situaties. Op het einde van deze cursus ben je klaargestoomd om de functie uit te oefenen en kan je in geval...
 • Recyclage
  Securex
  28.09.20

  Bedrijfshulpverlener (EHBO): bijscholing (COVID-19) online

  COVID-19 is een nieuw virus waarmee men rekening moet houden tijdens de hulpverlening. Een eventuele besmetting kan immers in 2 richtingen plaatsvinden: van slachtoffer naar hulpverlener, maar ook van hulpverlener naar slachtoffer. Dit heeft...
 • Evenement
  28.09.20

  ESENER 3 - Welzijn op het werk in de Belgische en Europese bedrijven - webinar

  Het Europese Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) is één van de projecten van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Deze enquête levert uitgebreide informatie op vlak van veiligheid en gezondheid in de bedrijven. De derde golf van de Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico's (ESENER) werd uitgevoerd in het voorjaar/zomer 2019, waarbij meer dan 45.000 bedrijven in alle activiteitensectoren en bedrijfsgrootteklassen in 33 Europese landen werden geïnterviewd.
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  28.09.20

  Basisopleiding voor vertrouwenspersonen

  28.09.2020; 05.10.2020; 12.10.2020; 19.10.2020; 26.10.2020 (telkens van 09:00 - 16:30) ...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  28.09.20

  Basisopleiding preventieadviseur niveau 3

  Wilt u graag preventieadviseur worden in uw bedrijf? Dan kan u tijdens deze basisopleiding de eerste inzichten verwerven. Elke zaakvoerder of aangestelde preventieadviseur veiligheid dient een grondig basisinzicht te hebben om zijn verplichtingen...
 • Vorming
  25.09.20

  studienamiddag 'Elektrische risico's en het nieuw AREI: Praktische aanpak

  studienamiddag georganiseerd door het provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen ...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  25.09.20

  Basisopleiding EHBO-hulpverlener

  De opleiding wordt over meerdere dagen verspreid: 25.09.2020; 02.10.2020; 09.10.2020; 16.10.2020; 23.10.2020 (telkens van 13:00 - 17:00) ...
 • Vorming
  25.09.20

  Coronavirus: heropstart, maatregelen voor bedrijven en lessons learned

  Het coronavirus dwong u ongetwijfeld om uw processen en bedrijfsvoering aan te passen. Tussen maart en juli werd thuiswerken de norm en werden er tal van veiligheidsmaatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ondertussen zijn...
 • Vorming
  24.09.20

  Tweedaagse vorming - Train the trainer ter preventie van musculoskeletale (spier- en skelet-)aandoeningen in de zorgsector - VOLZET

  Hoe een doeltreffende en duurzame preventie van MSA invoeren in mijn zorgorganisatie? Tijdens deze tweedaagse vorming wordt er ingezet op het aanbrengen en uitwisselen van technische en praktische kennis om concrete en effectieve preventieactiviteiten te kunnen realiseren binnen de eigen onderneming. De benadering is drieledig: succesvolle preventieacties (goede praktijken) onderling uitwisselen; reeds ervaren knelpunten en de mogelijke oplossingen in kaart brengen; nieuwe kennis vergaren.
 • Vorming
  24.09.20

  BA4 BA5

  Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen.
 • Vorming
  24.09.20

  Veiligheid anders bekeken: module 4

  Als preventieadviseur dien je de wetgeving te volgen en ben je meestal bezig met de “klassieke” veiligheid zoals noodplan, risicoanalyses, brandpreventie… In deze opleiding gaan wij interactief in dialoog over de welzijnswet om. Er worden...
 • Vorming
  24.09.20

  Controles van elektrische installaties voor preventieadviseurs

  U hebt een beperkte voorkennis van elektricitieit, maar moet een gefundeerd advies uitbrengen over de veiligheid van elektrische installaties? Tijdens deze opleiding ontdekt u alles wat u moet weten om een veiligheidsadvies over elektrische...
 • Vorming
  Vigotec
  24.09.20

  Safety Academy werken op hoogte

  Wilt u ook expert worden in veilig werken op hoogte? Schrijf u dan nu in voor onze Academy in Dessel en blink uit in één, meerdere of echt elk deeldomein! ...
 • Vorming
  Vigotec
  24.09.20

  Safety Academy besloten ruimten

  Wilt u ook met kennis van zaken praten over of werken in besloten ruimten? Schrijf u dan nu in voor onze Academy in Dessel en word een expert in één, meerdere of echt elk deeldomein! ...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  23.09.20

  Workshop stemhygiëne

 • Vorming
  Vigotec
  23.09.20

  Opleiding adembescherming

  Werkt u soms in risicovolle atmosfeer? Lage zuurstofconcentratie en/of brandbare stoffen? U leert tijdens deze sessie welke oplossingen er bestaan in adembescherming en hoe deze te gebruiken. Op het einde van deze cursus kan u de middelen hanteren...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  22.09.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  22.09.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Uw opdracht...
 • Vorming
  22.09.20

  Documentenbeheer voor de preventieadviseur

  Dankzij een doeltreffend en transparant documentenbeheerssysteem kan de preventieadviseur tijd vrij maken voor het 'echte' preventiewerk! Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert u hoe u snel en efficiënt te werk kunt gaan bij de...
 • Vorming
  22.09.20

  Certified expert machineveiligheid: module 1 de machinerichtlijn

  Deze module loodst u door de verschillende artikels en bijlagen van de machinerichtlijn. Definities worden verklaard, essentiële eisen toegelicht en op te leveren documenten doorgesproken. U ontdekt in detail: Het verschil tussen voltooide en niet...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  21.09.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • 21.09.20

  Basisopleiding vertrouwenspersonen (5-daagse opleiding)

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen conform de wetgeving van 28 februari 2014. Naast een verduidelijking over het takenpakket van een vertrouwenspersoon, verkrijg je ook inzichten over...
 • Vorming
  21.09.20

  Corporate Wellness, een strategie voor gelukkige en gezonde medewerkers

  Programma A. Voormiddag: Verkrijg de buy-in van het management 1. Corporate Wellness: wat is het? 2. Corporate Wellness: hoe begint u eraan? Aanpak en uitdagingen vandaag Garantie voor een geslaagd beleid 3. Waarom is Corporate Wellness...
 • Vorming
  17.09.20

  Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten (inclusief ACTUA codextrein, omgevingsvergunning en verzameldecreet omgeving)

  De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning. Sinds 1...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  16.09.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Bijscholing
  15.09.20

  Kennis overbrengen, presenteren en toolboxen (didactische vaardigheden)

  Sta je in voor het geven van presentaties, opleidingen of toolboxen? Heb je tips & tricks nodig over hoe je best kennis overbrengt? En hoe je ervoor zorgt dat de bijgebrachte leerstof effectief wordt toegepast? Doceren is echt een vak apart. En...
 • Vorming
  15.09.20

  WEBINAR: Hogere cursus brandpreventie

  Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs, verzekeraars, brandweer, ambtenaren, experts, studiebureaus, raadgevend ingenieurs, architecten, enz. Deze opleiding is een noodzakelijke aanvulling voor personen die initiatieven moeten nemen op...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  15.09.20

