Archief evenementen van de FOD

 • 12.12.19

  Ontbijtsessie - Burn-outpreventie vanuit onze organisatiecultuur – Maak een (door)start

  Deze ontbijtreeks volgt op de voorgaande succesvolle editie over burn-outpreventie waarbij het individu centraal stond. Dit maal richten we met een groep aan multidisciplinaire partners en experts onze pijlen op de team- en organisatiecultuur. We maken samen met de aanwezige preventieadviseurs en HR-managers een (door)start van een preventief welzijnsbeleid voor burn-out.
 • 25.10.19

  Ontbijtsessie - Burn-outpreventie vanuit onze organisatiecultuur – Maak een (door)start

  Deze ontbijtreeks volgt op de voorgaande succesvolle editie over burn-outpreventie waarbij het individu centraal stond. Dit maal richten we met een groep aan multidisciplinaire partners en experts onze pijlen op de team- en organisatiecultuur. We maken samen met de aanwezige preventieadviseurs en HR-managers een (door)start van een preventief welzijnsbeleid voor burn-out.
 • Evenement
  26.09.19

  Agressie in openbare diensten: preventiebeleid en aanpak

  Psychosociale risico’s op het werk vormen een welzijnsdomein dat gedurende de laatste decennia geleidelijk evolueerde en in 2002, 2007 en 2014 aangepast werd in de regelgeving. Agressiepreventie vormt een onderdeel van een beleid rond deze psychosociale risico’s op de werkvloer.
 • 26.09.19

  Ontbijtsessie - Burn-outpreventie vanuit onze organisatiecultuur – Maak een (door)start

  Deze ontbijtreeks volgt op de voorgaande succesvolle editie over burn-outpreventie waarbij het individu centraal stond. Andere data ontbijtsessies: 25 oktober en 12 december 2019
 • 13.06.19

  Netwerk- en intervisiesessies voor preventieadviseur psychosociale aspecten

  Ben je preventieadviseur psychosociale aspecten? Dan kan je bij de Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid terecht voor supervisie in onze netwerksessies. De sessies zijn volledig gratis maar inschrijven per sessie is verplicht.
 • 11.06.19

  Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen

  Ben je vertrouwenspersoon in een bedrijf of een overheidsdienst? Heb je een opleiding voor vertrouwenspersonen achter de rug? Of heb je al jarenlang ervaring als vertrouwenspersoon maar heb je weinig gelegenheid om ervaringen en anonieme cases te delen met andere vertrouwenspersonen? Wil je jouw luistertechnieken bijschaven? Dan kan je bij de Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid terecht voor supervisie in onze netwerksessies.
 • Evenement
  04.06.19

  Infomoment - Het digitaal interventieplan als onderdeel van het brandpreventiedossier

  De codex welzijn op het werk legt de bedrijven en dus ook de scholen heel wat reglementering en verplichtingen betreffende brandpreventie op. In een duidelijk doch beknopt overzicht zullen de bijzonderste items worden toegelicht vanuit de van toepassing zijnde wetgeving. Een belangrijke aanvulling hierop sinds 2014 is het ter beschikking hebben van een brandpreventiedossier.
 • Evenement
  14.05.19

  Studievoormiddag "De internationale kaderovereenkomsten op het kruispunt. België aan de spits?"

  Op 14 mei organiseren de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het "Atelier de droit social" van de Université catholique de Louvain een participatieve studievoormiddag in het kader van de tenuitvoerlegging van het nationaal Actieplan "Ondernemingen en Rechten van de mens".
 • Evenement
  09.05.19

  Studienamiddag Provinciale Comités in samenwerking met Departement Onderwijs en Vorming - GENT

  In 2019 organiseren de Provinciale Comités ter Bevordering van de Arbeid opnieuw een studienamiddag voor onderwijs met 2 thema’s: de subsidies voor versnelde asbestverwijdering en de tool tijdsbesteding voor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de projectgroep onderwijs Prebes.
 • Evenement
  30.04.19

  Studienamiddag - Werken met derden

  Bedrijven schakelen regelmatig derden in voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dat heeft tot gevolg dat werknemers van andere werkgevers aan het werk gaan op de arbeidsplaats van de opdrachtgever. Deze situatie brengt specifieke risico's met zich mee, zowel voor de werknemers van de contractor als van de opdrachtgever. Werken met derden is een problematiek die specifieke aandacht vraagt.
 • 25.04.19

  Netwerk- en intervisiesessies voor preventieadviseurs psychosociale aspecten

  Ben je preventieadviseur psychosociale aspecten? Dan kan je bij de Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid terecht voor supervisie in onze netwerksessies. De eerstvolgende sessie vindt plaats op 13 juni 2019.
 • Evenement
  25.04.19

  Wat is nieuw in het onderzoek naar veiligheid en gezondheid op het werk?

  De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert een studiedag om de onderzoeksresultaten voor te stellen die in 2017 en 2018 zijn uitgevoerd.
 • 23.04.19

  Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen

  Ben je vertrouwenspersoon in een bedrijf of een overheidsdienst? Heb je een opleiding voor vertrouwenspersonen achter de rug? Of heb je al jarenlang ervaring als vertrouwenspersoon maar heb je weinig gelegenheid om ervaringen en anonieme cases te delen met andere vertrouwenspersonen? Wil je jouw luistertechnieken bijschaven? Dan kan je bij de Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid terecht voor supervisie in onze netwerksessies.
 • 28.03.19

  FACTCHECK - Mythes en feiten over chemische agentia - Gratis sessie 28 maart 2019 - Worksafe Antwerpen

  Gratis infosessie in het kader van de campagne Gezonde werkplekken - "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan" op 28 maart 2019.
 • Evenement
  21.03.19

  Keuringen in bedrijven - Infonamiddag

  In onze werkomgeving zijn er heel wat arbeidsmiddelen waarvoor een verplichte keuring of controle van toepassing is. Met deze studienamiddag willen we hierover wat duidelijkheid bieden. Naast de wetgeving wordt stilgestaan met de algemene verplichte inspecties in uw bedrijf door een externe dienst technische controle. Maar wat na deze controles ? Wat kan je allemaal terugvinden op het keuringsverslag en hoe interpreteer je deze verslagen ? Afsluitend wordt een online webplatform voorgesteld voor het beheer en opvolging van keuringsverslagen.
 • Evenement
  07.03.19

