Archief evenementen van de FOD

 • Vorming
  16.12.16

  Vorming van vormers voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector - reeks 1

  MSA of musculoskeletale aandoeningen (rugklachten, pijn, klachten aan de bovenste en onderste ledematen) zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. In België riskeren 8 op 10 mensen om ooit rugklachten te hebben tijdens hun leven. Het doel van deze vierdaagse “vorming van vormers” is om de actoren van de zorgsector (leidinggevenden, gedelegeerd personeel, coördinatoren,…) de nodige pedagogische vaardigheden op het gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) te laten verwerven en hen in staat te stellen aan de werknemers vorming en sensibilisatie te geven over de problematiek van MSA, zodat ze deze kennis in hun beroepsleven kunnen toepassen. Deze vierdaagse vorming wordt georganiseerd op 16/12/2016-12/01, 19/01 en 26/01/2017 (reeks 1) en op 02, 09 en 17/02 en 09/03/2017 (reeks 2)in Erpe-Mere.
 • Vorming
  07.12.16

  Train the trainer sessies ter preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in de sector van de kinderopvang - 7 en 13 december 2016

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. De doelstelling van deze “vorming van vormers” is dat de deelnemers de nodige kennis verwerven op gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Daarnaast zal er ook de nodige aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van praktische en pedagogische vaardigheden zodat de deelnemers op hun beurt collega’s of medewerkers kunnen informeren en sensibiliseren over deze problematiek.
 • 01.12.16

  20 jaar Wet van welzijn van de werknemers - Evolutie en uitdagingen voor de toekomst

  De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert haar 20ste verjaardag in 2016. Gedurende die 20 jaar is de wetgeving geëvolueerd door nieuwe Europese richtlijnen maar ook op basis van evaluaties van de noden van bedrijven op gebied van preventie. Ze probeert te volgen en zich aan te passen aan de vele en steeds snellere veranderingen in de arbeidswereld.
 • Evenement
  29.11.16

  Gebruik van de Deparis-methode in de praktijk

  De hulpmiddelen van de SOBANE-strategie, volgens de Screening, Observatie, Analyse en Expertise, richten zich rechtstreeks naar de werknemers, hun leidinggevenden en de preventieadviseurs. De workshops vormen een initiatie in de SOBANE-strategie en de Deparis-gids en richten zich voornamelijk naar personen die geen of slechts eeen passieve kennis hebben van de SOBANE-strategie.
 • Evenement
  24.11.16

  "Rendez-Vous" - Expo van schilderijen van Aleksandar Avramović

  Van 25 november 2016 tot 31 januari 2017 onthaalt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de tentoonstelling van Aleksandar Avramovic. De tentoonstelling is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u en in het weekend op aanvraag. De vernissage gaat door op 24 november vanaf 18u.
 • Evenement
  22.11.16

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventie alcohol- en drugbeleid - VOLZET

  Deze sessie zal het probleem van alcohol en drugs op de werkvloer aankaarten en biedt een goede afwisseling tussen enerzijds theorie en anderzijds praktische oefeningen. Het uitwerken en implementeren van een preventiebeleid binnen het bedrijfsleven zal eveneens besproken worden. Alcohol- en druggebruik kunnen een probleem vormen op de werkvloer. Zo worden ondernemingen geconfronteerd met de gevolgen van occasioneel gebruik, voorafgaand aan of zelfs tijdens het werk. Voor leidinggevenden en HR-mensen is het niet altijd evident om op gepaste wijze met dit fenomeen om te gaan en om doeltreffende preventiemaatregelen te nemen.
 • Evenement
  21.11.16

  Vorming over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in de sector van de thuishulp

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. De doelstelling van deze vorming is dat de deelnemers de nodige kennis verwerven op gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Daarnaast zal er ook de nodige aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van praktische en pedagogische vaardigheden zodat de deelnemers op hun beurt collega’s of medewerkers kunnen informeren en sensibiliseren over deze problematiek.
 • Evenement
  21.11.16

