Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

 • Vorming
  Amelior vzw
  24.01.18

  Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur

  IN SAMENWERKING MET HOWEST Deze multidisciplinaire basisvormingsopleiding is bedoeld voor wie als preventieadviseur niveau I of niveau II aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau I of niveau II) moet behalen. Amelior...
 • 22.02.18

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2

  UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in het KB van 17 mei 2007 en 29 januari 2013. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2...
 • Vorming
  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1
  23.02.18

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1

  UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in het KB van 17 mei 2007 en 29 januari 2013. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2...
 • Vorming
  Amelior vzw
  17.04.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus preventieadviseur niveau 3 voldoet aan de eisen van het KB van 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen van deze praktisch ingerichte cursus, krijgen de cursisten een getuigschrift van deelname...
 • Evenement
  23.04.18

  1968-2018 : 50e verjaardag van de wet op de cao’s en de paritaire comités

  In 2018 viert de FOD Werkgelegenheid de 50e verjaardag van de wet van 1968 op de cao’s en de paritaire comités. Er zullen activiteiten worden georganiseerd over de uitdagingen waar het sociaal overleg in de 21ste eeuw mee geconfronteerd wordt. Er worden ook sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd om jongeren te informeren over het belang en de structuur van het Belgisch systeem van sociaal overleg.
 • Evenement
  03.05.18

  Belgisch lanceringscolloquium nieuwe campagne EU-OSHA - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Belgisch lanceringscolloquium van de nieuwe campagne van...
 • 03.05.18

  Meer positieve vibes in je bedrijf: info- en doesessie

  Basisinformatie over goede lichaamshouding, langdurig zitten onderbreken, meer bewegen, beter ademen en je geest kalmeren aan de hand van praktische oefeningen.
 • Evenement
  03.05.18

  Risicoanalysetechnieken brand en een algemene risicoanalyse van kleuterklassen - Gent

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd door de provinciale comités van Antwerpen (24/4), Limburg 26/4, Oost-Vlaanderen (3/5) en Vlaams-Brabant (7/5) in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming.
 • Bijscholing
  03.05.18

  De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?

  De verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing. De controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. Tijdens deze opleiding ontdekt u op een halve dag: •de verplichtingen die u moet naleven inzake de...
 • Vorming
  Amelior vzw
  07.05.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus preventieadviseur niveau 3 voldoet aan de eisen van het KB van 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen van deze praktisch ingerichte cursus, krijgen de cursisten een getuigschrift van deelname...
 • Bijscholing
  08.05.18

  Arbeidsongevallen in de praktijk

  Steeds meer verschillende profielen binnen een bedrijf worden belast met het opstellen, uitwerken en opvolgen van arbeidsongevallen. Bent u één van hen? Weet u welke stappen u moet zetten bij een arbeidsongeval? Kent u de wetgeving...
 • Vorming
  08.05.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 15: Evacuatie

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Evenement
  09.05.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector - Antwerpen

  Op 9, 23, 30 mei en 6 juni organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een vierdaagse opleiding over preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector in Antwerpen. Dit...
 • Vorming
  Basisprincipes van NFPA13
  09.05.18

  Basisprincipes van NFPA13

  In particular, for the protection of storage buildings, the NFPA 13 is often used. During the course, the basic principles of this standard are explained. The general knowledge for sprinkler systems and sprinklers is believed to be known. Various...
 • Vorming
  NFPA13 a basic understanding
  09.05.18

  NFPA13 a basic understanding

  In particular, for the protection of storage buildings, the NFPA 13 is often used. During the course, the basic principles of this standard are explained. The general knowledge for sprinkler systems and sprinklers is believed to be known. Various...
 • Bijscholing
  14.05.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  15.05.18

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge...
 • Vorming
  15.05.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 16: Interventie + bezoek

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • 15.05.18

  Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Preventie van stress en burn-out

  Zo goed als elke organisatie wordt tegenwoordig geconfronteerd met psychosociale risico’s van het werk. Het hoofd bieden aan een overvloed aan (vaak digitale) informatie, toenemende flexibiliteit in waar en wanneer men werkt en een omgeving die snel...
 • Vorming
  16.05.18

  Opleiding vertrouwenspersonen (5-daagse opleiding)

  Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen die volgens de wetgeving van 28 februari 2014 en bijbehorend KB nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten als vertrouwenspersoon. Aan het einde...
 • Bijscholing
  17.05.18

  Risico’s en preventiemaatregelen bij laag- en hoogspanningsinstallaties

  Als preventieadviseur moet u advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Hebt u vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Deze opleiding...
 • Bijscholing
  23.05.18

  Brain Based Safety

  Veiligheidsgedrag evolueert naar een veiligheidscultuur Als preventieadviseur houdt u in uw bedrijf de vinger aan de pols. U weet alles over de wettelijke verplichtingen rond veiligheid. En geeft zo de voorzet voor procedures, regels en...
 • Bijscholing
  24.05.18

  Veilig werken met derden

  Veilig werken met derden: fundament voor een goede samenwerking Werken met onderaannemers en uitzendkrachten? Daarbij is het belangrijk dat u de verplichtingen kent - voor beide kanten. •Wie staat in voor de veiligheid van derden? •Bent u...
 • Evenement
  25.05.18

  Interprovinciaal congres welzijn op het werk - Preventie en bescherming op het werk. Uitdagingen in een veranderende arbeidswereld.

  Onderaanneming, uitbesteding, delocalisatie, uitzendarbeid, veroudering van de werknemerspopulatie, vrijwilligerswerk, flexi-jobs, flexicurity, tijdelijke contracten, gedeelde jobs, dubbele jobs, stress, burn-out, evaluatieprocedures, gedetacheerde werknemers, outplacement, e-platformen, just in time, schijnzelfstandigen, nieuwe mensenhandel, nieuwe risico’s, herstructurering, langer werken, …
 • Vorming
  28.05.18

  EHBO-opleiding aangeduide persoon

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Voor de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Vorming
  29.05.18

  Gekwalificeerde controleur van draagbare en mobiele blustoestellen

  Volgens het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 dienen de brandblusapparaten van een bedrijf ieder jaar gecontroleerd te worden door een gespecialiseerd persoon. Dit kan gebeuren door een extern erkend bedrijf, maar er kan ook geopteerd worden voor...
 • Vorming
  Gekwalificeerde controleur van draagbare en mobiele blustoestellen
  29.05.18

  Gekwalificeerde controleur van draagbare en mobiele blustoestellen

  Volgens het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 dienen de brandblusapparaten van een bedrijf ieder jaar gecontroleerd te worden door een gespecialiseerd persoon. Dit kan gebeuren door een extern erkend bedrijf, maar er kan ook geopteerd worden voor...
 • Bijscholing
  29.05.18

  navorming preventieadviseur: KB Brandpreventie op de werkvloer

  KB Brandpreventie op de werkvloer omzetten naar de praktijk. Wat is er allemaal veranderd en wat moet u in orde maken om aan de wetgeving te voldoen.
 • Bijscholing
  29.05.18

  Het KB brandpreventie op de arbeidsplaatsen

  Vertaal het KB brandpreventie naar uw praktijk Na deze training kent u al de verplichtingen inzake brandpreventie. U kent de onderdelen van de risico-analyse brand, u kunt een brandpreventiedossier samenstellen en een intern noodplan opstellen...
 • Bijscholing
  29.05.18

  De risico-analyse brand: workshop

  Brandbestrijding is de laatste stap in een brandveiligheidsbeleid en toch is dit net het onderdeel waar bedrijven vooral op inzetten. Door de focus te zetten op brandpreventie, wordt de brandveiligheid groter en bespaart u kosten. Ook het nieuwe...
 • Vorming
  31.05.18

  Basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen 0-12 jaar

  Onthaalouders en personeel tewerkgesteld in de Vlaamse kinderopvang moeten vanaf 1/9/2009 in het bezit zijn van een attest van een basisopleiding reanimatie van kinderen (MB 26/2/2009 en BS 17/3/2009). Premed is door Kind en Gezin opgenomen in de...
 • Bijscholing
  31.05.18

  Toolboxmeetings: de essentie

  Laat uw boodschap nazinderen U wilt starten met toolboxmeetings over milieu, veiligheid en welzijn in uw organisatie? Zorg dat uw inspanningen renderen. Deze opleiding geeft u op een halve dag praktijktips en cases. U ontdekt alle...