  "Intemporelle dimension" - Etienne Schwarcz - Digitale schilderkunst

  U bent van harte welkom op de vernissage, donderdag 7 maart van 18u tot en met 21u. (De Q-Park parking op verdieping -6 is gratis toegankelijk voor de gasten van de vernissage)
 • Evenement
  28.02.19

  Ontbijtsessie - Keuringen in de bouwsector

  Om de werkgevers/aannemers wegwijs te maken in deze reglementeringen organiseert het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid – Provinciaal Veiligheidscomité Limburg op 28 februari 2019 een ontbijt-sessie i.v.m. “Keuringen in de bouwsector”.
 • 26.02.19

  Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen

  Ben je vertrouwenspersoon in een bedrijf of een overheidsdienst? Heb je een opleiding voor vertrouwenspersonen achter de rug? Of heb je al jarenlang ervaring als vertrouwenspersoon maar heb je weinig gelegenheid om ervaringen en anonieme cases te delen met andere vertrouwenspersonen? Wil je jouw luistertechnieken bijschaven? Dan kan je bij de Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid terecht voor supervisie in onze netwerksessies.
 • 21.02.19

  Netwerk- en intervisiesessies voor preventieadviseurs psychosociale aspecten

  Ben je preventieadviseur psychosociale aspecten? Dan kan je bij de Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid terecht voor supervisie in onze netwerksessies. De eerstvolgende sessies vinden plaats op 21 februari, 25 april en 13 juni 2019. De sessies zijn volledig gratis maar inschrijven per sessie is verplicht.
 • Evenement
  12.02.19

  AGRESSIE bij loketfuncties - Hoe pak ik het aan?

  De impact van agressie weegt vaak zwaar. Agressie-incidenten tasten de veiligheid en het welzijn van medewerkers én cliënten aan. Ze beïnvloeden het leef- en werkklimaat en staan een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening in de weg. Redenen genoeg om agressie te beheersen.
 • Evenement
  01.02.19

  Industrieel lawaai en lawaai in (landschaps)kantoren

  Lawaai op de werkvloer is een oud verhaal. Maar er zijn nieuwe aspecten in de kennis en aanpak van dit probleem. Zowel voor het industrieel lawaai als voor de geluidsoverlast in landschapskantoren zijn er nieuwe inzichten die tot betere risicoanalyses en preventie moeten leiden.
 • Evenement
  24.01.19

  Lezing met Pascal Chabot 'Global Burn-out'

  Filosoof Pascal Chabot stelt zijn boek « Global Burn-out » voor. Professor Pascal Chabot omschrijft burn-out als dé beschavingsziekte van onze tijd. Dat betekent dat het niet uitsluitend een individuele kwestie is, voorbehouden voor mensen die zich niet goed aanpassen aan het systeem, voor mensen die te toegewijd zijn en geen grenzen kunnen stellen.
 • Evenement
  21.12.18

  EXPO COULEUR CLASH: Een (visu-)weelderige synchronisatie tussen Noord en Zuid

  Van 21/12/18 tot 28/02/19 organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een tentoonstelling van Florinda Suárez Heredia en Gerard Schavemaker. De tentoonstelling is toegankelijk van maandag  tot vrijdag van 8u tot 18u en in het weekend op aanvraag. U bent van harte welkom de kunstenaars persoonlijk te ontmoeten op donderdag 17 januari  van 18u tot en met 21u. (De Q-Park parking op verdieping -6  is gratis toegankelijk voor de gasten).
 • Evenement
  27.11.18

  Geweld, conflicten en relationele problemen op het werk. Hoe deze problemen ombuigen naar een constructieve groepsdynamiek? - VOLZET

  Sinds geruime tijd bestaat er een verhoogde maatschappelijke aandacht voor geweld, conflicten en relationele problemen op het werk. (Samen-)werken in organisaties stelt ook hogere eisen op vlak van parate kennis, vaardigheden en attitudes. Dat kan tot spanningen leiden tussen personen en groepen met elk hun eigen achtergronden en ambities.
 • Evenement
  19.11.18

  Workshops over psychosociale risico’s in het onderwijs - VOLZET

  Dat psychosociale problemen een risico vormen bij het uitoefenen van het beroep als leerkracht, is gekend. Aandacht voor het verbeteren van het psychosociaal welzijn is dan ook belangrijk en een opdracht voor elke werkgever.
 • Evenement
  13.11.18

  Studienamiddag: 50 jaar resultaten CAO-wet: een terug- en vooruitblik

  Sociaal overleg is geen doel op zich, maar een middel om op een collectieve en onderhandelde wijze afspraken en regels te maken over werk. Resultaat halen – meestal vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst – is dus een basisgegeven voor een goed sociaal overleg. In 1968 legde de Belgische beleidsmaker in een belangrijke wet vast hoe dit behalen van resultaten te waarderen en te stimuleren door er méér dan voorheen wettelijke structuur en organisatie in aan te brengen. In vorige studiedagen reflecteerden we over deze structuren en organisatie. In deze namiddag houden we de (noodzakelijke) resultaten tegen het licht. Wat heeft die 50 jaar aan georganiseerd cao-onderhandelen opgeleverd? Waar kan (of moet) het anders?
 • Evenement
  09.11.18

  Hoe werken aan de preventie van burn-out? Behoud een gezonde veerkracht in uw organisatie - VOLZET

  Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress en burn-out, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer.
 • Evenement
  07.11.18

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

  Tijdens deze infosessie wordt er informatie verschaft over de problematiek van alcohol- en druggebruik op de werkvloer.
 • Evenement
  05.11.18

  WOW-­Verpleegkundigen en het dynamisch risicobeheersingssysteem

  Het dynamisch risicobeheersysteem en de risicoanalyse vormen tegelijk de basis en de drijvende kracht van ons dagelijks werk in IDPBW en EDPBW. Wat is de betrokkenheid van de WOW-­Verpleegkundige bij dit proces?
 • Evenement
  25.10.18