  Workshop psychosociale risicoanalyse in KMO

 • Vorming
  15.09.20

  De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren

  De OHSAS 18001 wordt de ISO 45001-norm Managementsystemen hebben als doel het continu verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit op verschillende vlakken waaronder veiligheid en gezondheid. De OHSAS 18001 werd herzien en als ISO 45001 gepubliceerd...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  14.09.20

  Workshop psychosociale risicoanalyse in KMO

 • Vorming
  Vigotec
  14.09.20

  Uitgebreide opleiding kleine blusmiddelen

  Je leert omgaan met de verschillende kleine brandblusmiddelen en oefent gecontroleerd met poederblussers, CO2-blussers en haspels. Op het einde van deze cursus kan je de middelen hanteren en weet je hoe te reageren in geval van brand...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  11.09.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  11.09.20

  Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen regio Limburg

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar te delen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee ze worstelen. Tijdens deze supervisiemomenten...
 • Vorming
  11.09.20

  Preventieadviseur Psychosociale aspecten van de arbeid - September 2020

  De opleiding leidt toekomstige preventieadviseurs psychosociale aspecten op om hun taken in de interne of externe preventiedienst op te nemen. De preventieadviseurs staan de werkgevers bij om de risico’s in kaart te brengen en advies te geven over...
 • 10.09.20

  Contactnamiddag KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Beeldschermwerk

  Het periodiek medisch onderzoek voor beeldschermwerkers is afgeschaft sinds 1 januari 2016. De wetgeving voorziet in de plaats daarvan dat u een risicoanalyse moet maken van dit werken met de computer (Codex boek VIII, titel 2 beeldschermen). In...
 • Vorming
  10.09.20

  Certified Human Capital Management®: module Stresscrafting

  Het concept 'stress' Hoe stress inzetten als opportuniteit De neurobiologie van stress Verschillende typen stress Identificatie van negatieve of toxische stress Het ombuigen van negatieve of toxische stress naar activerende stress De...
 • Bijscholing
  10.09.20

  Gebruik van perslucht voor adembescherming

  Werk je in besloten ruimtes? Of maak je deel uit van de interventieploeg? Word je wel eens omringd door gevaarlijke stoffen? Of kom je regelmatig in contact met giftige rook? Giftige rook of gevaarlijke gaswolken deren niet zolang gezorgd wordt voor...
 • Vorming
  10.09.20

  Schakelprogramma voor de opleiding Preventieadviseur Niveau 1

  De opleiding is bedoeld voor deelnemers die over een getuigschrift MVK (Middelbare veiligheidskunde - Nederland) beschikken en de opleiding preventieadviseur niveau 1 willen volgen. De kennis van de Belgische welzijnswetgeving is echter een...
 • Vorming
  08.09.20

  Intern Verkeersplan opzetten

  Kom jij in je onderneming in aanraking met intern verkeer? Wil je graag de verschillende weggebruikers scheiden om mogelijke schade en ongevallen te voorkomen? En heb je hulp nodig bij een goed en transparant verkeersplan, ondersteund door...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  08.09.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  08.09.20

  Veilig woonwerkverkeer

  Arbeidsongevallen in het verkeer zijn een aanzienlijke en nog altijd groeiende verliespost, zowel voor privé bedrijven als in de openbare sector. Werkgevers kunnen zelf heel veel doen om de verkeersveiligheid van hun personeel te verbeteren. De...
 • Vorming
  Vigotec
  08.09.20

  Basisopleiding kleine blusmiddelen

  Je leert omgaan met de verschillende kleine brandblusmiddelen en oefent gecontroleerd met CO2-blussers, waterschuim en haspels. Op het einde van deze cursus kan je de middelen hanteren en weet je hoe te reageren in geval van brand...
 • 07.09.20

  Gratis inspiratiesessie 'De risicoanalyse psychosociaal welzijn'

  U hebt nog nooit gehoord van de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk? Uw organisatie heeft deze verplichte risicoanalyse nog niet uitgevoerd? U wenst binnen uw organisatie een risicoanalyse rond psychosociaal welzijn uit te voeren, maar...
 • Vorming
  07.09.20

  Preventieadviseur Niveau 2 - september 2020

  Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen: preventieadviseurs in een groep B-bedrijf of preventiemedewerkers in een groep A-bedrijf. De opleiding is doorspekt met praktische oefeningen en...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  04.09.20

  Basisopleiding EHBO-hulpverlener

  De opleiding wordt over meerdere dagen verspreid: 04.09.2020; 11.09.2020; 18.09.2020; 25.09.2020; 02.10.2020 (telkens van 13:00 - 17:00) ...
 • Vorming
  03.09.20

  Intern Verkeersplan opzetten

  Kom jij in je onderneming in aanraking met intern verkeer? Wil je graag de verschillende weggebruikers scheiden om mogelijke schade en ongevallen te voorkomen? En heb je hulp nodig bij een goed en transparant verkeersplan, ondersteund door...
 • Vorming
  03.09.20

  Aanvullende multidisciplinaire basismodule tot preventieadviseur

  UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules: de...
 • Vorming
  03.09.20

  Multidisciplinaire basisvorming - start 3 september 2020 - VOLZET

  VOLZET: Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau I of niveau II) gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wie verder wil doorstromen, moet voldoen aan de voorwaarden...
 • Vorming
  02.09.20

  Thuiswerk en ergonomie

  Sinds de corona-crisis is thuiswerken de norm. U kent ongetwijfeld de ergonomische basisregels. Maar kunt u ze ook vertalen naar een thuisomgeving? En weet u dat u naast de werkplekopstelling ook de werkruimte én het gedrag van de medewerkers moet...
 • Vorming
  02.09.20

  Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs - september 2020

  De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.
 • Vorming
  02.09.20

  Multidisciplinaire basisvorming - start 2 september 2020

  Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau I of niveau II) gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wie verder wil doorstromen, moet voldoen aan de voorwaarden van de...
 • Vorming
  Vigotec
  02.09.20

  Basisopleiding B-VCA

  Nood aan kennis over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk? Je leert tijdens deze sessie inschatten hoe je best zelf veilig werkt in bepaalde gevaarlijke of risicovolle situaties. Die kennis is broodnodig als je met verschillende...
 • Vorming
  01.09.20

  Preventieadviseur Niveau 1 - september 2020

  De opleiding preventieadviseur niveau 1 is georganiseerd in thematische modules. Op die manier sluit de opleiding niveau 1 flexibel aan zowel op de noden van het terrein als op de eisen uit de regelgeving omtrent de opleiding van preventieadviseurs...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  28.08.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • 25.08.20

  Summerclass: opfrissingscursus voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van deze nieuwe opfrissingscursus willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om hun kennis mbt. bepaalde relevante topics ‘op te frissen’ en up to date te houden.
 • Vorming
  25.08.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. In deze...
 • Bijscholing
  20.08.20

  Online zomernocturne - ‘Levensreddende regels’ of ‘Life Saving Rules’: hoe begin je eraan? - 20 augustus 2020

  De voorbije decennia is het aantal arbeidsongevallen in zowat alle sectoren sterk afgenomen, dankzij veiliger arbeidsmiddelen en een groter belang van een veilige arbeidsorganisatie. Daarentegen neemt het aantal zeer ernstige en dodelijke ongevallen...
 • Bijscholing
  20.08.20

