Archief evenementen van de FOD

 • Evenement
  21.12.18

  EXPO COULEUR CLASH: Een (visu-)weelderige synchronisatie tussen Noord en Zuid

  Van 21/12/18 tot 28/02/19 organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een tentoonstelling van Florinda Suárez Heredia en Gerard Schavemaker. De tentoonstelling is toegankelijk van maandag  tot vrijdag van 8u tot 18u en in het weekend op aanvraag. U bent van harte welkom de kunstenaars persoonlijk te ontmoeten op donderdag 17 januari  van 18u tot en met 21u. (De Q-Park parking op verdieping -6  is gratis toegankelijk voor de gasten).
 • Evenement
  27.11.18

  Geweld, conflicten en relationele problemen op het werk. Hoe deze problemen ombuigen naar een constructieve groepsdynamiek? - VOLZET

  Sinds geruime tijd bestaat er een verhoogde maatschappelijke aandacht voor geweld, conflicten en relationele problemen op het werk. (Samen-)werken in organisaties stelt ook hogere eisen op vlak van parate kennis, vaardigheden en attitudes. Dat kan tot spanningen leiden tussen personen en groepen met elk hun eigen achtergronden en ambities.
 • Evenement
  19.11.18

  Workshops over psychosociale risico’s in het onderwijs - VOLZET

  Dat psychosociale problemen een risico vormen bij het uitoefenen van het beroep als leerkracht, is gekend. Aandacht voor het verbeteren van het psychosociaal welzijn is dan ook belangrijk en een opdracht voor elke werkgever.
 • Evenement
  13.11.18

  Studienamiddag: 50 jaar resultaten CAO-wet: een terug- en vooruitblik

  Sociaal overleg is geen doel op zich, maar een middel om op een collectieve en onderhandelde wijze afspraken en regels te maken over werk. Resultaat halen – meestal vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst – is dus een basisgegeven voor een goed sociaal overleg. In 1968 legde de Belgische beleidsmaker in een belangrijke wet vast hoe dit behalen van resultaten te waarderen en te stimuleren door er méér dan voorheen wettelijke structuur en organisatie in aan te brengen. In vorige studiedagen reflecteerden we over deze structuren en organisatie. In deze namiddag houden we de (noodzakelijke) resultaten tegen het licht. Wat heeft die 50 jaar aan georganiseerd cao-onderhandelen opgeleverd? Waar kan (of moet) het anders?
 • Evenement
  09.11.18

  Hoe werken aan de preventie van burn-out? Behoud een gezonde veerkracht in uw organisatie - VOLZET

  Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress en burn-out, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer.
 • Evenement
  07.11.18

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

  Tijdens deze infosessie wordt er informatie verschaft over de problematiek van alcohol- en druggebruik op de werkvloer.
 • Evenement
  05.11.18

  WOW-­Verpleegkundigen en het dynamisch risicobeheersingssysteem

  Het dynamisch risicobeheersysteem en de risicoanalyse vormen tegelijk de basis en de drijvende kracht van ons dagelijks werk in IDPBW en EDPBW. Wat is de betrokkenheid van de WOW-­Verpleegkundige bij dit proces?
 • Evenement
  25.10.18

  Studienamiddag: De structuur van het sociaal overleg: een internationale vergelijking

  Op donderdag 25 oktober organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een seminarie over het Belgische systeem van collectieve onderhandelingen in een internationaal perspectief. Deze studiedag is het derde evenement van een reeks van activiteiten ter ere van de 50ste verjaardag van de Wet betreffende de cao’s en de paritaire comités.
 • Evenement
  23.10.18

  Europese Week colloquium 2018 - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Belgisch lanceringscolloquium van de nieuwe campagne van EU-OSHA : “ Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”.
 • Evenement
  19.10.18

  Agressiepreventie in het onderwijs: als school agressie aanpakken en voorkomen - sessies secundair onderwijs

  Agressie is, net als in de maatschappij, ook in het onderwijs een realiteit. De mogelijkheid om met agressie geconfronteerd te worden, creëert bij nogal wat leerlingen en personeelsleden een gevoel van onveiligheid en onmacht.
 • Evenement
  15.10.18

  Agressiepreventie in het onderwijs: als school agressie aanpakken en voorkomen - sessies basisonderwijs - VOLZET

