Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

September 2018

 • Vorming
  Amelior vzw
  17.04.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus preventieadviseur niveau 3 voldoet aan de eisen van het KB van 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen van deze praktisch ingerichte cursus, krijgen de cursisten een getuigschrift van deelname...
 • Evenement
  23.04.18

  1968-2018 : 50e verjaardag van de wet op de cao’s en de paritaire comités

  In 2018 viert de FOD Werkgelegenheid de 50e verjaardag van de wet van 1968 op de cao’s en de paritaire comités. Er zullen activiteiten worden georganiseerd over de uitdagingen waar het sociaal overleg in de 21ste eeuw mee geconfronteerd wordt. Er worden ook sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd om jongeren te informeren over het belang en de structuur van het Belgisch systeem van sociaal overleg.
 • Vorming
  Amelior vzw
  07.05.18

  Basiscursus preventieadviseur niveau III

  De basiscursus preventieadviseur niveau 3 voldoet aan de eisen van het KB van 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen van deze praktisch ingerichte cursus, krijgen de cursisten een getuigschrift van deelname...
 • Evenement
  03.09.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel - 3 september en 1 oktober

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Vorming
  Logo Provincie Antwerpen
  04.09.18

  Preventieadviseur niveau 2 - specialisatiemodule

  Het Veiligheidsinstituut biedt een kwaliteitsvolle specialisatiemodule aan. Je volgt 15 wekelijkse lesdagen en daarnaast zijn er groepsopdrachten, een synthesemoment, een mondeling open boek examen en een eindwerk met presentatie voor een jury.
 • Bijscholing
  05.09.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Logo Provincie Antwerpen
  05.09.18

  VCA voor leidinggevenden

  4-daagse cursus op het Veiligheidsinstituut voor het attest Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA). Wekelijks een lesdag, de laatste dag sluit af met een meerkeuze-examen.
 • Vorming
  06.09.18

  Aanvullende multidisciplinaire basismodule tot preventieadviseur

  UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules: de...
 • Vorming
  Logo Provincie Antwerpen
  07.09.18

  Preventieadviseur niveau 2 - volledige cursus

  Het Veiligheidsinstituut verzorgt de Aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 2. Deze erkende opleiding bestaat uit een basismodule en een specialisatiemodule, die je ook afzonderlijk kunt volgen. Wekelijks les op vrijdag van 9u tot 16.30u.
 • Vorming
  10.09.18

  Ergonomie

  Met het toenemend ziekteverzuim en het langer werken, komt ergonomie meer en meer op de voorgrond. Ergonomie heeft zo zijn vaste plaats binnen de multidisciplinaire risicoanalyse. Deze basisopleiding wil daarom aan preventieadviseurs een update...
 • Evenement
  10.09.18

  Voorstelling OIRAtool voor de sector van parken en tuinen

  Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier...
 • Vorming
  Logo Provincie Antwerpen
  11.09.18

  Preventieadviseur niveau 3

  De basisopleiding voor (aankomende) preventieadviseurs of verantwoordelijken voor het welzijnsbeleid. 9 lesdagen op dinsdag in het Veiligheidsinstituut. Daarna leg je een open boek examen en VOL-VCA examen af.
 • 11.09.18

  Hoe stress aanpakken in mijn organisatie en medewerkers bevlogen houden?

  Sinds de laatste wetswijziging betreffende psychosociale risico’s op 1 september 2014, dienen stress en burn-out als volwaardige psychosociale risico’s aangepakt te worden door de werkgever. Stress op het werk is echter nog steeds een taboe en...
 • Bijscholing
  13.09.18

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge...
 • Evenement
  13.09.18

  Vorming ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de sector van de thuishulp

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Bijscholing
  13.09.18

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door...
 • 13.09.18

  Meer positieve vibes in je bedrijf: info- en doesessie

  Basisinformatie over goede lichaamshouding, langdurig zitten onderbreken, meer bewegen, beter ademen en je geest kalmeren aan de hand van praktische oefeningen.
 • Vorming
  17.09.18