  Online ochtend cursus - Werken in besloten ruimten - 20 augustus 2020

  De risico’s van besloten ruimtes zijn vaak dezelfde als in een ‘klassieke’ werkomgeving. Alleen zijn de werkomstandigheden en reddingsmogelijkheden veel moeilijker. Waar een gevaar in een normale omgeving een ‘matig’ risico inhoudt, wordt dat in een...
 • Bijscholing
  17.08.20

  Online zomernocturne - Onderzoek van ernstige arbeidsongevallen: valkuilen en beperkingen - 17 augustus 2020

  Ernstige tot dodelijke arbeidsongevallen vereisen een doorgedreven onderzoek, en dat is (gelukkig) geen alledaagse materie. Veel preventieadviseurs en veiligheidskundigen zijn wel bekend met de oorzakenanalyse (feitenboom of andere methode), wat ze...
 • Bijscholing
  13.08.20

  Online zomernocturne - ISO 45001 als V&G management- en auditsysteem - deel 2: interne audit - 13 augustus 2020

  De cursus biedt een vervolg op het eerste deel "ISO 45001 als V&G management- en auditsysteem: een intro" dat op 10 augustus wordt gegeven. In het eerste deel ontdek je het doel en toepassingsgebied van de norm, wat biedt de norm (en...
 • Bijscholing
  10.08.20

  Online zomernocturne - ISO 45001 als V&G management- en auditsysteem - deel 1: intro - 10 augustus 2020

  De internationaal bekende norm OHSAS 18001 voor V&G beheerssystemen vervalt in 2021; dan wordt haar opvolger ISO 45001 van kracht. Tijd dus voor OHSAS aanhangers om over te stappen indien zij een hernieuwde certificatie beogen, of voor minder...
 • Vorming
  08.07.20

  Preventieadviseur niveau 3

  Onze opleiding Preventieadviseur niveau 3 geeft u de competenties om effectief op een basisniveau aan de slag te kunnen. We doen dit door te focussen op een duidelijke uitleg en een helder overzicht, maar vooral door praktijk te integreren in de...
 • Vorming
  02.07.20

  Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2018

  De nieuwe ISO 19011:2018 vertaald naar de praktijk Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk...
 • Vorming
  02.07.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies

  Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn. Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en...
 • Vorming
  Vigotec
  01.07.20

  Opleiding veilig werken met stellingen

  Je leert op veilige wijze ladders op te stellen, systeemstellingen op te bouwen, te gebruiken, er op en om te werken en ze te keuren.
 • Vorming
  Vigotec
  01.07.20

  Basisopleiding B-VCA

  Nood aan kennis over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk? Je leert tijdens deze sessie inschatten hoe je best zelf veilig werkt in bepaalde gevaarlijke of risicovolle situaties. Die kennis is broodnodig als je met verschillende...
 • Bijscholing
  26.06.20

  (Online)Bijscholing Preventieadviseur - Klimaat en luchtverversing

  Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt...
 • Vorming
  25.06.20

  Explosieveiligheid en het nieuwe AREI

  Welke impact heeft het nieuwe AREI op ATEX-installaties? Dit webinar geeft enkele antwoorden op veel voorkomende vragen over het gebruik van elektrisch materieel in een ATEX-zone. U ontdekt: de wijzigingen met betrekking tot explosieveiligheid die...
 • Vorming
  25.06.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen...
 • 23.06.20

  Contactnamiddag KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Arbeidsongevallenonderzoek

  In elke organisatie gebeuren er spijtig genoeg ongevallen. Ongevallen en incidenten zijn nadelig voor een organisatie, ze kosten veel geld en kunnen leiden tot ernstige verwondingen, blijvende arbeidsongeschiktheid, ja zelfs tot dodelijke...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  22.06.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  22.06.20

  Hoe stress aanpakken in mijn organisatie en medewerkers bevlogen houden?

  Sinds de laatste wetswijziging betreffende psychosociale risico’s op 1 september 2014, worden stress en burn-out als volwaardige psychosociale risico’s erkend en dient elke werkgever een beleid te voeren rond de preventie ervan. En hoewel elke...
 • Vorming
  18.06.20

  Een stressbeleid opzetten: workshop

  U wilt het ziekteverzuim en de werklast in uw organisatie aanpakken? U wilt in uw organisatie een efficiënt stressbeleid opzetten? U wilt vernemen hoe u dat best aanpakt en welke stappen u moet zetten? U bent op zoek naar best...
 • Bijscholing
  18.06.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  17.06.20

  Risicoanalyses in de praktijk

  Het uitvoeren van risicoanalyses op de werkvloer is de basis van elk preventiebeleid. Het doel van een risicoanalyse: het identificeren van de verschillende taken per functie/werkpost een inschatting maken van gevaren en risico'...
 • Bijscholing
  17.06.20

  (Online)Bijscholing Preventieadviseur - Arbeidsongevallen

  Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  16.06.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  16.06.20

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door...
 • Vorming
  11.06.20

  Toolboxmeetings: de essentie

  Laat uw boodschap nazinderen U wilt starten met toolboxmeetings over milieu, veiligheid en welzijn in uw organisatie? Zorg dat uw inspanningen renderen. Deze opleiding geeft u op een halve dag praktijktips en cases. U ontdekt alle...
 • Bijscholing
  11.06.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  10.06.20

  Het (h)erkennen van overspanning en burn-out

  Stress valt niet meer weg te denken uit onze maatschappij, overal wordt er over gesproken. Ondanks het delicate karakter van dit thema, is het als bedrijf of organisatie cruciaal om er mee bezig te zijn. Wanneer stress problematisch wordt kan het...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  05.06.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Bijscholing
  05.06.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  04.06.20

  Praktische blusopleiding

  Dagelijks worden we, zowel in privésituaties als in de bedrijfswereld, geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar heel vaak ook met desastreuze materiële verliezen en enorm menselijk leed tot gevolg. Preventie en - als...
 • Vorming
  04.06.20

  Basisvorming voor hulpverleners (2,5 dagen)

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • 02.06.20

  Basisopleiding vertrouwenspersonen regio Limburg (5-daagse opleiding)

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen conform de wetgeving van 28 februari 2014. Naast een verduidelijking over het takenpakket van een vertrouwenspersoon, verkrijg je ook inzichten over...
 • Vorming
  02.06.20

  Risico’s en preventiemaatregelen bij laag- en hoogspanningsinstallaties

  Als preventieadviseur moet u advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Hebt u vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Deze...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  28.05.20

  Initiatieopleiding EHBO

 • Vorming
  28.05.20

  Veiligheid anders bekeken: module 3

  Als preventieadviseur dien je de wetgeving te volgen en ben je meestal bezig met de “klassieke” veiligheid zoals noodplan, risicoanalyses, brandpreventie… In deze opleiding gaan wij interactief in dialoog over de welzijnswet om. Er worden...
 • Vorming
  28.05.20

  De impact van de hiërarchische lijn op de veiligheidscultuur

  Bewustmaking en responsabilisering Deze opleiding geeft u alle kennis die nodig is om de leden van de Hiërarchische Lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden als N+1. Na deze opleiding kennen de deelnemers: de...
 • Vorming
  28.05.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. In deze...
 • 27.05.20

  Infosessie 'Een gezond verzuimbeleid'