  Studienamiddag: De structuur van het sociaal overleg: een internationale vergelijking

  Op donderdag 25 oktober organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een seminarie over het Belgische systeem van collectieve onderhandelingen in een internationaal perspectief. Deze studiedag is het derde evenement van een reeks van activiteiten ter ere van de 50ste verjaardag van de Wet betreffende de cao’s en de paritaire comités.
 • Evenement
  23.10.18

  Europese Week colloquium 2018 - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Belgisch lanceringscolloquium van de nieuwe campagne van EU-OSHA : “ Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”.
 • Evenement
  19.10.18

  Agressiepreventie in het onderwijs: als school agressie aanpakken en voorkomen - sessies secundair onderwijs

  Agressie is, net als in de maatschappij, ook in het onderwijs een realiteit. De mogelijkheid om met agressie geconfronteerd te worden, creëert bij nogal wat leerlingen en personeelsleden een gevoel van onveiligheid en onmacht.
 • Evenement
  15.10.18

  Agressiepreventie in het onderwijs: als school agressie aanpakken en voorkomen - sessies basisonderwijs - VOLZET

  Agressie is, net als in de maatschappij, ook in het onderwijs een realiteit. De mogelijkheid om met agressie geconfronteerd te worden, creëert bij nogal wat leerlingen en personeelsleden een gevoel van onveiligheid en onmacht.
 • Evenement
  10.10.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector - Hasselt - VOLZET

  Op 10, 24 oktober en 7 en 21 november 2018 organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een vierdaagse opleiding over preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector in Hasselt telkens van 09:00 tot 16:00. Dit omdat 8 op de 10 werknemers vroeg of laat geconfronteerd worden met onder andere rug-, schouder- en/of nekklachten.
 • Evenement
  01.10.18

  2nd workshop 'Nano in Belgium' - 2018: Occupational health protection

  Within the large field of chemicals, nanomaterials are a fast expanding group with specific characteristics. This theme will be linked with the state-of-play updates on national and EU-level regulations and the findings from various Belgian research projects.
 • Evenement
  20.09.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de kinderopvangsector - 20 en 27 september

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Evenement
  18.09.18

  Preventie in de praktijk in de openbare diensten - back to basics

  De eerste stappen als preventieadviseur zijn niet altijd evident en theoretische kennis omzetten naar de praktijk blijkt dikwijls moeilijker dan gedacht. Maar ook de senior-preventieadviseur ziet soms het bos door de bomen niet meer en kan een opfrissing van de basisprincipes gebruiken. Ook voor managers en andere leidinggevenden is het nuttig om een herhaling te krijgen van de taken en verantwoordelijkheden op vlak van welzijn op het werk.
 • Evenement
  13.09.18

  Vorming ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de sector van de thuishulp

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Evenement
  10.09.18

  Voorstelling van de OIRAtool voor de sector van parken en tuinen

  Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.
 • Evenement
  03.09.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel - 3 september en 1 oktober

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Evenement
  28.06.18

  Studiedag: de structuur van het sociaal overleg: focus op het Belgisch model

  Op donderdag 28 juni 2018 organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een studiedag over de structuur van het Belgisch sociaal overleg.
 • Evenement
  18.06.18

  Studiedag Socio-economische Monitoring: Arbeidsmarkt en origine 2017

  Op maandag 18 juni 2018 (in de namiddag) stellen Unia en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de resultaten voor van het derde rapport van de Socio-economische Monitoring, gepubliceerd in december 2017.
 • Evenement
  18.06.18

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

  Tijdens deze infosessie wordt er informatie verschaft over de problematiek van alcohol- en druggebruik op de werkvloer.
 • Evenement
  18.06.18

  Preventie van musculoskeletale aandoeningen voor housekeeping personeel

  Musculoskeletale aandoeningen zoals rugpijn en pijn aan de bovenste en onderste ledematen zijn dikwijls gelinkt aan onze dagdagelijkse activiteiten. Zo vergt ook werken op de afdeling housekeeping dikwijls erg belastende fysieke inspanningen van het lichaam waardoor er slechte bewegingsgewoonten kunnen ontstaan. Deze vorming geeft je de nodige praktische kennis inzake het voorkomen van spier- en skeletaandoeningen en helpt je om fysieke lasten beter te controleren.
 • Evenement
  11.06.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel - 11 en 22 juni

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Evenement
  04.06.18

  Workshops voor preventieadviseurs: back to basics - "Preventie bij het gebruik van gevaarlijke stoffen"

  De eerste stappen als preventieadviseur zijn niet altijd evident en theoretische kennis omzetten naar de praktijk blijkt dikwijls moeilijker dan gedacht. Maar ook de senior-preventieadviseur ziet soms het bos door de bomen niet meer en kan een opfrissing van de basisprincipes gebruiken.
 • Evenement
  01.06.18

  Industrieel lawaai en lawaai in (landschaps)kantoren

  Lawaai op de werkvloer is een oud verhaal. Maar er zijn nieuwe aspecten in de kennis en aanpak van dit probleem. Zowel voor het industrieel lawaai als voor de geluidsoverlast in landschapskantoren zijn er nieuwe inzichten die tot betere risicoanalyses en preventie moeten leiden.
 • Evenement
  31.05.18

  TENTOONSTELLING VAN PICTURALE KUNST: EEN BELGISCH TRIO

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg onthaalt de tentoonstelling van picturale kunst « een Belgisch trio » van 1 juni 2018 tot en met 27 september 2018. De tentoonstellng is vrij toegnkelijk van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u (en in het weekend op aanvraag). De vernissage gebeurt om 31 mei van 18u tot 21u.
 • Evenement
  25.05.18

  Interprovinciaal congres welzijn op het werk - Preventie en bescherming op het werk. Uitdagingen in een veranderende arbeidswereld.