  Preventieadviseur niveau 3

  Ieder bedrijf heeft verplicht een persoon aangesteld als preventieadviseur. Afhankelijk van uw werkzaamheden wordt het niveau bepaald. Voor vele bedrijven is het voldoende om over het basisniveau te beschikken. Deze opleiding biedt u technieken ter...
 • Vorming
  17.09.18

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1

  De specialisatiemodule niveau 1 wil de kennis en vaardigheden aanleveren aan preventieadviseurs in een groep A-bedrijf om een deskundig advies te leveren voor een degelijk preventiebeleid op het niveau van de organisatie, de werkpost en het individu...
 • Vorming
  17.09.18

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2

  Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen: preventieadviseurs in een groep B-bedrijf of preventiemedewerkers in een groep A-bedrijf. De opleiding is doorspekt met praktische oefeningen en...
 • Vorming
  17.09.18

  BA4 - BA5 zonder hoogspanning

  Wist je dat het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 vereist? Er is vaak onduidelijkheid over dit certificaat. De regelgeving is nog onvoldoende gekend of wordt fout...
 • Vorming
  17.09.18

  BA4 - BA5 met hoogspanning

  Wist je dat het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 vereist? Er is vaak onduidelijkheid over dit certificaat. De regelgeving is nog onvoldoende gekend of wordt fout...
 • Bijscholing
  17.09.18

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  Descon BVBA
  18.09.18

  Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2

 • Vorming
  18.09.18

  Multidisciplinaire basismodule ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur

  Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau I of niveau II) gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wie verder wil doorstromen, moet voldoen aan de voorwaarden van de...
 • Vorming
  18.09.18

  Hogere opleiding brandpreventie 2018-2019

  In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om aanvaardbare...
 • Vorming
  18.09.18

  Module 1 : Fysica en chemie

  Hogere cursus brandpreventie - module 1
 • Bijscholing
  18.09.18

  Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2011

  De nieuwe ISO 19011:2011 vertaald naar de praktijk Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de...
 • Evenement
  18.09.18

  Preventie in de praktijk in de openbare diensten - back to basics

  De eerste stappen als preventieadviseur zijn niet altijd evident en theoretische kennis omzetten naar de praktijk blijkt dikwijls moeilijker dan gedacht. Maar ook de senior-preventieadviseur ziet soms het bos door de bomen niet meer en kan een opfrissing van de basisprincipes gebruiken. Ook voor managers en andere leidinggevenden is het nuttig om een herhaling te krijgen van de taken en verantwoordelijkheden op vlak van welzijn op het werk.
 • Vorming
  18.09.18

  BA4 BA5 enkel hoogspanning

  Wist je dat het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 vereist? Er is vaak onduidelijkheid over dit certificaat. De regelgeving is nog onvoldoende gekend of wordt fout...
 • Bijscholing
  19.09.18

  Werkvergunningen

  Weet jij voor welke taken er een werkvergunning nodig is? Ben je op de hoogte van de informatie die aanwezig moet zijn op een werkvergunning? Ben je bekend met de risico's waarmee je rekening moet houden bij een werkvergunning? Dit en nog veel...
 • Vorming
  20.09.18

  Ability Case Manager

  De opleiding richt zich tot een multidisciplinair publiek en wil re-integratie en jobbehoud na afwezigheid van een werknemer omwille van gezondheidsproblemen optimaliseren.
 • Evenement
  20.09.18

  Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de kinderopvangsector - 20 en 27 september

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) waaronder rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Vorming
  Amelior vzw
  20.09.18

  Specialisatiemodule preventieadviseur niveau II

  IN SAMENWERKING MET HOWEST Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als preventieadviseur niveau II aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau II) moet behalen. Iedere cursist die zich wenst in te schrijven voor deze...
 • Bijscholing
  20.09.18

  Van preventieadviseur naar SHEQ manager

  Ben jij een preventieadviseur? Kom je wel eens in contact met de SHEQ manager taken? Heb je hulp nodig bij de juiste invulling van deze functie? De adviserende en onafhankelijke hoofdrol die de functie van preventieadviseur inhoudt is één van de...
 • 20.09.18