  ‘Verzuim aanpakken’ is een veelgehoorde slogan, maar hoe doe je dit en waar begin je? Hoe houd je medewerkers gemotiveerd en zorg je ervoor dat ze graag komen werken? Wat kun je doen om te frequente en te lange afwezigheden te voorkomen? Hoe krijg...
 • Vorming
  26.05.20

  De risico-analyse brand: workshop

  Brandbestrijding is de laatste stap in een brandveiligheidsbeleid en toch is dit net het onderdeel waar bedrijven vooral op inzetten. Door de focus te zetten op brandpreventie, wordt de brandveiligheid groter en bespaart u kosten. Ook het...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  26.05.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  26.05.20

  Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

  Vertaal de wetgeving rond brandpreventie naar uw praktijk Na deze training kent u al de verplichtingen inzake brandpreventie. U kent de onderdelen van de risico-analyse brand, u kunt een brandpreventiedossier samenstellen en een intern noodplan...
 • Bijscholing
  20.05.20

  LiveStreaming cursus - Werken in besloten ruimten - 20 mei

  Met de coronadreiging werken 3 op 4 werknemers van thuis uit. Dit lukt op een aardige manier, dank zij de communicatietechnologie die ons met elkaar verbindt. We kunnen nog steeds overleggen en vergaderen, maar ook opleiden en trainen. Dit moment is...
 • Vorming
  20.05.20

  De omgevingsvergunning

  Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen geïntegreerd in 1 nieuwe omgevingsvergunning. De...
 • Vorming
  19.05.20

  De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?

  De verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing. De controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. Tijdens deze opleiding ontdekt u op een halve dag: de verplichtingen die u moet naleven inzake...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  15.05.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  14.05.20

  EHBO-opleiding voor aangeduide persoon

  Voor de aangeduide personen biedt Premed bijgaande opleiding aan waarbij een basis van EHBO wordt toegelicht met praktische benadering en inoefening. Deze cursus is minder uitgebreid dan de basisvorming EHBO voor hulpverleners...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  14.05.20

  Workshop brandbestrijding

 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  14.05.20

  Workshop brandbestrijding

 • Formation
  14.05.20

  Brandopleiding: het gebruik van kleine blusmiddelen

  Stel dat er brand uitbreekt in uw bedrijf. Hoe pakt u dat aan? Hoe brengt u uzelf en uw collega’s in veiligheid? En vooral: hoe had u de brand kunnen voorkomen? Deze opleiding leert u hoe een beginnende brand kunt bestrijden en voorkomen u dat de...
 • Vorming
  14.05.20

  Ergonomie voor de preventieadviseur

  Steeds meer medewerkers kampen met fysieke klachten. Dit leidt tot werkverlet en absenteïsme. Een aangepaste werkplaats waarbij ingezet wordt op ergonomie, kan helpen om fysieke klachten en dus werkverlet te voorkomen. Tijdens deze...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  13.05.20

  Workshop uitvoeren analyse beeldschermwerkposten

  Tijdens deze workshop maakt u kennis met het gebruik van een checklist om de analyse van beeldschermwerkposten uit te voeren. Na deze sessie kan u in uw eigen onderneming aan de slag met een analyse van de beeldschermwerkposten.
 • Bijscholing
  13.05.20

  LiveStreaming cursus - Risicoanalyse en -evaluatie methodes: een overzicht - 13 mei

  Met de coronadreiging werken 3 op 4 werknemers van thuis uit. Dit lukt op een aardige manier, dank zij de communicatietechnologie die ons met elkaar verbindt. We kunnen nog steeds overleggen en vergaderen, maar ook opleiden en trainen. Dit moment is...
 • Bijscholing
  12.05.20

  Bijscholingscursus EBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  12.05.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  12.05.20

  Module 16 - Interventie + bezoek

  In deze opleiding doen de cursisten een grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om verbeteringen voor te stellen...
 • Vorming
  12.05.20

  Veilig werken met derden

  Veilig werken met derden: fundament voor een goede samenwerking Werken met onderaannemers en uitzendkrachten? Daarbij is het belangrijk dat u de verplichtingen kent - voor beide kanten. Wie staat in voor de veiligheid van derden? Bent u...
 • Vorming
  11.05.20

  Basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen 0-12 jaar

  Onthaalouders en personeel tewerkgesteld in de Vlaamse kinderopvang moeten vanaf 1/9/2009 in het bezit zijn van een attest van een basisopleiding reanimatie van kinderen (MB 26/2/2009 en BS 17/3/2009). Premed is door Kind en Gezin opgenomen in de...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  08.05.20

  Basisopleiding EHBO-hulpverlener

  De opleiding wordt over meerdere dagen verspreid: 08.05.2020; 15.05.2020; 22.05.2020; 29.05.2020; 05.06.2020 (telkens van 13:00 - 17:00) ...
 • 07.05.20

  Contactnamiddag KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Risicoanalyse in KMO

  In elke organisatie zijn er risico’s aanwezig die aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke situaties en/of schade. Het doel van de risicoanalyse is, naast de identificatie van de verschillende risico’s, een inschatting te maken zodat er gepaste...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  07.05.20

  Basisopleiding EHBO-hulpverlener

  De opleiding wordt over meerdere dagen verspreid: 07.05.2020; 14.05.2020; 18.05.2020; 28.05.2020; 04.06.2020 (telkens van 13:00 - 17:00)...
 • 07.05.20

  Preventieadviseur niveau 3: basisopleiding

  Elke werkgever moet een preventieadviseur aanstellen. Deze adviseur waakt over en verbetert de veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Om zijn taken op een optimale manier uit te voeren moet hij zeker opgeleid worden. Dankzij deze opleiding,...
 • Bijscholing
  06.05.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  06.05.20

  Stress de baas (zijn)

  Vaak gestoord worden op het werk, een luidruchtige omgeving, multitasken waardoor de efficiëntie daalt … Het is geen evidente opdracht om dagelijkse stresssituaties positief aan te pakken. Hoe herken jij beginnende stresssignalen bij jezelf en in je...
 • Vorming
  05.05.20

  De omgevingsvergunning

  Vlaanderen is een uniek instrument rijker. Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen...
 • Bijscholing
  05.05.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  05.05.20

  Module 15 - Evacuatie

  In deze opleiding doen de cursisten een grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om verbeteringen voor te stellen.
 • 05.05.20

  Preventieadviseur niveau 3: basisopleiding

  Elke werkgever moet een preventieadviseur aanstellen. Deze adviseur waakt over en verbetert de veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Om zijn taken op een optimale manier uit te voeren moet hij zeker opgeleid worden. Dankzij deze opleiding,...
 • 05.05.20

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Als vertrouwenspersoon heeft u een verantwoordelijke rol met impact op het welzijn van uw collega’s. De wet rond psychosociale risico’s op het werk verplicht vertrouwenspersonen een basisopleiding te volgen. Tijdens deze erkende opleiding leert u...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  04.05.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • 04.05.20

  Masterclass stress en burn-out

  Krijgt uw organisatie regelmatig te kampen met medewerkers met spanningsklachten? Of bent u op zoek naar inzichten die uw organisatie helpen om een geïntegreerd en onderbouwd beleid te ontwikkelen ter voorkoming van ongezonde stress? Dan is deze...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  28.04.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  28.04.20