  Studiedag Psychosociaal Welzijn bij medische/psychosociale hulpverleners

  De FOD Volksgezondheid merkte uit grootschalige recente bevragingen bij personeel uit de dringende geneeskundige hulpverlening (bv ambulanciers, (spoed)artsen en –verpleegkundigen), dat zij vaak onvoldoende omkaderd zijn wanneer het gaat om omgaan met emotioneel moeilijke interventies. Het actuele gebrek aan opleiding en opvang op de werkvloer heeft een belangrijke impact op de jobmotivatie en bijgevolg op de fysieke en psychische gezondheid. Daarom heeft de FOD Volksgezondheid sinds begin 2016 verschillende acties opgestart om hieraan tegemoet te komen. Omdat een grote verantwoordelijkheid voor het psychosociaal welzijn van werknemers bij de werkgever ligt, heeft FOD Volksgezondheid een samenwerking opgezet met FOD WASO en zullen wij samen een studiedag organiseren om dit thema en het project verder toe te lichten. Het doel van deze studiedag is om werkgevers (ziekenhuizen, ambulancediensten,…), interne en externe preventiediensten, … te sensibiliseren aangaande hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de mentale gezondheid van hun werknemers.
 • Evenement
  25.10.16

  Europese Week colloquium van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden"

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor de Europese Week colloquium van de campagne: “Gezond werk, voor alle leeftijden” op dinsdag 25 oktober 2016 in Brussel in zaal Storck van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).
 • Vorming
  13.10.16

  Train the trainer sessies ter preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) bij administratief personeel (bureauwerk/beeldschermwerk)

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. De doelstelling van deze “vorming van vormers” is dat de deelnemers de nodige kennis verwerven op gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Daarnaast zal er ook de nodige aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van praktische en pedagogische vaardigheden zodat de deelnemers op hun beurt collega’s of medewerkers kunnen informeren en sensibiliseren over deze problematiek. Tweedaagse vorming op 13 en 20 oktober 2016.
 • Evenement
  11.10.16

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Hoe werknemers re-integreren op de werkvloer na een burn-out? VOLZET

  Tijdens deze informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer. Als afsluiter wordt een reflectiemoment op de eigen rol in een stresspreventiebeleid geëvalueerd.
 • 03.10.16

  Hoe gelijkheid tussen mannen en vrouwen verbinden aan welzijn op het werk ?

  Tijdens deze studievoormiddag wordt een genderanalyse gemaakt van de werkvloer. Globaal genomen werken mannen en vrouwen niet in dezelfde sectoren en doen niet dezelfde jobs. Dat de risico’s daardoor verschillend zijn, blijft meestal onderbelicht. Om meer gelijkheid te creëren tussen mannen en vrouwen op de werkvloer is het eerst en vooral belangrijk om een onderscheid te maken tussen stereotiepe opvattingen over de sociale rol van vrouwen (genderkwestie) en biologische verschillen. Bij een risicoanalyse een genderbril opzetten geeft een vernieuwende kijk op het welzijnsbeleid. Een beleid dat meer gelijkheid op de werkvloer brengt, leidt tot meer veiligheid en gezondheid op het werk voor iedereen.
 • Evenement
  27.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het werk - Boom - VOLZET

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • 27.09.16

  Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen

  De netwerk- en intervisiesessies omvatten een gemengd driedaags programma van telkens een halve dag thematische uitwisseling en een halve dag supervisie van casussen.
 • Evenement
  27.09.16

  De werking van de ondernemingsraden - Boom

  Deze informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2016 om informatie te verschaffen over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen. Doelgroep: werknemersafgevaardigden, werkgeversafgevaardigden, bedrijfsrevisoren.
 • Evenement
  26.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk - Brugge

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • Evenement
  23.09.16

  Verluchting en verlichting van de arbeidsplaatsen - VOLZET-Wachtlijst

  Op 14 april verscheen het Koninklijk Besluit van 25 maart 2016 tot wijziging van het K.B van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan de arbeidsplaatsen moeten beantwoorden. Door dit nieuwe K.B. worden de bepalingen in verband met verlichting en verluchting van de arbeidsplaatsen gewijzigd. CO2 is de nieuwe parameter om na te gaan of er voldoende verluchting is . Er zal uitgelegd worden waarom voor deze parameter gekozen is en hoe men hem kan gebruiken in de risicoanalyse. De verluchting wordt ook vanuit een breder perspectief bekeken door in te gaan op aspecten van binnenluchtkwaliteit en ventilatie. Voor verlichting zullen de normen voor binnen- en buitenverlichting, waar in het K.B. naar verwezen wordt, uitgelegd worden. Omdat in veel bedrijven overgeschakeld wordt naar LED-verlichting, zijn er voordrachten over mogelijke risico’s van dit soort verlichting, waar men rekening moet mee houden om de beste keuze te maken, en welke problemen zich in de praktijk kunnen voordoen.
 • Evenement
  22.09.16