  Onderaanneming, uitbesteding, delocalisatie, uitzendarbeid, veroudering van de werknemerspopulatie, vrijwilligerswerk, flexi-jobs, flexicurity, tijdelijke contracten, gedeelde jobs, dubbele jobs, stress, burn-out, evaluatieprocedures, gedetacheerde werknemers, outplacement, e-platformen, just in time, schijnzelfstandigen, nieuwe mensenhandel, nieuwe risico’s, herstructurering, langer werken, …
 • Evenement
  09.05.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector - Antwerpen

  Op 9, 23, 30 mei en 6 juni organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een vierdaagse opleiding over preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector in Antwerpen telkens van 09:00 tot 16:00. Dit omdat 8 op de 10 werknemers vroeg of laat geconfronteerd worden met onder andere rug-, schouder- en/of nekklachten.
 • Evenement
  03.05.18

  Risicoanalysetechnieken brand en een algemene risicoanalyse van kleuterklassen - Gent

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd door de provinciale comités van Antwerpen (24/4), Limburg 26/4, Oost-Vlaanderen (3/5) en Vlaams-Brabant (7/5) in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming.
 • Evenement
  23.04.18

  Seminarie "Sociale bemiddeling in België en Europa"

  Op maandag 23 april 2018 organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in samenwerking met de KULeuven een seminarie “Sociale bemiddeling in België en Europa”. Deze studiedag is het eerste evenement van een reeks van activiteiten ter ere van de 50ste verjaardag van de Wet betreffende de cao’s en de paritaire comités.
 • Evenement
  23.04.18

  1968-2018 : 50e verjaardag van de wet op de cao’s en de paritaire comités

  In 2018 viert de FOD Werkgelegenheid de 50e verjaardag van de wet van 1968 op de cao’s en de paritaire comités. Er zullen activiteiten worden georganiseerd over de uitdagingen waar het sociaal overleg in de 21ste eeuw mee geconfronteerd wordt. Er worden ook sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd om jongeren te informeren over het belang en de structuur van het Belgisch systeem van sociaal overleg.
 • Evenement
  22.03.18

  Veilig werken in ULO koelcellen - Infoavond

  Tijdens het najaar van 2017 vond in Haspengouw en het Hageland een inspectiecampagne plaats rond de veiligheid van ULO-koelcellen - samen met een basisinspectie.
 • Evenement
  08.03.18

  Veilig werken in ULO koelcellen - infoavond

  Tijdens het najaar van 2017 vond in Haspengouw en het Hageland een inspectiecampagne plaats rond de veiligheid van ULO-koelcellen - samen met een basisinspectie. Hierover vinden er twee dezelfde infoavonden plaats, met name in Diest en in Sint-Truiden. De infoavond in Sint-Truiden ( ’t Veilinghuis, zaal “Dolf & Minneke” - Tongersesteenweg 150 -3800 Sint-Truiden) vindt plaats op 22 maart 2018.
 • Evenement
  02.03.18

  Expo « The Lost coins. Euro Meltdown » Stephen SACK

  De FOD Werkgelegenheid organiseert van 2 maart 2018 tot 25 mei 2018, van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u (en tijdens het weekend op aanvraag) een fototentoonstelling van Stephen Sack, « The Lost coins. Euro Meltdown » . De vernissage gebeurt op 1 maart tussen 18u en 21u.
 • Evenement
  22.02.18

  Gezondheid op de werkvloer

  Gezonde werknemers zijn een meerwaarde voor elk bedrijf. Dat is een open deur. Maar gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Vorming
  06.02.18

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Behoud een gezonde veerkracht in uw organisatie - VOLZET

  Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress en burn-out, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer.
 • Evenement
  21.12.17

  RESULTATEN GROOTSCHALIG PREVALENTIEONDERZOEK. Drank, drugs of pillen op het werk?

  Hoeveel drinkt de Belgische werknemer? Gebruiken werknemers illegale drugs? Wat met slaap- en kalmeermiddelen en antidepressiva? En wat zijn de gevolgen op het werk?
 • Vorming
  11.12.17

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Hoe werknemers re-integreren op de werkvloer na een BURN-OUT?

  Als afsluiter wordt een reflectiemoment op de eigen rol in een stresspreventiebeleid geëvalueerd.
 • Evenement
  30.11.17

  Workshop Deparis - Gebruik van de Deparis-methode in de praktijk

  De hulpmiddelen van de SOBANE-strategie, volgens de Screening, Observatie, Analyse en Expertise, richten zich rechtstreeks naar de werknemers,hun leidinggevenden en de preventieadviseurs. De filosofie van de strategie en de gidsen zijn eenvoudig te begrijpen.
 • Evenement
  27.11.17

  Voorstelling van de OIRAtool voor de bakkerijsector

  Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.
 • Evenement
  17.11.17

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

  Tijdens deze infosessie wordt er informatie verschaft over de problematiek van alcohol- en druggebruik op de werkvloer.
 • Evenement
  08.11.17

  Filmscreening "Leraar"

  "Leraar" vertelt het emotionele verhaal van drie jonge leerkrachten en hun eerste jaren op school, een periode die in Duitsland 'Referendariat' wordt genoemd. Zij komen daar tot het besef dat hun studie hen totaal niet heeft voorbereid op wat het betekent om een van de meest verantwoordelijke en belangrijke banen in de samenleving te hebben.
 • Evenement
  08.11.17

  Expo "Golven van Vormen"

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert de tentoonstelling "Golven van Vormen”, schilderijen op basis van olieverf van Danielle Dielle, van 8 november 2017 tot 23 februari 2018, van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u (en tijdens het weekend op aanvraag). De vernissage gebeurt om 7 november vanaf 18u.
 • Evenement
  07.11.17

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Hoe werknemers re-integreren op de werkvloer na een BURN-OUT? - VOLZET (extra sessie op 11 december)

  Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer.
 • 07.11.17

  Vorming van vormers voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector

  MSA of musculoskeletale aandoeningen (rugklachten, pijn, klachten aan de bovenste en onderste ledematen) zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. In België riskeren 8 op 10 mensen om ooit rugklachten te hebben tijdens hun leven. Het doel van deze vierdaagse “vorming van vormers” is om de actoren van de zorgsector (leidinggevenden, gedelegeerd personeel, coördinatoren,…) de nodige pedagogische vaardigheden op het gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) te laten verwerven en hen in staat te stellen aan de werknemers vorming en sensibilisatie te geven over de problematiek van MSA, zodat ze deze kennis in hun beroepsleven kunnen toepassen. Deze vierdaagse vorming wordt georganiseerd op 07/11 - 21/11 - 06/12 - 20/12/2017 in Erpe-Mere
 • Evenement
  26.10.17

  Benelux slotcolloquium van de EU-OSHA campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden”

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Benelux slotcolloquium van de EU-OSHA campagne: “Gezond werk, voor alle leeftijden” op donderdag 26 oktober 2017 in Brussel in zaal Storck van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).
 • Vorming
  26.10.17

  Train the trainer sessies ter preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in de kinderopvangsector

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Evenement
  24.10.17

  Hoe meer welzijn realiseren met een gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid?