  Agressie is, net als in de maatschappij, ook in het onderwijs een realiteit. De mogelijkheid om met agressie geconfronteerd te worden, creëert bij nogal wat leerlingen en personeelsleden een gevoel van onveiligheid en onmacht.
 • Evenement
  10.10.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector - Hasselt - VOLZET

  Op 10, 24 oktober en 7 en 21 november 2018 organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een vierdaagse opleiding over preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector in Hasselt telkens van 09:00 tot 16:00. Dit omdat 8 op de 10 werknemers vroeg of laat geconfronteerd worden met onder andere rug-, schouder- en/of nekklachten.
 • Evenement
  01.10.18

  2nd workshop 'Nano in Belgium' - 2018: Occupational health protection

  Within the large field of chemicals, nanomaterials are a fast expanding group with specific characteristics. This theme will be linked with the state-of-play updates on national and EU-level regulations and the findings from various Belgian research projects.
 • Evenement
  20.09.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de kinderopvangsector - 20 en 27 september

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Evenement
  18.09.18

  Preventie in de praktijk in de openbare diensten - back to basics

  De eerste stappen als preventieadviseur zijn niet altijd evident en theoretische kennis omzetten naar de praktijk blijkt dikwijls moeilijker dan gedacht. Maar ook de senior-preventieadviseur ziet soms het bos door de bomen niet meer en kan een opfrissing van de basisprincipes gebruiken. Ook voor managers en andere leidinggevenden is het nuttig om een herhaling te krijgen van de taken en verantwoordelijkheden op vlak van welzijn op het werk.
 • Evenement
  13.09.18

  Vorming ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de sector van de thuishulp

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Evenement
  10.09.18

  Voorstelling van de OIRAtool voor de sector van parken en tuinen

  Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.
 • Evenement
  03.09.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel - 3 september en 1 oktober

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Evenement
  28.06.18

  Studiedag: de structuur van het sociaal overleg: focus op het Belgisch model

  Op donderdag 28 juni 2018 organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een studiedag over de structuur van het Belgisch sociaal overleg.
 • Evenement
  18.06.18

  Studiedag Socio-economische Monitoring: Arbeidsmarkt en origine 2017

  Op maandag 18 juni 2018 (in de namiddag) stellen Unia en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de resultaten voor van het derde rapport van de Socio-economische Monitoring, gepubliceerd in december 2017.
 • Evenement
  18.06.18

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

  Tijdens deze infosessie wordt er informatie verschaft over de problematiek van alcohol- en druggebruik op de werkvloer.
 • Evenement
  18.06.18

  Preventie van musculoskeletale aandoeningen voor housekeeping personeel

  Musculoskeletale aandoeningen zoals rugpijn en pijn aan de bovenste en onderste ledematen zijn dikwijls gelinkt aan onze dagdagelijkse activiteiten. Zo vergt ook werken op de afdeling housekeeping dikwijls erg belastende fysieke inspanningen van het lichaam waardoor er slechte bewegingsgewoonten kunnen ontstaan. Deze vorming geeft je de nodige praktische kennis inzake het voorkomen van spier- en skeletaandoeningen en helpt je om fysieke lasten beter te controleren.
 • Evenement
  11.06.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel - 11 en 22 juni

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Evenement
  04.06.18

  Workshops voor preventieadviseurs: back to basics - "Preventie bij het gebruik van gevaarlijke stoffen"

  De eerste stappen als preventieadviseur zijn niet altijd evident en theoretische kennis omzetten naar de praktijk blijkt dikwijls moeilijker dan gedacht. Maar ook de senior-preventieadviseur ziet soms het bos door de bomen niet meer en kan een opfrissing van de basisprincipes gebruiken.
 • Evenement
  01.06.18

  Industrieel lawaai en lawaai in (landschaps)kantoren

  Lawaai op de werkvloer is een oud verhaal. Maar er zijn nieuwe aspecten in de kennis en aanpak van dit probleem. Zowel voor het industrieel lawaai als voor de geluidsoverlast in landschapskantoren zijn er nieuwe inzichten die tot betere risicoanalyses en preventie moeten leiden.
 • Evenement
  31.05.18

  TENTOONSTELLING VAN PICTURALE KUNST: EEN BELGISCH TRIO

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg onthaalt de tentoonstelling van picturale kunst « een Belgisch trio » van 1 juni 2018 tot en met 27 september 2018. De tentoonstellng is vrij toegnkelijk van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u (en in het weekend op aanvraag). De vernissage gebeurt om 31 mei van 18u tot 21u.
 • Evenement
  25.05.18

  Interprovinciaal congres welzijn op het werk - Preventie en bescherming op het werk. Uitdagingen in een veranderende arbeidswereld.