  POLA-PAINTINGS III

  Van 23 september tot 17 november 2016 onthaalt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de tentoonstelling van schilderijen en polaroidfoto’s van Toos Van Liere. De tentoonstelling is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u en in het weekend op aanvraag. De vernissage gaat door op donderdag 22 september om 18u.
 • Evenement
  22.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk - Gent

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • 22.09.16

  netwerk- en intervisiesessies voor preventieadviseurs psychosociale aspecten

  De netwerksessies worden begeleid door een coach met een grote ervaring binnen dit domein en bieden ondersteuning bij het uitoefenen van uw taak als preventieadviseur psychosociale aspecten. Ze bieden een veilig kader voor het bespreken van de moeilijkheden die u ondervindt, voor het optimaliseren van uw eigen vaardigheden en voor het bespreken van eigen of voorgestelde thema’s verbonden aan uw functie. De 3 samenkomsten gaan door op 22/09, 25/10 en 13/12.
 • Evenement
  22.09.16

  De werking van de ondernemingsraden - Gent

  Deze informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2016 om informatie te verschaffen over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen. Doelgroep: werknemersafgevaardigden, werkgeversafgevaardigden, bedrijfsrevisoren.
 • 20.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk - Brussel

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • Evenement
  20.09.16

  De werking van de ondernemingsraden - Brussel

  Deze informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2016 om informatie te verschaffen over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen. Doelgroep: werknemersafgevaardigden, werkgeversafgevaardigden, bedrijfsrevisoren.
 • Evenement
  13.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk - Hasselt

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • Evenement
  13.09.16

  De werking van de ondernemingsraden - Hasselt

  Deze informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2016 om informatie te verschaffen over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen. Doelgroep: werknemersafgevaardigden, werkgeversafgevaardigden, bedrijfsrevisoren.
 • Evenement
  20.06.16

  Studiedag: Loopbaansparen in België: van theoretisch concept naar werkbaar instrument?

  Op maandag 20 juni 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in Brussel een studiedag over de mogelijke invoering van een stelsel van loopbaansparen in België.
 • 26.05.16

  Publicatie en inschrijving terug mogelijk

  Het is terug mogelijk om evenementen in te voeren of om zich in te schrijven, de website werd succesvol gemigreerd.
 • Evenement
  21.03.16

  Werkhervatting na een langdurige ziekte: hoe pak je dit aan?

  Hoe langer een werknemer afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat hij het werk succesvol hervat in dezelfde onderneming. Dit eist privé, voor de onderneming en ook maatschappelijk een zware tol. Zowel voor de betrokkene zelf als voor de onderneming is het daarom belangrijk om aandacht te hebben voor een goede begeleiding en een hervattingstraject op maat van de werknemer. Tijdens dit tweetalig colloquium bekijken we naast de cijfers ook de concrete aanpak. Ter preventie van langdurige afwezigheid is een beleid gericht op werkhervatting essentieel. Dit speelt in op de belemmerende factoren en zal mogelijkheden tot een vlotte werkhervatting creëren. Goede praktijken en cases worden voorgesteld en verschillende standpunten worden vanuit een multidisciplinaire invalshoek toegelicht (medisch, psychologisch, ergonomisch ...) .
 • Evenement
  11.03.16

  Tentoonstelling van schilderijen van Agnès Piantadosi

  De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg onthaalt de tentoonstelling van schilderijen van Agnès Piantadosi. De tentoonstelling kunt u gratis komen bezoeken. U hoeft zich niet in te schrijven.
 • Evenement
  10.03.16

  Vernissage expo Piantadosi

  Pierre-Paul Maeter, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg nodigt u met plezier uit voor de vernissage van de tentoonstelling van schilderijen en textielontwerp van Agnès Piantadosi .
 • 09.03.16

  Lancering van de evenementenwebsite

  Op deze website vindt u voortaan alle evenementen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Via een login kan u zich online inschrijven. Organisatoren kunnen vanaf nu zelf hun activiteiten invoeren in de Kalender Welzijn op het werk.