  Het tekenen van eenvoudige evacuatieplannen in PowerPoint

 • Vorming
  28.04.20

  Security management: basisopleiding

  Bent u verantwoordelijk voor security binnen uw organisatie, maar hebt u ook nog heel wat andere taken onder uw hoede? Of bent u misschien nieuw in de functie van securitymanager? Deze unieke opleiding over security biedt u in 2 dagen een grondig...
 • Vorming
  28.04.20

  Module 14 - Adembescherming

  In deze opleiding doen de cursisten een grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om verbeteringen voor te stellen...
 • Vorming
  28.04.20

  Veiligheid bij het ontwerpen van machines

  Doelstellingen Bij het ontwerp van een machine moet u zo vroeg mogelijk in het ontwerp oog hebben voor het veiligheidsaspect en de onderhoudbaarheid van de machine. Als u dat doet garandeert u snellere herstellingen en onderhoud van de machine en...
 • Vorming
  27.04.20

  Certified Human Capital Management®: certificatiemodule

  3 x 2 uur begeleiding door prof. dr. Elke Van Hoof Eindwerkpresentatie (inclusief vragen)...
 • Vorming
  27.04.20

  Basisvorming voor hulpverleners (2,5 dagen)

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  24.04.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  24.04.20

  Intervisie voor vertrouwenspersonen

 • Vorming
  23.04.20

  Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem

  Opslag gevaarlijke producten: veelgestelde vragen De sectorale voorwaarden van Vlarem II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten vele gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven toch...
 • Bijscholing
  23.04.20

  EHBO op de werkplaats: hoe een preventiebeleid uitwerken?

  Een ongeluk is snel gebeurd. Elk bedrijf moet hierop voorbereid zijn. Hoe kunt u een preventiebeleid rond eerste hulp op het werk concreet uitwerken? Welke verplichtingen heeft de werkgever op dat vlak? Hoe vaak en hoeveel mensen moet u opleiden en...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  23.04.20

  Het tekenen van eenvoudige evacuatieplannen in PowerPoint

 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  23.04.20

  Veerkrachtig omgaan met stress

 • Vorming
  23.04.20

  Binnenmilieu

  Ontdek het nieuw KB binnenlucht van 2 mei 2019 Een gezond binnenmilieu op kantoor is onontbeerlijk: werknemers presteren beter en voelen zich gelukkiger en fitter. Op 2 mei 2019 verscheen het nieuwe KB binnenlucht. Kent u de nieuwigheden al? Als...
 • Vorming
  23.04.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies

  Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn. Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en...
 • Vorming
  23.04.20

  Arbeidsongevallen in de praktijk

  Steeds meer verschillende profielen binnen een bedrijf worden belast met het opstellen, uitwerken en opvolgen van arbeidsongevallen. Bent u één van hen? Weet u welke stappen u moet zetten bij een arbeidsongeval? Kent u de wetgeving hieromtrent en...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  22.04.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Bijscholing
  21.04.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  21.04.20

  Module 13 - Gevaren van de interventie

  In deze opleiding doen de cursisten een grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om verbeteringen voor te stellen...
 • 21.04.20

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Als vertrouwenspersoon heeft u een verantwoordelijke rol met impact op het welzijn van uw collega’s. De wet rond psychosociale risico’s op het werk verplicht vertrouwenspersonen een basisopleiding te volgen. Tijdens deze erkende opleiding leert u...
 • Vorming
  21.04.20

  Coach uw medewerkers naar veilig gedrag

  Veiligheidsgedrag evolueert naar een veiligheidscultuur Als preventieadviseur houdt u in uw bedrijf de vinger aan de pols. U weet alles over de wettelijke verplichtingen rond veiligheid. En geeft zo de voorzet voor procedures, regels en...
 • Vorming
  21.04.20

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door...
 • Vorming
  21.04.20

  Re-integratie langdurig zieken

  Sinds 1 januari 2017 wordt u geconfronteerd met vragen tot re-integratie van langdurig zieken. Maar welke documenten en procedures zijn precies vereist? Wat is uw rol als preventieadviseur? En welke rol speelt het CPBW? Tijdens deze halve dag...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  16.04.20

  Organisatie van evacuatieoefeningen, evacuatietechnieken en -evaluatie

 • Vorming
  16.04.20

  Certified Human Capital Management® : module Hr-analytics en Insights voor een optimaal welzijnsbeleid

  Een goed welzijnsbeleid start met de juiste inzichten. Analyse van Payroll data kan tot belangrijke inzichten leiden omtrent 'Human Capital Effectiveness' die niet enkel het hr-management, maar ook het breder beleid van een organisatie...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  14.04.20

  Organisatie van evacuatieoefeningen, evacuatietechnieken en -evaluatie

 • Vorming
  03.04.20

  Coronavirus: actuele stand van zaken en welke preventieve maatregelen kunt u nemen?

  Door het coronavirus staat u voor heel wat onverwachte vragen en -uitdagingen met betrekking tot het welzijn van uw medewerkers: Wat is het coronavirus en wat is de actuele stand van zaken? Welke risico’s zijn er voor uw organisatie? Welke...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  03.04.20

  Verzuim en re-integratie: van beleid tot praktijk

 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  02.04.20

  Workshop uitvoeren analyse beeldschermwerkposten

 • 02.04.20

  Gratis inspiratiesessie 'De risicoanalyse psychosociaal welzijn'

  U hebt nog nooit gehoord van de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk? Uw organisatie heeft deze verplichte risicoanalyse nog niet uitgevoerd? U wenst binnen uw organisatie een risicoanalyse rond psychosociaal welzijn uit te voeren, maar...
 • Bijscholing
  02.04.20

  Liantis - gratis bijscholing preventieadviseurs

  Wil je als preventieadviseur op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in jouw vakgebied? Volg dan zeker de bijscholing die Liantis aanbiedt! In deze editie werken we rond verschillende thema's zoals alcohol & drugs, de herstructurering...
 • Bijscholing
  01.04.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Evenement
  31.03.20

  Omgevingsfactoren in het onderwijs

  Ook in onderwijsinstellingen zijn de omgevingsfactoren medebepalend voor de gezondheid en het welzijn van de leerlingen en personeel. Zowel voor renovaties en voor nieuwbouw maar ook voor aanpassingen aan de inrichting van de lokalen en de...
 • Bijscholing
  31.03.20

  Liantis - gratis bijscholing preventieadviseurs

  Wil je als preventieadviseur op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in jouw vakgebied? Volg dan zeker de bijscholing die Liantis aanbiedt! In deze editie werken we rond verschillende thema's zoals alcohol & drugs, de herstructurering...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  31.03.20

  Workshop opstarten globale risicoanalyse in KMO

 • Vorming
  31.03.20

  Certified Human Capital Management®: module Chief happiness Officer

  Doelstellingen De Belgische wetgeving voorziet meer aanmoediging voor bedrijven om te werken aan een wendbaar en werkbaar werk, waar welzijn een belangrijke pijler in is. De focus zou moeten liggen op een proactieve aanpak gealigneerd met de...
 • Vorming
  31.03.20

  Module 12 - Gassen en dampen : meten en detecteren

  In deze opleiding doen de cursisten een grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om verbeteringen voor te stellen...
 • Bijscholing
  30.03.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Formation
  30.03.20

