Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Ingevolge de regeringsmaatregelen in verband met het Coronavirus, zijn tot september alle evenementen georganiseerd door de FOD WASO in verband met welzijn op het werk geannuleerd. Voor de evenementen georganiseerd door externe organisatoren en gepubliceerd in de kalender welzijn op het werk, dient u de organisator van het evenement te contacteren.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

September 2021

 • Vorming
  www.prevent.be
  01.09.21

  Multidisciplinaire Basisvorming

  Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau I of niveau II) gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wie verder wil doorstromen, moet voldoen aan de voorwaarden van de...
 • Vorming
  Veiligheidsinstituut
  03.09.21

  Opleiding preventieadviseur niveau 2 (vrijdaggroep)

  Als je aan de slag wilt als preventieadviseur niveau 2, dan moet je een 'aanvullende vorming' doorlopen. Deze wettelijk erkende opleiding bestaat uit 2 delen: een basismodule en een specialisatiemodule. Bij het Veiligheidsinstituut kan je...
 • Vorming
  www.prevent.be
  06.09.21

  Preventieadviseur Niveau 1

  De opleiding preventieadviseur niveau 1 is georganiseerd in thematische modules. Op die manier sluit de opleiding niveau 1 flexibel aan zowel op de noden van het terrein als op de eisen uit de regelgeving omtrent de opleiding van preventieadviseurs...
 • Vorming
  07.09.21

  Coach je medewerkers naar veilig gedrag

  Als preventieadviseur hou je in je bedrijf de vinger aan de pols. Je weet alles over de wettelijke verplichtingen rond veiligheid en geeft zo de voorzet voor procedures, regels en veiligheidsprogramma’s. Wie het succes van die initiatieven bepaalt?...
 • Vorming
  07.09.21

  De ISO 45001: opzetten en invoeren

  Managementsystemen hebben als doel de bedrijfsvoering continu te verbeteren. Dit op verschillende vlakken, waaronder veiligheid en gezondheid. De OHSAS 18001 werd herzien en als ISO 45001 gepubliceerd. Met de ISO 45001-norm beheers je de risico...
 • Vorming
  www.prevent.be
  07.09.21

  Preventieadviseur Niveau 2

  Deze opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u). In de basisvorming werd het wie, wat, waarom, waar en waarmee van preventie besproken. De specialisatieopleiding behandelt meer gedetailleerd een aantal thema's waarmee...
 • Vorming
  07.09.21

  Certified Human Capital Management®: module well@work

  Doelstellingen Tevreden werknemers zijn: productiever, innovatiever en winstgevender. Voldoende redenen dus om een stevig welzijnsbeleid uit te bouwen. Tijdens deze training brengt u de AS IS-situatie van het welzijnsbeleid in uw organisatie of...
 • www.prevent.be
  08.09.21

  Module tot Veiligheidscoördinator voor Preventieadviseurs

  De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.
 • Bijscholing
  08.09.21

  Machinerichtlijn, machineveiligheid en LOTOTO

  Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid.
 • Vorming
  09.09.21

  Documentenbeheer voor de preventieadviseur

  Dankzij een doeltreffend en transparant documentenbeheersysteem kan je als preventieadviseur tijd vrij maken voor het 'echte' preventiewerk! Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je dan ook hoe je snel en efficiënt te werk kan gaan...
 • Vorming
  Aanvullende multidisciplinaire basismodule tot preventieadviseur
  09.09.21

  Aanvullende multidisciplinaire basismodule tot preventieadviseur

  UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules: de...
 • Vorming
  09.09.21

  Opleiding preventieadviseur niveau 2

  Als preventieadviseurs vroeger al sleutelfiguren waren in organisaties, dan zijn ze dat zeker vandaag. Hoe we naar gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk kijken, is sinds COVID-19 immers fundamenteel veranderd. Het takenpakket van een...
 • Vorming
  www.prevent.be
  10.09.21

  Preventieadviseur Psychosociale aspecten van de arbeid - September 2021

  De opleiding leidt toekomstige preventieadviseurs psychosociale aspecten op om hun taken in de interne of externe preventiedienst op te nemen. De preventieadviseurs staan de werkgevers bij om de risico’s in kaart te brengen en advies te geven over...
 • Vorming
  13.09.21

  Manager psychosociale risico's: méér dan een vertrouwenspersoon

  De kost van mentale gezondheidsproblemen is gigantisch, niet alleen maatschappelijk en voor de betrokken werknemers, maar ook voor elke werkgever. Je weet intussen al dat de aanpak van psychosociale risico’s verplicht is, maar vraagt jezelf...
 • Bijscholing
  14.09.21