  Onderaanneming, uitbesteding, delocalisatie, uitzendarbeid, veroudering van de werknemerspopulatie, vrijwilligerswerk, flexi-jobs, flexicurity, tijdelijke contracten, gedeelde jobs, dubbele jobs, stress, burn-out, evaluatieprocedures, gedetacheerde werknemers, outplacement, e-platformen, just in time, schijnzelfstandigen, nieuwe mensenhandel, nieuwe risico’s, herstructurering, langer werken, …
 • Evenement
  09.05.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector - Antwerpen

  Op 9, 23, 30 mei en 6 juni organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een vierdaagse opleiding over preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector in Antwerpen telkens van 09:00 tot 16:00. Dit omdat 8 op de 10 werknemers vroeg of laat geconfronteerd worden met onder andere rug-, schouder- en/of nekklachten.
 • Evenement
  03.05.18

  Risicoanalysetechnieken brand en een algemene risicoanalyse van kleuterklassen - Gent

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd door de provinciale comités van Antwerpen (24/4), Limburg 26/4, Oost-Vlaanderen (3/5) en Vlaams-Brabant (7/5) in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming.
 • Evenement
  23.04.18

  Seminarie "Sociale bemiddeling in België en Europa"

  Op maandag 23 april 2018 organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in samenwerking met de KULeuven een seminarie “Sociale bemiddeling in België en Europa”. Deze studiedag is het eerste evenement van een reeks van activiteiten ter ere van de 50ste verjaardag van de Wet betreffende de cao’s en de paritaire comités.
 • Evenement
  23.04.18

  1968-2018 : 50e verjaardag van de wet op de cao’s en de paritaire comités

  In 2018 viert de FOD Werkgelegenheid de 50e verjaardag van de wet van 1968 op de cao’s en de paritaire comités. Er zullen activiteiten worden georganiseerd over de uitdagingen waar het sociaal overleg in de 21ste eeuw mee geconfronteerd wordt. Er worden ook sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd om jongeren te informeren over het belang en de structuur van het Belgisch systeem van sociaal overleg.
 • Evenement
  22.03.18

  Veilig werken in ULO koelcellen - Infoavond

  Tijdens het najaar van 2017 vond in Haspengouw en het Hageland een inspectiecampagne plaats rond de veiligheid van ULO-koelcellen - samen met een basisinspectie.
 • Evenement
  08.03.18

  Veilig werken in ULO koelcellen - infoavond

  Tijdens het najaar van 2017 vond in Haspengouw en het Hageland een inspectiecampagne plaats rond de veiligheid van ULO-koelcellen - samen met een basisinspectie. Hierover vinden er twee dezelfde infoavonden plaats, met name in Diest en in Sint-Truiden. De infoavond in Sint-Truiden ( ’t Veilinghuis, zaal “Dolf & Minneke” - Tongersesteenweg 150 -3800 Sint-Truiden) vindt plaats op 22 maart 2018.
 • Evenement
  02.03.18

  Expo « The Lost coins. Euro Meltdown » Stephen SACK

  De FOD Werkgelegenheid organiseert van 2 maart 2018 tot 25 mei 2018, van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u (en tijdens het weekend op aanvraag) een fototentoonstelling van Stephen Sack, « The Lost coins. Euro Meltdown » . De vernissage gebeurt op 1 maart tussen 18u en 21u.
 • Evenement
  22.02.18

  Gezondheid op de werkvloer

  Gezonde werknemers zijn een meerwaarde voor elk bedrijf. Dat is een open deur. Maar gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Vorming
  06.02.18

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Behoud een gezonde veerkracht in uw organisatie - VOLZET

  Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress en burn-out, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer.
 • Evenement
  08.11.17

  Expo "Golven van Vormen"

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert de tentoonstelling "Golven van Vormen”, schilderijen op basis van olieverf van Danielle Dielle, van 8 november 2017 tot 23 februari 2018, van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u (en tijdens het weekend op aanvraag). De vernissage gebeurt om 7 november vanaf 18u.