  Brandopleiding: het gebruik van kleine blusmiddelen

  Stel dat er brand uitbreekt in uw bedrijf. Hoe pakt u dat aan? Hoe brengt u uzelf en uw collega’s in veiligheid? En vooral: hoe had u de brand kunnen voorkomen? Deze opleiding leert u hoe een beginnende brand kunt bestrijden en voorkomen u dat de...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  27.03.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  26.03.20

  Praktische blusopleiding

  Dagelijks worden we, zowel in privésituaties als in de bedrijfswereld, geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar heel vaak ook met desastreuze materiële verliezen en enorm menselijk leed tot gevolg. Preventie en - als...
 • Vorming
  25.03.20

  Basisopleiding preventieadviseur - Start maart 2020

  De basiscursus voor preventieadviseurs omvat 6 opleidingsdagen, die de toekomstige preventieadviseurs toelaten om de functie op te nemen in de zogenaamde C en D bedrijven met beperkt risico. De opleiding richt zich eveneens tot de leden van de...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  24.03.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Bijscholing
  24.03.20

  Liantis - gratis bijscholing preventieadviseurs

  Wil je als preventieadviseur op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in jouw vakgebied? Volg dan zeker de bijscholing die Liantis aanbiedt! In deze editie werken we rond verschillende thema's zoals alcohol & drugs, de herstructurering...
 • Vorming
  24.03.20

  Certified Human Capital Management®: module Chief happiness Officer

  Doelstellingen De Belgische wetgeving voorziet meer aanmoediging voor bedrijven om te werken aan een wendbaar en werkbaar werk, waar welzijn een belangrijke pijler in is. De focus zou moeten liggen op een proactieve aanpak gealigneerd met de...
 • Vorming
  24.03.20

  Module 11 - Automatische blusinstallaties

  In deze opleiding doen de cursisten een grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om verbeteringen voor te stellen.
 • Vorming
  19.03.20

  Verbeter de werking van uw CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)

  CPBW: een last of een middel om welzijn op de agenda van uw organisatie te zetten? U bent voorzitter van het CPBW in uw organisatie. Via dit forum zit u structureel samen met alle betrokken stakeholders rond welzijn. Maar haalt u eruit wat erin...
 • Bijscholing
  19.03.20

  Liantis - gratis bijscholing preventieadviseurs

  Wil je als preventieadviseur op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in jouw vakgebied? Volg dan zeker de bijscholing die Liantis aanbiedt! In deze editie werken we rond verschillende thema's zoals alcohol & drugs, de herstructurering...
 • Vorming
  19.03.20

  Certified Human Capital Management®: module Chief happiness Officer

  Doelstellingen De Belgische wetgeving voorziet meer aanmoediging voor bedrijven om te werken aan een wendbaar en werkbaar werk, waar welzijn een belangrijke pijler in is. De focus zou moeten liggen op een proactieve aanpak gealigneerd met de...
 • Formation
  19.03.20

  Brandopleiding: het gebruik van kleine blusmiddelen

  Stel dat er brand uitbreekt in uw bedrijf. Hoe pakt u dat aan? Hoe brengt u uzelf en uw collega’s in veiligheid? En vooral: hoe had u de brand kunnen voorkomen? Deze opleiding leert u hoe een beginnende brand kunt bestrijden en voorkomen u dat de...
 • Vorming
  De Nestor - Vormt in veiligheid
  19.03.20

  Basisvorming preventieadviseur niveau 3 (dagopleiding)

  Tijdens de basisvorming preventieadviseur maken de deelnemers kennis met de regelgeving en de opdrachten van de preventieadviseur. Na de opleiding ontvangen zij het getuigschrift "Basisvorming preventieadviseur" en kunnen zij op een...
 • Vorming
  De Nestor
  19.03.20

  Basisvorming preventieadviseur niveau 3 (dagopleiding)

  Tijdens de basisvorming preventieadviseur maken de deelnemers kennis met de regelgeving en de opdrachten van de preventieadviseur. Na de opleiding ontvangen zij het getuigschrift "Basisvorming preventieadviseur" en kunnen zij op een...
 • Vorming
  18.03.20

  Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs - maart 2020

  De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.
 • Bijscholing
  17.03.20

  Liantis - gratis bijscholing preventieadviseurs

  Wil je als preventieadviseur op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in jouw vakgebied? Volg dan zeker de bijscholing die Liantis aanbiedt! In deze editie werken we rond verschillende thema's zoals alcohol & drugs, de herstructurering...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  13.03.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  13.03.20

  Stress de baas (zijn)

  Vaak gestoord worden op het werk, een luidruchtige omgeving, multitasken waardoor de efficiëntie daalt … Het is geen evidente opdracht om dagelijkse stresssituaties positief aan te pakken. Hoe herken jij beginnende stresssignalen bij jezelf en in je...
 • Bijscholing
  12.03.20

  Bijscholing elektromagnetische velden

  Het vijfde generatie mobiele netwerk (draadloze systemen) of kortweg 5G is een nieuwe telecommunicatienorm en zal voor een ongekende revolutie zorgen in vele domeinen van onze maatschappij. Niet alleen op technologisch vlak maar ook psychologisch...
 • Vorming
  12.03.20

  Veiligheid anders bekeken: module 2

  Als preventieadviseur dien je de wetgeving te volgen en ben je meestal bezig met de “klassieke” veiligheid zoals noodplan, risicoanalyses, brandpreventie… In deze opleiding gaan wij interactief in dialoog over de welzijnswet om. Er worden...
 • Vorming
  12.03.20

  De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren

  De OHSAS 18001 wordt de ISO 45001-norm Managementsystemen hebben als doel het continu verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit op verschillende vlakken waaronder veiligheid en gezondheid. De OHSAS 18001 werd herzien en als ISO 45001 gepubliceerd...
 • Evenement
  12.03.20

  Bijscholing- en netwerkevent: Prenne 53

  Ben jij actief in preventie, welzijn, gezondheid of milieu? Dan is de Prenne wat je nodig hebt! Op dit evenement kan je netwerken, opleidingen volgen en een bezoekje brengen aan de vakbeurs, de Commerial Corner.
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  11.03.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Evenement
  10.03.20

  Studienamiddag - Indienststellingsverslagen – Praktisch bekeken

  Risico’s vermijden doe je aan de bron. Vooraleer nieuwe arbeidsmiddelen, collectieve- of persoonlijke beschermingsmiddelen en chemische producten binnengebracht worden in een bedrijf, is het goed om te onderzoeken wat de impact daar van is en wat de...
 • Bijscholing
  10.03.20

  Liantis - recyclage conseillers en prévention

  Vous voulez rester informé des évolutions dans votre domaine en tant que conseiller en prévention ? Venez suivre le recyclage proposé par Liantis ! Dans cette édition, nous travaillons sur différents thèmes tels que l'alcool et les drogues, la...
 • Vorming
  10.03.20

  Module 10 - Blusmiddelen

  In deze opleiding doen de cursisten een grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om verbeteringen voor te stellen.
 • Vorming
  10.03.20

  Controles van elektrische installaties voor preventieadviseurs

  U hebt een beperkte voorkennis van elektricitieit, maar moet een gefundeerd advies uitbrengen over de veiligheid van elektrische installaties? Tijdens deze opleiding ontdekt u alles wat u moet weten om een veiligheidsadvies over elektrische...
 • 09.03.20