  Agressie voorkomen en agressiebeleid opstellen

  Is je doel als preventieadviseur om de impact van én het aantal agressie situaties te verminderen? Wil je graag acties ondernemen ter preventie van agressie? En weet je hoe je een gedragscode en agressiebeleid opmaakt? Als preventieadviseur heb je...
 • Vorming
  14.09.21

  Certified Human Capital Management: module Chief Happiness Officer

  De Belgische wetgeving voorziet meer aanmoediging voor bedrijven om te werken aan een wendbaar en werkbaar werk, waarbij welzijn een belangrijke pijler is. De focus zou moeten liggen op een proactieve aanpak gealigneerd met de strategische keuzes...
 • Bijscholing
  14.09.21

  Intervisie voor Preventieadviseurs

  Als preventieadviseur speel je een sleutelrol in deze crisis. Er komt vermoedelijk dan ook heel veel op je af momenteel. Prebes biedt preventieadviseurs daarom ondersteuning aan de hand van intervisie. Tijdens deze intervisie kan je samen met andere...
 • Bijscholing
  17.09.21

  Kennis overbrengen, presenteren en toolboxen (didactische vaardigheden)

  Sta je in voor het geven van presentaties, opleidingen of toolboxen? Heb je tips & tricks nodig over hoe je best kennis overbrengt? En hoe je ervoor zorgt dat de bijgebrachte leerstof effectief wordt toegepast? Doceren is echt een vak apart. En...
 • Vorming
  17.09.21

  Online Bijscholing Preventieadviseur - Klimaat en luchtverversing

  Gezonde lucht is een essentieel element voor onze gezondheid. Er zijn echter tal van factoren die onze luchtkwaliteit beïnvloeden. Daarom werden in de wetgeving bepalingen opgenomen m.b.t. de binnenluchtkwaliteit.  In de opleiding gaan we na hoe...
 • Bijscholing
  18.09.21

  Ladingsbeveiliging voor het wegvervoer

  Het doel van deze opleiding is volgens de geldende Europese en Belgische wetgeving verschillende soorten lading leren stuwen waardoor de stabiliteit van de voertuigen en dus ook de veiligheid verhoogd wordt. Elke deelnemer ontvangt een cursusboek...
 • Bijscholing
  20.09.21

  Basiscursus preventieadviseur

  Wil je preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan het opzetten van een welzijnsbeleid in jouw organisatie? Leer alles over de wetgeving, richtlijnen, technieken en best practices. Deze opleiding geeft je een stevige basis om aan de slag te gaan...
 • Bijscholing
  20.09.21

  Basiscursus preventieadviseur

  Wil je preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan het opzetten van een welzijnsbeleid in jouw organisatie? Leer alles over de wetgeving, richtlijnen, technieken en best practices. Deze opleiding geeft je een stevige basis om aan de slag te gaan...
 • Vorming
  20.09.21

  ADR Veiligheidsadviseur basis (alle Klassen uitgezonderd 1+7)

  Ondernemingen die te maken hebben met het wegvervoer, het laden en het lossen, het verpakken van gevaarlijke stoffen moeten beschikken over een ADR Veiligheidsadviseur wegvervoer van gevaarlijke stoffen. U wordt ADR Veiligheidsadviseur door het...
 • Vorming
  20.09.21

  Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

  De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt alsmaar complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet je dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning. Sinds 1...
 • Vorming
  20.09.21

  Wat brengt VLAREMA 8

  Programma: - een korte intro in VLAREMA - VLAREMA wijziging, stand van zaken - sloopopvolging - bioafval - PMD - een geupdate uitgebreide producentenverantwoordelijkheid - gescheiden inzameling - afvaltransportdocumenten -...
 • Vorming
  21.09.21

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge...
 • Bijscholing
  22.09.21

  Basiscursus preventieadviseur

  Wil je preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan het opzetten van een welzijnsbeleid in jouw organisatie? Leer alles over de wetgeving, richtlijnen, technieken en best practices. Deze opleiding geeft je een stevige basis om aan de slag te gaan...
 • Vorming
  A-first
  22.09.21

  A-FIRST - Hogere Cursus Brandpreventie – Module 1 : Fysica & chemie van het vuur

  Deze cursus, gegeven door experts in hun vakgebied, is bedoeld voor preventieadviseurs, verzekeraars, ambtenaren, experts, ontwerpbureaus, raadgevend ingenieurs, architecten, werfcoördinatoren, enz. Het is een essentiële aanvulling voor iedereen...
 • Evenement
  22.09.21

  Webinar: aanpassing aan de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft

  Het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2021 publiceerde het koninklijk besluit van 14 augustus 2021 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft. Er wordt een nieuw hoofdstuk ingevoerd, getiteld “Specifieke opdrachten van de externe dienst”. Het KB treedt op 1 januari 2022 in werking.
 • Bijscholing
  23.09.21

  BA4 BA5

  Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen.
 • Bijscholing
  23.09.21

  Risico's herkennen en voorkomen bij interne transportmiddelen (intern transport)

  Kom jij wel eens in contact met mobiele arbeidsmiddelen? Wil je meer inzicht in de dagelijkse risico's hieromtrent? En ken jij de reglementaire bepalingen? Het intern transport is het verplaatsen, vervoeren en verhandelen van goederen of...
 • Bijscholing
  www.prevent.be
  23.09.21

  Specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren: toepassen van nieuwe technieken in de bouw

  Op donderdag 23 september organiseert Prevent een specifieke bijscholing over het toepassen van nieuwe technieken in de bouw. Dit verloopt online, via Webex. Als vereiste voor het verlengen van het certificaat van veiligheidscoördinator schrijft...
 • Vorming
  24.09.21

  Beoordeling van het brandrisico in elektrische en aanverwante lokalen

  Praktische en pragmatische beoordeling van het brandrisico in industriële elektrische lokalen (onderstations, controlekamers, enz.)
 • 24.09.21

  Webinar - Werken op hoogte - dakwerken

  Werk jij wel eens in de hoogte? Heb je behoefte aan meer informatie over wetgeving & preventiemaatregelen hieromtrent? Of heb je tips nodig om de opbouw van een steigerconstructie veilig en vlot te laten verlopen?...
 • Bijscholing
  27.09.21

  Intervisie voor Preventieadviseurs

  Als preventieadviseur speel je een sleutelrol in deze crisis. Er komt vermoedelijk dan ook heel veel op je af momenteel. Prebes biedt preventieadviseurs daarom ondersteuning aan de hand van intervisie. Tijdens deze intervisie kan je samen met andere...
 • Vorming
  A-first
  28.09.21

  A-FIRST - Hogere Cursus Brandpreventie – Module 2 : Passieve bescherming (2 dagen - dag 1/2)

  Deze cursus, gegeven door experts in hun vakgebied, is bedoeld voor preventieadviseurs, verzekeraars, ambtenaren, experts, ontwerpbureaus, raadgevend ingenieurs, architecten, werfcoördinatoren, enz. Het is een essentiële aanvulling voor iedereen...
 • Vorming
  28.09.21

  Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties en vaardigheden verder aan te scherpen. Deze opleiding of...
 • Bijscholing
  28.09.21

  Werken in de hoogte

  Werk jij wel eens in de hoogte? Heb je behoefte aan meer info over wetgeving & preventiemaatregelen hieromtrent? En heb je tips nodig om de gevaren op hoogte te kunnen inschatten?
 • Evenement
  28.09.21

  Studienamiddag Veilig woon- werkverkeer

  Uit cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) blijkt dat de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen in het verkeer gebeurt, overwegend tijdens het pendelen van en naar het werk. Bovendien zijn arbeidsongevallen in het verkeer gemiddeld...
 • Vorming
  30.09.21

  ADR-opleiding voor administratief en logistiek personeel

  Algemene ADR introductie-opleiding voor personen die betrokken zijn bij het wegvervoer van gevaarlijke goederen (dispatchers, laad- en lospersoneel, goederenbehandelaars, magazijniers, HSSEQ-staf, administratieve bedienden, enz.). Alle personen die...
 • Vorming
  www.prevent.be
  30.09.21

  Basisopleiding preventieadviseur - September 2021

  De basiscursus voor preventieadviseurs omvat 6 opleidingsdagen, die de toekomstige preventieadviseurs toelaten om de functie op te nemen in de zogenaamde C en D bedrijven met beperkt risico. De opleiding richt zich eveneens tot de leden van de...
 • Evenement
  30.09.21

  Wat is de impact van managementstijlen op het welzijn op het werk? Webinar via Zoom

  Op welke manier hebben managementstijlen een impact op het welzijn van medewerkers? Dat onderzochten wetenschappers van de VUB en de UCL. Ze deden dat op vraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Hun onderzoek legt de stijlen...
 • Bijscholing
  30.09.21

  Veilig transporteren van ladingen en kantelen voorkomen - Ladingzekering 06/2021 (Beveren)

  Vervoer jij materialen over de openbare weg of het bedrijfsterrein? Wil je graag duidelijkheid in de regel- en wetgeving van ladingzekering? En heb je nood aan tips om het kantelen van ladingen te voorkomen?