  Het hierbij voorgestelde programma van dit colloquium biedt een forum voor de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar vooral ook voor ‘best practices’ in twee domeinen: gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid. We willen inzichten en ideeën aanreiken, waar organisaties inspiratie uit kunnen opdoen om er concreet mee aan de slag te gaan!
 • Evenement
  12.10.17

  Voor een behoud van de tewerkstelling en een geslaagde terugkeer naar het werk : Rol van de verpleegkundige in de arbeidsgeneeskunde?

  Een lange afwezigheid uit een professioneel milieu is nadelig voor zowel het mentale, fysieke als het sociaal welbevinden van de mens. De uitdaging bestaat erin om afwezigheid te voorkomen en alle noodzakelijke middelen te mobiliseren die kunnen bijdragen tot het ondersteunen en het re-integreren in het arbeidsproces. Hoe kunnen wow-verpleegkundigen hiertoe bijdragen?
 • Evenement
  09.10.17

  Infosessie over de nieuwe codex over het welzijn op het werk

  De Codex over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni 2017. Deze codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek.
 • Evenement
  05.10.17

  Workshops voor preventieadviseurs: 'back to basics' - VOLZET

  Het Provinciaal comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid organiseert in samenwerking met Prebes en het Actiecomité voor de bevordering van de arbeid in het Brussels Hoofdstedelijke gewest op donderdag 5 oktober 2017 een studievoormiddag “back to basics”.
 • Evenement
  03.10.17

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel - VOLZET

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Evenement
  25.09.17

  Infosessie over de nieuwe codex over het welzijn op het werk - VOLZET (extra sessie op 9 oktober)

  De Codex over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni 2017. Deze codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek.
 • Vorming
  14.09.17

  Vorming van vormers voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector

  MSA of musculoskeletale aandoeningen (rugklachten, pijn, klachten aan de bovenste en onderste ledematen) zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. In België riskeren 8 op 10 mensen om ooit rugklachten te hebben tijdens hun leven. Het doel van deze vierdaagse “vorming van vormers” is om de actoren van de zorgsector (leidinggevenden, gedelegeerd personeel, coördinatoren,…) de nodige pedagogische vaardigheden op het gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) te laten verwerven en hen in staat te stellen aan de werknemers vorming en sensibilisatie te geven over de problematiek van MSA, zodat ze deze kennis in hun beroepsleven kunnen toepassen. Deze vierdaagse vorming wordt georganiseerd op 14/09 - 26/09 - 10/10 en 24/10/2017 in Erpe-Mere.
 • Evenement
  06.09.17

  Tentoonstelling stripverhaal "Stille meisjes"

  Van 6 september 2017 tot 3 november 2017 huisvest de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de tentoonstelling rond het stripverhaal “Stille meisjes", een stripverhaal dat de dialoog wil openen over intimidatie op straat. De tentoonstelling kan bezocht worden van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 18 uur en in het weekend op aanvraag.
 • Evenement
  27.06.17

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

  Tijdens deze infosessie wordt er informatie verschaft over de problematiek van alcohol- en druggebruik op de werkvloer.
 • Evenement
  08.06.17

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Hoe werknemers re-integreren op de werkvloer na een BURN-OUT? - VOLZET

  Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer.
 • Evenement
  30.05.17

  Preventie van risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk - VOLZET

  Kanker blijkt de voornaamste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie. De diagnose van deze kankers wordt meestal vele jaren na de blootstelling gesteld.
 • Evenement
  30.05.17

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel - VOLZET

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Evenement
  04.05.17

  Tentoonstelling “Expérience intime” - Olivier Petit

  Van 5 mei 2017 tot 31 augustus 2017 huisvest de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de tentoonstelling van beeldhouwwerken “Expérience intime“ (Intieme ervaring) van Olivier Petit. De tentoonstelling kan bezocht worden van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 18 uur en tijdens de weekends op aanvraag. De vernissage vindt plaats op donderdag 4 mei vanaf 18u in de inkomhal van de FOD.
 • Evenement
  03.05.17

  Voorstelling OiRA-tool voor de schoonmaaksector

  Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de voorstelling van de OiRA tool voor de schoonmaaksector, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Dit is de uitgelezen kans om nader kennis te maken met de tool.
 • Evenement
  02.05.17

  Projectie van de film Burning-out en debat in aanwezigheid van de regisseur

  Op 2 mei 2017 nodigt de FOD Werkgelegenheid u uit voor de projectie van de documentaire Burning-out, in aanwezigheid van de regisseur Jérôme le Maire. Na de projectie volgt een debat.
 • Evenement
  31.03.17

  OSH-Vigilance : de vroegtijdige detectie van werkgebonden aandoeningen

  Dit congres wordt georganiseerd door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Sprekers uit verschillende Europese landen zullen hun aanpak voorstellen. Tijdens deze bijeenkomst zal een digitaal loket worden voorgesteld waar Belgische arbeidsgeneesheren hun vermoeden van een nieuw verband tussen gezondheidsklachten, blootstelling en/of werksituatie kunnen melden en waar ze toegang krijgen tot deskundig advies.
 • Evenement
  27.03.17

  Veiligheid op het werk: De drie groene lichten bij de aankoopprocedure van de federale overheidsdiensten. Wie zijn de betrokken diensten en wat is hun rol?