  Hoe blootstelling aan kwartsstof beperken? De praktische consequenties van de nieuwe regelgeving - VOLZET

  Met deze studiedag willen we voornamelijk bijdragen tot een betere voorkoming van een ziekte die in toenemende mate bouwvakkers dreigt te treffen. Het gaat om de oude mijnwerkersziekte of silicosis als gevolg van het inademen van kristalijn silica. Tijdens de studievoormiddag zal enerzijds de evolutie van het aantal en de aard van de arbeidsongevallen in de bouwsector worden geschetst en anderzijds zullen ook de beroepsziekten in de bouw worden besproken. Samen met de betrokken organisaties wordt gezocht naar mogelijke bijkomende initiatieven om de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw te bevorderen.
 • Bijscholing
  09.03.20

  Agressie voorkomen en agressiebeleid opstellen (preventieve aanpak)

  Is je doel als preventieadviseur om de impact van én het aantal agressie situaties te verminderen? Wil je graag acties ondernemen ter preventie van agressie? En weet je hoe je een gedragscode en agressiebeleid opmaakt? Als preventieadviseur heb je...
 • Vorming
  05.03.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: bespreking van cases

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Ook...
 • 05.03.20

  Contactnamiddag KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Welzijn op kantoor

  Vele Belgische werknemers werken dagelijks in een kantooromgeving. We staan er misschien niet bij stil, maar de kantooromgeving kan de gezondheid en het welzijn van de werknemers sterk beïnvloeden. Tijdens deze contactnamiddag bekijken we de...
 • Bijscholing
  05.03.20

  Liantis - gratis bijscholing preventieadviseurs

  Wil je als preventieadviseur op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in jouw vakgebied? Volg dan zeker de bijscholing die Liantis aanbiedt! In deze editie werken we rond verschillende thema's zoals alcohol & drugs, de herstructurering...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  05.03.20

  Workshop jaarverslag

 • Vorming
  05.03.20

  Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten (inclusief ACTUA codextrein, omgevingsvergunning en verzameldecreet omgeving)

  De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  04.03.20

  Een positieve geest in een gezond lichaam

 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  04.03.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  04.03.20

  Opleiding basiscursus preventieadviseur niveau 3 (maart)

  Deze basisvorming richt zich naar iedereen die begaan is met preventiebeleid in de onderneming en die niet verplicht is om de aanvullende vorming van hetzij niveau 1 hetzij niveau 2 te volgen. Deze opleiding staat natuurlijk ook open voor wie...
 • Bijscholing
  03.03.20

  Liantis - Gratis bijscholing preventieadviseurs

  Wil je als preventieadviseur op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in jouw vakgebied? Volg dan zeker de bijscholing die Liantis aanbiedt! In deze editie werken we rond verschillende thema's zoals alcohol & drugs, de herstructurering...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  03.03.20

  Workshop jaarverslag

 • Vorming
  03.03.20

  Module 9 - Detectie

  In deze opleiding doen de cursisten een grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om verbeteringen voor te stellen.
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  02.03.20

  Basisopleiding preventieadviseur niveau 3

  Wilt u graag preventieadviseur worden in uw bedrijf? Dan kan u tijdens deze basisopleiding de eerste inzichten verwerven. Elke zaakvoerder of aangestelde preventieadviseur veiligheid dient een grondig basisinzicht te hebben om zijn verplichtingen...
 • Vorming
  02.03.20

  Basisopleiding vertrouwenspersonen (5-daagse opleiding)

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen conform de wetgeving van 28 februari 2014. Naast een verduidelijking over het takenpakket van een vertrouwenspersoon, verkrijg je ook inzichten over...
 • Formation
  02.03.20

  Brandopleiding: het gebruik van kleine blusmiddelen in theorie en praktijk

  Stel dat er brand uitbreekt in uw bedrijf. Hoe pakt u dat aan? Hoe brengt u uzelf en uw collega’s in veiligheid? En vooral: hoe had u de brand kunnen voorkomen? Deze opleiding leert u hoe een beginnende brand kunt bestrijden en voorkomen u dat de...
 • Vorming
  28.02.20

  Certified expert machineveiligheid: module 5 toepasselijke richtlijnen

  Het technisch dossier bevat het bewijs van conformiteit met de richtlijn. Hiertoe dienen een aantal documenten aanwezig te zijn. Tijdens deze module ontdekt u de verschillende mogelijkheden tot conformiteit aan de hand van een voorbeeld van een...
 • 20.02.20

  Contactnamiddag KMO Preventieadviseur (niveau 3): Risicoanalyse in KMO

  In elke organisatie zijn er risico’s aanwezig die aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke situaties en/of schade. Het doel van de risicoanalyse is, naast de identificatie van de verschillende risico’s, een inschatting te maken zodat er gepaste...
 • Vorming
  20.02.20

  Risicoanalyse en actieplan psychosociale aspecten: workshop

  Stress, burn-out, grensoverschrijdend gedrag (#metoo) zijn thema’s die niet weg te houden zijn uit de actualiteit. De Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 toont onthutsende cijfers: Bijna 1 op de 3 werknemers (36,8 %) kampt met psychische...
 • 20.02.20

  Gratis infosessie invullen jaarverslag

  Ten laatste op 1 april 2020 dient het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2019 opgemaakt te worden (en ter beschikking zijn van de regionale directie van de dienst "Toezicht op het...
 • 20.02.20

  Wordt ook Samurai in Veiligheidscultuur

  Veiligheidscultuur…. Wat is dat? Voor wie is dat? Hoe begin ik er aan?
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  19.02.20

  Workshop stemhygiëne

 • Vorming
  18.02.20

  Preventieadviseur niveau 3

  Onze opleiding Preventieadviseur niveau 3 geeft u de competenties om effectief op een basisniveau aan de slag te kunnen. We doen dit door te focussen op een duidelijke uitleg en een helder overzicht, maar vooral door praktijk te integreren in de...
 • 18.02.20

  Gratis infosessie invullen jaarverslag

  Ten laatste op 1 april 2020 dient het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2019 opgemaakt te worden (en ter beschikking zijn van de regionale directie van de dienst "Toezicht op het...
 • Vorming
  18.02.20

  E-learning maken en inzetten

  Deze opleiding bereidt u via een praktijkgerichte aanpak voor op de implementatie van e-learning binnen uw bedrijf. Dankzij deze opleiding leert u op een efficiënte en didactisch verantwoorde manier e-learning modules opstellen die hun steentje...
 • Vorming
  18.02.20

  Visuele veiligheidscommunicatie

  Veiligheid is te vaak een papieren kwestie: alles staat in documenten maar het effect op de uitvoerende medewerkers is beperkt. De laatste jaren zijn er vele nieuwe technieken ontwikkeld waarmee u veiligheid op de werkplek kunt visualiseren.
 • Vorming
  18.02.20

  Certified Human Capital Management®: module Insourcing

  De cijfers van ziekteverzuim swingen de pan uit. De overheid moedigt bedrijven aan om ziekteverzuim actief aan te pakken en ondersteunt tal van initiatieven hieromtrent. Tijdens deze training focust u op werkhervatting vanuit de verschillende...
 • Vorming
  18.02.20