  Terugkomdag + supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt. Tijdens deze...
 • Evenement
  20.09.18

  Re-integratie in de praktijk

  Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid en voor de maatschappij, maar zeker ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf: het leidt tot inkomstenverlies, verlies van sociale...
 • 20.09.18

  Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt. Tijdens deze...
 • Bijscholing
  21.09.18

  Didactische vaardigheden voor professionals

  Sta je in voor het geven van presentaties, opleidingen of toolboxen? Weet jij hoe je best jouw kennis overbrengt? En hoe je ervoor zorgt dat de bijgebrachte leerstof effectief wordt toegepast? Naast leerdoelen en vakinhoudelijke kennis, is doceren...
 • Vorming
  21.09.18

  Masterclass milieucoördinatie voor preventieadviseurs

  5 daags programma om preventieadviseurs, HR-verantwoordelijken, ondernemers en iedereen met milieutaken wegwijs te maken in milieureglementering, met het oog op het praktisch invullen en nakomen van verplichtingen.
 • Logo Provincie Antwerpen
  21.09.18

  Train de opleider Basisveiligheid VCA

  Tweedaagse vorming voor leerkrachten en trainers, om cursisten optimaal voor te bereiden op de nieuwe vraagstelling van het examen basis VCA. Met lessen in de didactische ruimte van het Veiligheidsinstituut waar activerend lesgeven, beleving en...
 • Vorming
  24.09.18

  Basisvorming EHBO voor hulpverleners (2,5 dagen)

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Vorming
  25.09.18

  Energiemanagement: ISO50001 in theorie en praktijk

  e ISO50001-norm Deze opleiding geeft u inzicht in alle aspecten van de nieuwe ISO50001-norm voor energiemanagementsystemen. U ontdekt wat deze norm inhoudt, hoe deze toegepast moet worden, hoe u deze in uw organisatie kunt implementeren en...
 • Bijscholing
  25.09.18

  Arbeidsongevallenonderzoek

  Het vinden van de basisoorzaken van een arbeidsongeval en het integreren van de voorkomingsmaatregelen in een dynamisch risicobeheerssysteem is een hele opgave. In deze opleiding kom je meer te weten over het gebruik van de juiste...
 • Vorming
  25.09.18

  Basisopleiding KMO Preventieadviseur (6 daagse opleiding)

  Iedere onderneming, hoe klein of hoe groot ook, is wettelijk verplicht om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Voor bedrijven van de D-groep mag deze functie uitgeoefend worden door de werkgever zelf. Voor C-...
 • Bijscholing
  Logo Provincie Antwerpen
  25.09.18

  Betrokkenheid verhogen voor PBM's

  Als preventieadviseur heb je een sleutelrol bij de keuze van PBM’s, maar word je ook geconfronteerd met weerstand na de keuze. In deze eendaagse opleiding kijken we naar hoe je beter PBM’s kan kiezen en hoe je een strategie kan ontwikkelen voor...
 • Vorming
  25.09.18

  Module 3: Energie, verwarming risico's

  Hogere cursus brandpreventie - module 3 (2 dagen)
 • Evenement
  25.09.18

  Lancering campagne asbest

 • Bijscholing
  25.09.18

  Verkeersveiligheid

  Wat zijn de basisprincipes van een geïntegreerd verkeerspreventiebeleid?
 • Vorming
  Amelior vzw
  26.09.18

  Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau I

  IN SAMENWERKING MET HOWEST Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als preventieadviseur niveau I aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau I) moet behalen. Iedere cursist die zich wenst in te schrijven voor deze...
 • Vorming
  27.09.18

  Veilig omgaan met gevaarlijk stoffen

  Vrijwel elke onderneming maakt gebruik van gevaarlijke producten. Ze komen voor onder allerlei vormen en verpakkingen. Deze producten brengen vaak heel wat (ongekende) risico's binnen in het bedrijf. Het opslaan en het werken met deze stoffen...
 • Vorming
  28.09.18

  De uitdagingen van de preventieadviseur: Hoe begin ik er aan?

  Studienamiddag georganiseerd door het provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen op vrijdag 28 september 2018