  Heeft u bij een aankoop aandacht voor veiligheid op het werk? Afhankelijk van de aard van de aankoop is het relevant om stil te staan bij arbeidsveiligheid, -gezondheid, ergonomie en/of hygiëne. De werkgever moet arbeidsmiddelen, collectieve beschermingsmiddelen en persoonlijke beschermings-middelen zodanig kiezen dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers gewaarborgd is.
 • Evenement
  22.03.17

  Secura vakbeurs: Gezondheid & Welzijn op het werk - 22 & 23 maart 2017

  Op woensdag 22 en donderdag 23 maart 2017 opent Brussels Expo zijn deuren voor de 11de editie van de vakbeurs Secura. Paleis 4 staat dan volledig in het teken van ‘Gezondheid & Welzijn op het werk’ en alle technologieën en innovaties rond personen-, gebouwen- en goederenbeveiliging.
 • Evenement
  09.03.17

  Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de coördinator tijdelijke en mobiele bouwplaatsen - studieavond

  De bouw is één van de sectoren met de meeste en zwaarste arbeidsongevallen. Bouwplaatsen zijn tijdelijk en evolutief: ze veranderen voortdurend en elke keer ontstaan nieuwe risico's.
 • 09.02.17

  Absenteïsme in de sociale economie: oorzaken en remedies

  Jaar na jaar nemen de absenteïsmecijfers in de sector toe. Hoog tijd om samen op zoek te gaan naar oorzaken en vooral naar mogelijke remedies. Op 9 februari organiseert Groep Maatwerk in samenwerking met de Provinciale Comités ter Bevordering van de Arbeid daarom een studiedag rond dit thema.
 • Evenement
  07.02.17

  Tentoonstelling “Ogen-blik ”

  Van 8 februari 2017 tot 31 maart 2017 onthaalt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de tentoonstelling van Luc en Yann Struyf, “Ogen-blik ”. De tentoonstelling is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u en in het weekend op aanvraag. Vernissage : 7/2/2017 om 18u.
 • Evenement
  02.02.17

  Arbeidsongevallen en psychosociale risico’s

  Behoort het tot uw taken om arbeidsongevallen te analyseren? Werkt u aan een verbetering van de veiligheid op het werk? Oorzaken van arbeidsongevallen zijn vaak technisch maar psychosociale aspecten kunnen mede aan de oorzaak liggen van een arbeidsongeval. Tijdens deze infovoormiddag stellen we u een checklist voor die u toelaat om op eenvoudige manier de eventuele aanwezigheid van psychosociale aspecten te verifiëren en te objectiveren. Het gebruik van de checklist kan u belangrijke informatie aanreiken om een betere analyse van het ongeval mogelijk te maken. In geval van een ernstig arbeidsongeval kunt u bovendien gebruik maken van deze informatie voor het invullen van het omstandig verslag dat moet worden overhandigd aan de ambtenaren belast met het toezicht op het welzijn op het werk.
 • Vorming
  02.02.17

  Train the trainer ter preventie van MSA in de zorgsector - VOLZET

  MSA of musculoskeletale aandoeningen (rugklachten, pijn, klachten aan de bovenste en onderste ledematen) zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. In België riskeren 8 op 10 mensen om ooit rugklachten te hebben tijdens hun leven. Het doel van deze vierdaagse “vorming van vormers” is om de actoren van de zorgsector (leidinggevenden, gedelegeerd personeel, coördinatoren,…) de nodige pedagogische vaardigheden op het gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) te laten verwerven en hen in staat te stellen aan de werknemers vorming en sensibilisatie te geven over de problematiek van MSA, zodat ze deze kennis in hun beroepsleven kunnen toepassen. Vierdaagse vorming - reeks 2 op 02/02, 09/02, 17/02 en 09/03/2017
 • Evenement
  27.01.17

  Verluchting en verlichting op de arbeidsplaatsen - VOLZET

  Op 14 april verscheen het Koninklijk Besluit van 25 maart 2016 tot wijziging van het K.B van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan de arbeidsplaatsen moeten beantwoorden. Door dit nieuwe K.B. worden de bepalingen in verband met verlichting en verluchting van de arbeidsplaatsen gewijzigd. CO2 is de nieuwe parameter om na te gaan of er voldoende verluchting is . Er zal uitgelegd worden waarom voor deze parameter gekozen is en hoe men hem kan gebruiken in de risicoanalyse. De verluchting wordt ook vanuit een breder perspectief bekeken door in te gaan op aspecten van binnenluchtkwaliteit en ventilatie. Voor verlichting zullen de normen voor binnen- en buitenverlichting, waar in het K.B. naar verwezen wordt, uitgelegd worden. Omdat in veel bedrijven overgeschakeld wordt naar LED-verlichting, zijn er voordrachten over mogelijke risico’s van dit soort verlichting, waar men rekening moet mee houden om de beste keuze te maken, en welke problemen zich in de praktijk kunnen voordoen.
 • Evenement
  10.01.17

  Gender en welzijn op het werk - VOLZET

  PROGRAMMA: De doelstellingen van deze infosessie zijn: • Het leren herkennen van situaties van discriminatie en ongewenst seksueel geweld op het werk, en in staat zijn om de eerste hulp te verlenen aan slachtoffers. • De genderdimensie begrijpen in de context van welzijn op het werk en in staat zijn om deze dimensie te integreren in de arbeidsorganisatie.
 • Vorming
  16.12.16

  Vorming van vormers voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector - reeks 1

  MSA of musculoskeletale aandoeningen (rugklachten, pijn, klachten aan de bovenste en onderste ledematen) zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. In België riskeren 8 op 10 mensen om ooit rugklachten te hebben tijdens hun leven. Het doel van deze vierdaagse “vorming van vormers” is om de actoren van de zorgsector (leidinggevenden, gedelegeerd personeel, coördinatoren,…) de nodige pedagogische vaardigheden op het gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) te laten verwerven en hen in staat te stellen aan de werknemers vorming en sensibilisatie te geven over de problematiek van MSA, zodat ze deze kennis in hun beroepsleven kunnen toepassen. Deze vierdaagse vorming wordt georganiseerd op 16/12/2016-12/01, 19/01 en 26/01/2017 (reeks 1) en op 02, 09 en 17/02 en 09/03/2017 (reeks 2)in Erpe-Mere.
 • Vorming
  07.12.16