  Module 8 - Rook- en warmteafvoerinstallaties

  In deze opleiding doen de cursisten een grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om verbeteringen voor te stellen.
 • Vorming
  18.02.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

  inds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Uw opdracht...
 • Vorming
  18.02.20

  Veiligheidscoördinator niveau B

  De persoon die de functie van Veiligheidscoördinator uitoefent, moet conform het KB betreffende Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen beschikken over een diploma niveau A of niveau B. Een diploma niveau A is vereist voor grote bouwprojecten (> 3,2...
 • 17.02.20

  Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar te delen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee ze worstelen. Tijdens deze supervisiemomenten...
 • Vorming
  17.02.20

  Preventieadviseur Niveau 1

  De specialisatiemodule niveau 1 wil de kennis en vaardigheden aanleveren aan preventieadviseurs in een groep A-bedrijf om een deskundig advies te leveren voor een degelijk preventiebeleid op het niveau van de organisatie, de werkpost en het individu...
 • Vorming
  17.02.20

  Preventieadviseur Niveau 2

  Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen: preventieadviseurs in een groep B-bedrijf of preventiemedewerkers in een groep A-bedrijf.
 • Vorming
  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1
  14.02.20

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1

  UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules: de...
 • Vorming
  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2
  13.02.20

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2

  UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules: de...
 • Vorming
  Aanvullende vorming tot preventieadviseur psychosociale aspecten
  13.02.20

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur psychosociale aspecten

  Deze opleiding is specifiek gericht op het aanreiken van de vereiste kennis en vaardigheden nodig voor het uitoefenen van de functie van preventieadviseur psychosociale aspecten. Preventieadviseurs psychosociale aspecten zijn bekwaam om te...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  13.02.20

  Basisopleiding voor vertrouwenspersonen

  13.02.2020; 20.02.2020; 05.03.2020; 12.03.2020; 26.03.2020 (telkens van 09:00 - 16:30)
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  11.02.20

  Intervisie voor vertrouwenspersonen

 • Vorming
  11.02.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen...
 • 11.02.20

  Goede praktijken vanuit het werkveld en tools voor de preventie van psychosociale risico’s (PSR)

  De AD Humanisering van de arbeid nodigt u uit voor deelname aan een studiedag waarop bedrijven hun goede praktijken ter preventie van psychosociale risico's (PSR) voorstellen.
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  10.02.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  10.02.20

  Preventieadviseur niveau 3

  Onze opleiding Preventieadviseur niveau 3 geeft u de competenties om effectief op een basisniveau aan de slag te kunnen. We doen dit door te focussen op een duidelijke uitleg en een helder overzicht, maar vooral door praktijk te integreren in de...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  07.02.20

  Basisopleiding EHBO-hulpverlener

  De opleiding wordt over meerdere dagen verspreid: 07.02.2020; 14.02.2020; 21.02.2020; 28.02.2020; 06.03.2020 (telkens van 13:00 - 17:00)...
 • Vorming
  06.02.20

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door...
 • Vorming
  04.02.20

  Vertrouwenspersoon basisopleiding

  De opleiding vertrouwenspersoon van Alert! speelt in op het toenemende (wettelijke) belang van dergelijke sleutelfiguren in uw bedrijf of organisatie. We zorgen er voor dat deze mensen een duidelijke meerwaarde vormen op vlak van preventie van...
 • Bijscholing
  31.01.20

  studienamiddag 'Welzijn op het werk in de praktijk'

  Voor iedereen die begaan is met welzijn, preventie en bescherming op het werk is dit een buitengewone kans om via deze studienamiddag actuele praktijkgerichte kennis en inzichten te verwerven en daarnaast ook nog zijn/haar professioneel netwerk uit...
 • Bijscholing
  Logo VerV
  30.01.20

  Studiedag "Goede praktijken in ergonomie"

  Op 30 januari vindt de jaarlijkse studiedag "Goede praktijken in ergonomie" plaats, ook wel gekend als de Nieuwjaarsontmoeting. Verschillende sprekers over nieuwe technologieën, goede praktijken en wetenschappelijk onderzoek komen aan bod...
 • Vorming
  Lunchsessie sloopwerken: wat erbij komt kijken
  30.01.20

  Lunchsessie sloopwerken: wat erbij komt kijken

  Tijdens deze lunchsessie gaan we in vogelvlucht doorheen de milieu- en preventieverplichtingen die dienen afgetoetst te worden bij uitvoering van afbraakwerken: vergunningsplicht, sloopopvolging, asbestinventaris en veiligheidscoördinatie komen aan...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  24.01.20

  Alcohol en drugs op de werkvloer

 • Recyclage
  23.01.20

  Preventieadviseur: bijscholing

  Houd uw kennis op peil met actuele thema’s Als gediplomeerd preventieadviseur bent u wettelijk verplicht om de basisprincipes van uw functie geregeld op te frissen...
 • Recyclage
  21.01.20

  Preventieadviseur: bijscholing

  Houd uw kennis op peil met actuele thema’s Als gediplomeerd preventieadviseur bent u wettelijk verplicht om de basisprincipes van uw functie geregeld op te frissen...
 • 21.01.20

  Gratis inspiratiesessie 'De risicoanalyse psychosociaal welzijn'

  U hebt nog nooit gehoord van de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk? Uw organisatie heeft deze verplichte risicoanalyse nog niet uitgevoerd? U wenst binnen uw organisatie een risicoanalyse rond psychosociaal welzijn uit te voeren, maar...
 • Vorming
  20.01.20

  Veranker en borg uw veiligheidscultuur conform ISO 45001

  De ISO 45001 vervangt de OHSAS. Deze ISO norm vraagt een nieuwe en andere invulling van de veiligheidsgedrag- en veiligheidscultuuraanpak. Vanuit de norm moet u meer focussen op leiderschap, gedrag, werknemersparticipatie en de koppeling tussen...
 • Vorming
  20.01.20

  Basisvorming EHBO voor hulpverleners (2,5 dagen)

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Vorming
  16.01.20

  Certified Human Capital Management®: module Stresscrafting

  Stress wordt vandaag de dag teveel als iets 'negatiefs' en 'ziekmakends en verlammend' gezien, waar maar weinig aan te doen is. Tijdens deze tweedaagse training krijgt u kennis, expertise en de nodige tools waarmee u het gevoel...
 • Vorming
  16.01.20

  Milieucoördinator Niveau B

  De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Milieuzorg is, zeker voor het bedrijfsleven, een conditio sine qua non. Sedert 4 juli 1996 zijn...
 • Vorming
  16.01.20

  Milieucoördinator Niveau B

  De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Milieuzorg is, zeker voor het bedrijfsleven, een conditio sine qua non. Sedert 4 juli 1996 zijn...
 • Vorming
  16.01.20

  Milieucoördinator Niveau A

  De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en -externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Deze opleiding richt zich tot hen die een getuigschrift milieucoördinator A willen behalen.
 • 15.01.20

  Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar te delen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee ze worstelen. Tijdens deze supervisiemomenten...
 • Vorming
  14.01.20

  Multidisciplinaire basisvorming

  Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wie verder wil doorstromen, moet voldoen aan de voorwaarden van de gewenste specialisatie (...