Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Februari 2018

 • Vorming
  07.09.17

  Multidisciplinaire basismodule tot preventieadviseur

  UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in het KB van 17 mei 2007 en 29 januari 2013. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2...
 • Vorming
  12.09.17

  Hogere opleiding brandpreventie 2017-2018

  In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om aanvaardbare...
 • Vorming
  12.09.17

  A-FIRST Hogere opleiding brandpreventie 16 modules van september tot mei

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Vorming
  18.01.18

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de preventieadviseurs van de C- en D-ondernemingen een...
 • Vorming
  18.01.18

  Opleiding preventieadviseur niv 3 (basisopleiding)

  In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de preventieadviseurs van de C- en D-ondernemingen een...
 • Vorming
  Amelior vzw
  24.01.18

  Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur

  IN SAMENWERKING MET HOWEST Deze multidisciplinaire basisvormingsopleiding is bedoeld voor wie als preventieadviseur niveau I of niveau II aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau I of niveau II) moet behalen. Amelior...
 • Vorming
  Logo Provincie Antwerpen
  06.02.18

  VCA voor leidinggevenden

  4-daagse cursus op het Veiligheidsinstituut voor het attest Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA). Wekelijkse op dinsdag, de laatste dag sluit af met een meerkeuzeexamen.
 • Vorming
  06.02.18

  Hoe werken aan preventie van burn-out? Behoud een gezonde veerkracht in uw organisatie - VOLZET

  Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress en burn-out, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer.
 • Bijscholing
  19.02.18

  Omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

  Dit onderwerp is momenteel erg actueel. Mogelijks komt u dus in de komende periode als preventieadviseur in aanraking met een situatie waarbij een medewerker u komt melden dat hij/zij met ongewenst grensoverschrijdend gedrag wordt geconfronteerd (...
 • Vorming
  20.02.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 8: Rook - en warmteafvoerinstallaties (RWA)

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Bijscholing
  20.02.18

  Security management: basisopleiding

  Bent u verantwoordelijk voor security binnen uw organisatie, maar hebt u ook nog heel wat andere taken onder uw hoede? Of bent u misschien nieuw in de functie van securitymanager? Deze unieke opleiding over security biedt u in 2 dagen een...
 • Vorming
  20.02.18

  A-FIRST - Hogere opleiding brandpreventie

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • 22.02.18

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2

  UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in het KB van 17 mei 2007 en 29 januari 2013. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2...
 • Bijscholing
  22.02.18

  Veranker en borg uw veiligheidscultuur conform ISO 45001

  De ISO 45001 vervangt binnenkort de OHSAS. Deze nieuwe ISO norm vraagt een nieuwe en andere invulling van de veiligheidsgedrag- en veiligheidscultuuraanpak. Vanuit de norm moet u meer focussen op leiderschap, gedrag, werknemersparticipatie en de...
 • Bijscholing
  22.02.18

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

  Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens...
 • Evenement
  22.02.18

  Gezondheid op de werkvloer

  Gezonde werknemers zijn een meerwaarde voor elk bedrijf. Dat is een open deur. Maar gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Vorming
  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1
  23.02.18

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1

  UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in het KB van 17 mei 2007 en 29 januari 2013. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2...
 • Vorming
  23.02.18

  Adviseur Ergonomie

  Deze praktijkgerichte opleiding leidt tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden door via een multidisciplinaire methodiek het werk aan de mens aan te passen. ...
 • Vorming
  27.02.18

  A-FIRST – Hogere opleiding brandpreventie - Module 9: Detectie

  Doelstellingen : In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om...
 • Vorming
  27.02.18

  Preventieadviseur Niveau 1 - Februari 2018

  De opleiding preventieadviseur niveau 1 is georganiseerd in thematische modules. Op die manier sluit de opleiding niveau 1 flexibel aan zowel op de noden van het terrein als op de eisen uit het KB over de vorming van preventieadviseurs. Deze...
 • Vorming
  27.02.18

  Preventieadviseur Niveau 2 - Februari 2018

  Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen: preventieadviseurs in een groep B-bedrijf of preventiemedewerkers in een groep A-bedrijf. De opleiding is doorspekt met praktische oefeningen en...
 • Bijscholing
  27.02.18

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge...
 • Bijscholing
  Lunch & Learn webinars van senTRAL.be (Wolters Kluwer)
  27.02.18

  De ISO 45001: meer dan een upgrade van OHSAS 18001

  De nieuwe ISO 45001 norm is méér dan de ISO-standaard erkenning van de OHSAS 18001. We hebben er lang moeten op wachten, maar naast de High Level structuur zitten er nog enkele ‘mooie’ processen in verweven. Stijn De Ryck zal in dit webinar de...