  Train the trainer sessies ter preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in de sector van de kinderopvang - 7 en 13 december 2016

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. De doelstelling van deze “vorming van vormers” is dat de deelnemers de nodige kennis verwerven op gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Daarnaast zal er ook de nodige aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van praktische en pedagogische vaardigheden zodat de deelnemers op hun beurt collega’s of medewerkers kunnen informeren en sensibiliseren over deze problematiek.
 • 01.12.16

  20 jaar Wet van welzijn van de werknemers - Evolutie en uitdagingen voor de toekomst

  De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert haar 20ste verjaardag in 2016. Gedurende die 20 jaar is de wetgeving geëvolueerd door nieuwe Europese richtlijnen maar ook op basis van evaluaties van de noden van bedrijven op gebied van preventie. Ze probeert te volgen en zich aan te passen aan de vele en steeds snellere veranderingen in de arbeidswereld.
 • Evenement
  29.11.16

  Gebruik van de Deparis-methode in de praktijk

  De hulpmiddelen van de SOBANE-strategie, volgens de Screening, Observatie, Analyse en Expertise, richten zich rechtstreeks naar de werknemers, hun leidinggevenden en de preventieadviseurs. De workshops vormen een initiatie in de SOBANE-strategie en de Deparis-gids en richten zich voornamelijk naar personen die geen of slechts eeen passieve kennis hebben van de SOBANE-strategie.
 • Evenement
  24.11.16

  "Rendez-Vous" - Expo van schilderijen van Aleksandar Avramović

  Van 25 november 2016 tot 31 januari 2017 onthaalt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de tentoonstelling van Aleksandar Avramovic. De tentoonstelling is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u en in het weekend op aanvraag. De vernissage gaat door op 24 november vanaf 18u.
 • Evenement
  22.11.16

  Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventie alcohol- en drugbeleid - VOLZET

  Deze sessie zal het probleem van alcohol en drugs op de werkvloer aankaarten en biedt een goede afwisseling tussen enerzijds theorie en anderzijds praktische oefeningen. Het uitwerken en implementeren van een preventiebeleid binnen het bedrijfsleven zal eveneens besproken worden. Alcohol- en druggebruik kunnen een probleem vormen op de werkvloer. Zo worden ondernemingen geconfronteerd met de gevolgen van occasioneel gebruik, voorafgaand aan of zelfs tijdens het werk. Voor leidinggevenden en HR-mensen is het niet altijd evident om op gepaste wijze met dit fenomeen om te gaan en om doeltreffende preventiemaatregelen te nemen.
 • Evenement
  21.11.16

  Vorming over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in de sector van de thuishulp

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. De doelstelling van deze vorming is dat de deelnemers de nodige kennis verwerven op gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Daarnaast zal er ook de nodige aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van praktische en pedagogische vaardigheden zodat de deelnemers op hun beurt collega’s of medewerkers kunnen informeren en sensibiliseren over deze problematiek.
 • Evenement
  21.11.16

  Studiedag Psychosociaal Welzijn bij medische/psychosociale hulpverleners

  De FOD Volksgezondheid merkte uit grootschalige recente bevragingen bij personeel uit de dringende geneeskundige hulpverlening (bv ambulanciers, (spoed)artsen en –verpleegkundigen), dat zij vaak onvoldoende omkaderd zijn wanneer het gaat om omgaan met emotioneel moeilijke interventies. Het actuele gebrek aan opleiding en opvang op de werkvloer heeft een belangrijke impact op de jobmotivatie en bijgevolg op de fysieke en psychische gezondheid. Daarom heeft de FOD Volksgezondheid sinds begin 2016 verschillende acties opgestart om hieraan tegemoet te komen. Omdat een grote verantwoordelijkheid voor het psychosociaal welzijn van werknemers bij de werkgever ligt, heeft FOD Volksgezondheid een samenwerking opgezet met FOD WASO en zullen wij samen een studiedag organiseren om dit thema en het project verder toe te lichten. Het doel van deze studiedag is om werkgevers (ziekenhuizen, ambulancediensten,…), interne en externe preventiediensten, … te sensibiliseren aangaande hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de mentale gezondheid van hun werknemers.
 • Evenement
  25.10.16

  Europese Week colloquium van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden"

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor de Europese Week colloquium van de campagne: “Gezond werk, voor alle leeftijden” op dinsdag 25 oktober 2016 in Brussel in zaal Storck van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).
 • Vorming
  13.10.16

  Train the trainer sessies ter preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) bij administratief personeel (bureauwerk/beeldschermwerk)

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. De doelstelling van deze “vorming van vormers” is dat de deelnemers de nodige kennis verwerven op gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Daarnaast zal er ook de nodige aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van praktische en pedagogische vaardigheden zodat de deelnemers op hun beurt collega’s of medewerkers kunnen informeren en sensibiliseren over deze problematiek. Tweedaagse vorming op 13 en 20 oktober 2016.
 • Evenement
  11.10.16

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Hoe werknemers re-integreren op de werkvloer na een burn-out? VOLZET

  Tijdens deze informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer. Als afsluiter wordt een reflectiemoment op de eigen rol in een stresspreventiebeleid geëvalueerd.
 • 03.10.16

  Hoe gelijkheid tussen mannen en vrouwen verbinden aan welzijn op het werk ?

  Tijdens deze studievoormiddag wordt een genderanalyse gemaakt van de werkvloer. Globaal genomen werken mannen en vrouwen niet in dezelfde sectoren en doen niet dezelfde jobs. Dat de risico’s daardoor verschillend zijn, blijft meestal onderbelicht. Om meer gelijkheid te creëren tussen mannen en vrouwen op de werkvloer is het eerst en vooral belangrijk om een onderscheid te maken tussen stereotiepe opvattingen over de sociale rol van vrouwen (genderkwestie) en biologische verschillen. Bij een risicoanalyse een genderbril opzetten geeft een vernieuwende kijk op het welzijnsbeleid. Een beleid dat meer gelijkheid op de werkvloer brengt, leidt tot meer veiligheid en gezondheid op het werk voor iedereen.
 • Evenement
  27.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het werk - Boom - VOLZET

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • 27.09.16

  Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen

  De netwerk- en intervisiesessies omvatten een gemengd driedaags programma van telkens een halve dag thematische uitwisseling en een halve dag supervisie van casussen.
 • Evenement
  27.09.16

  De werking van de ondernemingsraden - Boom

  Deze informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2016 om informatie te verschaffen over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen. Doelgroep: werknemersafgevaardigden, werkgeversafgevaardigden, bedrijfsrevisoren.
 • Evenement
  26.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk - Brugge

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • Evenement
  23.09.16

  Verluchting en verlichting van de arbeidsplaatsen - VOLZET-Wachtlijst

  Op 14 april verscheen het Koninklijk Besluit van 25 maart 2016 tot wijziging van het K.B van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan de arbeidsplaatsen moeten beantwoorden. Door dit nieuwe K.B. worden de bepalingen in verband met verlichting en verluchting van de arbeidsplaatsen gewijzigd. CO2 is de nieuwe parameter om na te gaan of er voldoende verluchting is . Er zal uitgelegd worden waarom voor deze parameter gekozen is en hoe men hem kan gebruiken in de risicoanalyse. De verluchting wordt ook vanuit een breder perspectief bekeken door in te gaan op aspecten van binnenluchtkwaliteit en ventilatie. Voor verlichting zullen de normen voor binnen- en buitenverlichting, waar in het K.B. naar verwezen wordt, uitgelegd worden. Omdat in veel bedrijven overgeschakeld wordt naar LED-verlichting, zijn er voordrachten over mogelijke risico’s van dit soort verlichting, waar men rekening moet mee houden om de beste keuze te maken, en welke problemen zich in de praktijk kunnen voordoen.
 • Evenement
  22.09.16

  POLA-PAINTINGS III

  Van 23 september tot 17 november 2016 onthaalt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de tentoonstelling van schilderijen en polaroidfoto’s van Toos Van Liere. De tentoonstelling is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u en in het weekend op aanvraag. De vernissage gaat door op donderdag 22 september om 18u.
 • Evenement
  22.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk - Gent

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • 22.09.16

  netwerk- en intervisiesessies voor preventieadviseurs psychosociale aspecten

  De netwerksessies worden begeleid door een coach met een grote ervaring binnen dit domein en bieden ondersteuning bij het uitoefenen van uw taak als preventieadviseur psychosociale aspecten. Ze bieden een veilig kader voor het bespreken van de moeilijkheden die u ondervindt, voor het optimaliseren van uw eigen vaardigheden en voor het bespreken van eigen of voorgestelde thema’s verbonden aan uw functie. De 3 samenkomsten gaan door op 22/09, 25/10 en 13/12.
 • Evenement
  22.09.16

  De werking van de ondernemingsraden - Gent

  Deze informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2016 om informatie te verschaffen over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen. Doelgroep: werknemersafgevaardigden, werkgeversafgevaardigden, bedrijfsrevisoren.
 • 20.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk - Brussel

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • Evenement
  20.09.16

  De werking van de ondernemingsraden - Brussel

  Deze informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2016 om informatie te verschaffen over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen. Doelgroep: werknemersafgevaardigden, werkgeversafgevaardigden, bedrijfsrevisoren.
 • Evenement
  13.09.16

  De werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk - Hasselt

  Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een informatiesessie voor de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het doel van deze vormingssessie is: •Het geven van praktische informatie over de werking van het comité: de opdrachten, taken, rechten en plichten van de leden en de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de inspecteurs van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk. •Het aanbieden van een ontmoetingsplatform en de mogelijkheid om kennis te maken met collega-comitéleden en de regionale directies van de AD Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • Evenement
  13.09.16

  De werking van de ondernemingsraden - Hasselt

  Deze informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2016 om informatie te verschaffen over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen. Doelgroep: werknemersafgevaardigden, werkgeversafgevaardigden, bedrijfsrevisoren.
 • Evenement
  20.06.16

  Studiedag: Loopbaansparen in België: van theoretisch concept naar werkbaar instrument?

  Op maandag 20 juni 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in Brussel een studiedag over de mogelijke invoering van een stelsel van loopbaansparen in België.
 • 26.05.16

  Publicatie en inschrijving terug mogelijk

  Het is terug mogelijk om evenementen in te voeren of om zich in te schrijven, de website werd succesvol gemigreerd.
 • Evenement
  21.03.16

  Werkhervatting na een langdurige ziekte: hoe pak je dit aan?

  Hoe langer een werknemer afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat hij het werk succesvol hervat in dezelfde onderneming. Dit eist privé, voor de onderneming en ook maatschappelijk een zware tol. Zowel voor de betrokkene zelf als voor de onderneming is het daarom belangrijk om aandacht te hebben voor een goede begeleiding en een hervattingstraject op maat van de werknemer. Tijdens dit tweetalig colloquium bekijken we naast de cijfers ook de concrete aanpak. Ter preventie van langdurige afwezigheid is een beleid gericht op werkhervatting essentieel. Dit speelt in op de belemmerende factoren en zal mogelijkheden tot een vlotte werkhervatting creëren. Goede praktijken en cases worden voorgesteld en verschillende standpunten worden vanuit een multidisciplinaire invalshoek toegelicht (medisch, psychologisch, ergonomisch ...) .
 • Evenement
  11.03.16

  Tentoonstelling van schilderijen van Agnès Piantadosi

  De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg onthaalt de tentoonstelling van schilderijen van Agnès Piantadosi. De tentoonstelling kunt u gratis komen bezoeken. U hoeft zich niet in te schrijven.
 • Evenement
  10.03.16

  Vernissage expo Piantadosi

  Pierre-Paul Maeter, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg nodigt u met plezier uit voor de vernissage van de tentoonstelling van schilderijen en textielontwerp van Agnès Piantadosi .
 • 09.03.16

  Lancering van de evenementenwebsite

  Op deze website vindt u voortaan alle evenementen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Via een login kan u zich online inschrijven. Organisatoren kunnen vanaf nu zelf hun activiteiten invoeren in de Kalender Welzijn op het werk.